DOD Odev03

Dni otvorených dverí 2019

Dva dni: 10. december a 11. december boli venované návštevám, ktoré prejavili vážnejší záujem o štúdium na našich technických a umeleckých odboroch. Vo vestibule školy žiaci zaregistrovali uchádzačov o daný odbor a potom ich odviedli do príslušnej učebne alebo ateliéru. Deviataci prichádzali spolu s rodičmi, učiteľmi, výchovnými poradcami. Milé boli dvojice: mamka – naša absolventka alebo starý otec, absolvent chemickej priemyslovky, k nám priviedol svoju vnučku. Nuž, láska k strednej škole pretrváva celý život…

Z prezenčnej listiny sme sa dozvedeli, že najviac žiakov prišlo, prirodzene, z Banskej Štiavnice, zo Žiaru nad Hronom, Zvolena, Krupiny či Prievidze. Vzdialenejšie návštevy zo Skalice, Čadce, Dolného Kubína, Martina, Bánoviec nad Bebravou či Fiľakova k nám merali dlhú cestu, aby získali čo najviac informácií o štúdiu a na vlastné oči videli priestory našej SPŠ Samuela Mikovíniho.

V odborných učebniach, v ateliéroch, v laboratóriách a dielňach do 14:00 hod. čakali vyučujúci odborných predmetov, aby odpovedali na všetky otázky uchádzačov o štúdium.

Dvakrát denne vo vestibule predviedol odevný dizajn módnu prehliadku, ktorú  podobne ako vo Veľkom Krtíši sprevádzala školská kapela. Predviedli kolekcie z klauzúrnych prác a súťažné modely z MMT v Prešove.

Horné poschodie patrilo – Chemikom, ktorí predvádzali v odbornej učebni zábavnú chémiu: horiace ruky, umelú krv, modrú banku. Okrem chémie hravej umožnili deviatakom skúmať preparáty pod mikroskopom. Zaujímavé je, že prezentácie nadchli aj rodičov, ktorí by  neváhali zasadnúť do stredoškolských lavíc SPŠ Samuela Mikovíniho spolu so svojimi potomkami.

Živoťáci mali v triede pripravenú hotovú expozíciu: žiacke práce, prírodniny, diplomy, ukážky recyklovania. Záujem o životné prostredie vzrastá.

Konzervátori papiera okrem nainštalovaných prác predviedli šitie knižného bloku a kaligrafiu – písanie podľa predlohy. V dielni štvrtáčky reštaurovali knihy z 19. storočia. Konzervátori – omietkári modelovali lebku a reliéf podľa predlohy. K dispozícii boli portfóliá, ktoré dopĺňali info o jednotlivých umeleckých odboroch.

Každý odbor, ktorý ponúkame, mal pripravené zaujímavé expozície toho najzaujímavejšieho. Najväčším prínosom DOD 2019 na SPŠ Samuela Mikovíniho bolo, že prichádzali záujemcovia o štúdium individuálne, takže je veľký predpoklad, že sme váhavých dokázali presvedčiť.

Tešíme sa na prípravný kurz a na prijímacie pohovory. VIDÍME SA !!!!!

 

dsc_8648_original

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v piatok 7. februára 2020, od 8:00 do 12:00.

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov(šperk, odev, modely, výkresy Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese vychovny.poradca@mikovini.sk alebo prostredníctvom kontakného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

Talentové skúšky 18. marca 2019

Článok o prípravnom kurze na talentové skúšky 2018

Plagát na výstavu školy

Prezentácia školy vo Veľkom Krtíši

SPŠ Samuela Mikovíniho v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom vo Veľkom Krtíši a Hontiansko – ipeľským osvetovým  strediskom pripravili dvojdňovú výstavu spojenú s prezentáciou študijných odborov našej školy. Vernisáž výstavy sa konala 4. decembra 2019 vo Výstavnej sále MKS. Veľkorysé priestory sály poskytli našej škole prezentovať to najzaujímavejšie, čím disponujeme, teda klauzúrne a maturitné práce, módnu prehliadku, ukážky 3D tlače, živú kresbu, fotografie, propagačné materiály, portfóliá, úspechy našich žiakov na súťažiach. Výstavu sme pripravili najmä pre žiakov základných škôl, ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov a samozrejme aj pre širokú verejnosť. Už počas vernisáže sme zaznamenali vysokú účasť žiakov i dospelých. Záujem o naše umelecké a technické odbory bol veľký, predznamenal motiváciu prísť sa pozrieť aj na „miesto činu“, teda na SPŠ Samuela Mikovíniho do Banskej Štiavnice na Deň otvorených dverí 10. a 11. decembra 2019.

Módna prehliadka odevného dizajnu býva úvodným magnetom a ani tentoraz nesklamala. Spojenie prehliadky so živou sprievodnou hudbou našej školskej kapely sa ukázalo ako geniálny ťah. Vystúpenie bolo plné energie, malo šmrnc, o čo sa postarali ostrieľané modelky vyšších ročníkov, ale ani prváčky nezaostali. Fotoaparáty cvakali, mnohí  dospelí návštevníci boli prekvapení vysokou úrovňou modelov odevného dizajnu.

Vo Veľkom Krtíši nás počas 2 dní reprezentovali: Ing. Elena Šlauková, Mgr. art. Larisa Gombárová, Ing. Dalibor Kostra, Mgr. art. Ivan Slovenčák, Ing. arch. Marcel Meszáros, Mgr. art. Peter Jánošík a žiaci najmä z regiónu V. Krtíša.

Komentované predstavovanie všetkých našich odborov býva osvedčeným  spôsobom, ako zaujať deviatakov, ôsmakov a pravdaže aj ich rodičov. Naši kolegovia v spolupráci so žiakmi jednotlivých technických i umeleckých odborov SPŠ S. Mikovíniho  dokázali vtiahnuť školákov „do deja“. Máme čo ponúknuť: praktické žiacke práce, reštaurovanie kníh, modely , postery…

Technické odbory sa snažili zaujať nádejných chemikov po svojom: žiačky II.B Diana a Kristína predvádzali pokusy z oblasti zábavnej chémie: napr. umelá krv a modrá banka udivovali najmä mladších školákov. Tí starší dali prednosť pozorovaniu preparátov pod mikroskopom. Záujem o chémiu bol primeraný.

Vizuálnu stránku našej expozície vysoko hodnotili hostia už na vernisáži. Celá akcia pôsobila veľmi prirodzeným dojmom a všetci si dúfame, odniesli len pozitívne dojmy a inšpirácie.

pripravny_kurz_2018_011

Talentové skúšky 2020 – 30. apríl 2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM

30. apríl 2020

08:00 – 08:15 hod.              Prezentácia žiakov

08:15 – 10:15 hod.              Zadanie č.1 – samostatná práca žiakov

10:15 – 10:30 hod.              P r e s t á v k a

10:30 – 11:30 hod.              Zadanie č.2 – samostatná práca žiakov

11:30 – 12:15 hod.              Obedňajšia   p r e s t á v k a

12:15 – 14:45 hod.              Zadanie č.3 – samostatná práca žiakov

 

Pomôcky:

8245 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

pravítko

 

▪  8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 4B až 6B

kresliaca doska A2

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma

špachtle na modelovanie – drevené

drevená špajdľa

umelohmotný pohárik na vodu

sada temperových farieb

farebné ceruzky

nožnice

štetce

lepiaca páska

domáce práce v počte minimálne 10 ks

handričku na štetce

 

▪  8260 M Propagačné výtvarníctvo

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

handričku na štetce

kresliaca doska A2

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

čierne fixky rôznej hrúbky

 

▪  8298 M Odevný dizajn

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/,  papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

handričku na štetce

 

▪  8221 M 11 Dizajn – grafický a priestorový dizajn 

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 4B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

ceruzkové farbičky, farebné fixky, príp. malé vodové farby + štetec, čierne fixky s tenkým hrotom

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

 

▪  8261 M Propagačná grafika

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

handričku na štetce

kresliaca doska A2

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

čierne fixky rôznej hrúbky

Ocenenie2019_003

Ocenenie študentiek primátorkou mesta

Ocenenie študentiek SPŠ Samuela Mikovíniho ku Dňu študentstva primátorkou mesta

 V utorok 19.  novembra 2018 ožila radnica.

 Každoročne na jeseň  privíta pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková v  obradnej sieni Mestského úradu v Banskej Štiavnici stredoškolákov , ktorí dôstojne reprezentujú svoje školy, dosiahli vynikajúce študijné výsledky, majú vzornú dochádzku a umiestnili sa na popredných miestach v súťažiach: SOČ, chemická olympiáda, olympiáda v cudzích jazykoch, v športových súťažiach…

Po krátkom kultúrnom programe, ktorý umocnil slávnosť  odmeňovania študentov pri príležitosti Dňa študentstva,   pani primátorka  každému študentovi odovzdala darček. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy nasledovala spoločná fotografia všetkých zúčastnených.

Ocenené študentky:

Katarína Antalová               IV.Z    (za vynikajúci prospech, účasť nastredoškolskej odbornej činnosti)

Zuzana Maruniaková         IV.G    (za vynikajúci prospech)

Adriana Sabolová                IV.K    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

Michaela Smilková              IV.B    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

Paulína Grolmusová           IV.P    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

71682061_975059599502412_6845708146430705664_n

NOC VÝSKUMNÍKOV v nákupnom centre Európa

Naša SPŠ Samuela Mikovíniho sa v piatok 27. 9. 2019 zúčastnila celoslovenskej prehliadky Noc výskumníkov  v nákupnom centre Európa. Od rána do večera sme sa venovali záujemcom o  umelecké i technické odbory našej školy. Okrem vyučujúcich naše farby obhajovali aj študenti tretích ročníkov.

Pod odborným vedením pedagógov sa návštevníci  mohli bližšie oboznámiť s prácou a tvorbou našich študentov.  Tí kreatívnejší sa podieľali aj  na tvorbe spoločnej veľkoformátovej kresby, ktorú  vymysleli a vytvárali Mgr.art Ivan Slovenčák a Mgr.art. Peter Jánošík. Dnes ju máme vystavenú vo vestibule SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici .

Noc výskumníkov bola z môjho pohľadu veľmi prínosná akcia pre všetkých zúčastnených. Žiaci zo základných škôl a ich rodičia, stredoškoláci i návštevníci nákupného centra sa pristavili pri našom stánku, kde ich zaujali naše starostlivo pripravované aktivity: My, geodeti, sme mali pripravený nivelizačný prístroj, ktorý zaujal najmä mladšie ročníky, ktoré spoločne s nami „nivelovali“. Dobrou správou je, že sme sa nikdy nenudili a vlastne sme boli non-stop obklopené hlúčikmi ľudí, ktorí sa zaujímali o našu školu a aj o náš odbor geodéziu, kartografiu a kataster. A prínosné to bolo aj pre nás, lebo sme mali možnosť pozrieť si široké spektrum vysokých škôl s rôznym zameraním. Z prehliadkového pódia sme si odniesli niekoľko cien a večer sme mali pocit zadosťučinenia z užitočne a príjemne stráveného dňa. (III.G)

Chemici v akcii:

Experimenty, ktoré priniesla chemická časť výpravy prilákali množstvo záujemcov. Dokonca nastala situácia, keď školopovinné dieťa ťahalo svoju mamu, ktorá sa ešte chcela „hrať“ preč. Okrem modrej banky, ktorá sa pretrepaním číreho roztoku menila na fialovomodrú, zaujala suspenzia zo škrobu a vody, ktorá reagovala na silu dotyku: raz bola tvrdá a nepoddajná, inokedy mäkká, jemná, tekutá. Umelá krv simulovala pomerne sugestívne krvácania. Odvážlivcom potreli ruku roztokom, následne skalpel namočili do iného roztoku… výsledok „porezanie“ a umelé krvácanie. Slabšie povahy by hádam aj uverili…

Doobeda sa  deti s učiteľkami  tlačili okolo nás, všetko si chceli vyskúšať, ohmatať, so záujmom mikroskopovali. Do 12:00 sme sa nezastavili. Poobede sa mnohí rodičia zaujímali o naše odbory, usmernili sme ich, zostáva len veriť, že naša snaha prinesie ovocie v podobe budúcich študentov…

Naše poďakovanie patrí organizátorom Noci výskumníkov, ktorí nás pozvali a poskytli našej SPŠ S. Mikovíniho pomerne veľký priestor.  A návštevníkom odkazujem: bez vás by to nebolo ono! Dúfame, že sme zaujali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Geodeti_ZameriavanieGotickejPivnice

Jesenná univerzita architektúry 2019

Workshopu sa už tradične okrem študentov univerzít a vysokých škôl zúčastnili aj žiaci našej školy z technického odboru Geodézia, kartografia a kataster a tento rok premiérovo aj žiaci z umeleckých odborov Propagačné výtvarníctvo a Grafický a priestorový dizajn.

pribehova mapa03

Príbehová mapa Banskej Štiavnice

Zacestujte si s nami v čase po malebných zákutiach Banskej Štiavnice prostredníctvom príbehovej mapy.

Túto príbehovú mapu pre vás vytvoril náš študent Matúš Macek zo študijného odboru Geodézia, kartografia a kataster ako prácu Stredoškolskej odbornej činnosti.

 

skola_54

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Počet tried technických študijných odborov: 2                          Počet žiakov: 39

 V školskom roku 2019/2020 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné technické študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia                            1 trieda                       20 žiakov

3916 M životné prostredie                                                     0,5 triedy                      8 žiakov

3692 M geodézia, kartografia a kataster                          0,5 triedy                    11 žiakov

Termín konania skúšok: I. kolo 13.5.2019 (1.termín) a 16.5.2019 (2. termín)

Uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom testovanom predmete (SJL a MAT) samostatne úspešnosť najmenej 90%, budú prijatí bez prijímacích skúšok.

Podmienky prijímania

Súčasťou prijímacieho konania je:

 • bodové hodnotenie výsledkov prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky (na študijný odbor biotechnológia a farmakológia a geodézia, kartografia a kataster) a zo slovenského jazyka a literatúry a biológie (na študijný odbor životné prostredie),
 • bodové hodnotenie dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov ročníka ZŠ,
 • bodové hodnotenie študijných výsledkov na základnej škole na konci 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka,
 • bodové hodnotenie úspechov žiaka na predmetových olympiádach.

Kritériá pre prijímacie skúšky

Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov za:

 • výsledky prijímacích skúšok zo SJL a MAT, príp. SJL a BIO,
 • výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ z MAT a SJL,
 • študijné výsledky na ZŠ (2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka),
 • výsledky v predmetových olympiádach.

Uchádzači, ktorí konajú prijímacie skúšky, sa usporiadajú podľa dosiahnutého počtu bodov od najlepšieho k najhoršiemu. V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten žiak, ktorý:

 • má zmenenú pracovnú schopnosť,
 • získal väčší počet bodov na prijímacích skúškach (SJL, MAT, BIO),
 • má lepší priemer prospechu zo ZŠ,
 • získal väčší počet bodov za výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov ZŠ.

Žiak vyhovie prijímacím skúškam, ak v každom predmete prijímacích skúšok získa minimálne 10 bodov a súčasne celkový počet bodov za študijné výsledky na ZŠ, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ, výsledky v predmetových olympiádach a výsledky prijímacích skúšok zo SJL a MAT, príp. SJL a BIO je minimálne      30 bodov.

Na štúdium budú prijatí žiaci, ktorí sa umiestnia v poradí na miestach zodpovedajúcich schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

Bodové hodnotenie na prijímacích skúškach

Určenie počtu bodov za výsledky prijímacích skúšok – SJL, MAT, BIO

Uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ úspešnosť menšiu ako 90 %, budú konať prijímacie skúšky zo SJL, MAT príp. BIO písomnou formou.

Maximálny počet získaných bodov za prijímacie skúšky je:

50 bodov SJL

50 bodov MAT alebo 50 bodov BIO

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa pred začatím prijímacej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP s odporúčaním pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole v príslušnom študijnom odbore. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

Bodové hodnotenie za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ

Uchádzačovi budú pridelené body za výsledky, ktoré dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ. Maximálny počet bodov 30 SJL, 30 MAT.

90,01 – 100%     30 bodov       60,01 – 70 %       21 bodov              30,01 – 40 %      12 bodov

80,01 – 90 %      27 bodov       50,01 – 60 %       18 bodov              20,01 – 30 %        8 bodov

70,01 – 80 %      24 bodov       40,01 – 50 %       15 bodov              menej ako 20%    0 bodov

Určenie počtu bodov za študijné výsledky

Žiakovi, ktorý prospel v 2. polroku 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka, budú pridelené body za dosiahnutý študijný priemer nasledovne:

 1. ročník                                                                                        9. ročník

1,00 – 1,30                 30 bodov                                          1,00 – 1,30                 30 bodov

1,31 – 1,50                 27 bodov                                            1,31 – 1,50                 27 bodov

1,51 – 1,80                 24 bodov                                            1,51 – 1,80                 24 bodov

1,81 – 2,10                 21 bodov                                            1,81 – 2,10                 21 bodov

2,11 – 2,50                 18 bodov                                            2,11 – 2,50                 18 bodov

2,51 – 2,80                 14 bodov                                            2,51 – 2,80                 14 bodov

2,81 – 3,10                 5 bodov                                              2,81 – 3,10                 5 bodov

nad 3,10                     0 bodov                                              nad 3,10                     0 bodov

Maximum získaných bodov za dosiahnutý prospech je 2 x 30 = 60 bodov.

Určenie počtu bodov za účasť v olympiádach

 Bodové hodnotenie za úspešné riešenie predmetových olympiád v 8. a 9. ročníku ZŠ:

1. – 3. miesto v okresnom kole 5 bodov

1. – 3. miesto v krajskom kole 10 bodov

1. – 3. miesto v celoštátnom kole 20 bodov

K priznaniu uvedeného počtu bodov je nutné k prihláške na štúdium priložiť diplom (originál), resp. fotokópiu s potvrdením riaditeľa ZŠ o dosiahnutom umiestnení.

 Ostatné podmienky prijímacieho konania

 • Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacích skúšok odošle riaditeľ školy najneskôr 26.4.2019.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 3 dní od konania prijímacích skúšok na webovej stránke školy www.mikovini.sk a tiež na výveske na prízemí hlavnej budovy školy.
 • Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v termíne od 16.5.2019 do 24.5.2019.
 • V prípade, že sa na štúdium nezapíšu niektorí prijatí uchádzači, budú na uvoľnené miesta prijatí ďalší žiaci, ktorí vyhoveli prijímacím skúškam, ale sa umiestnili v poradí na miestach nezodpovedajúcich schválenému počtu žiakov, ktoré je možné prijať na školu v príslušnom študijnom odbore.

V prípade nejasnosti bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 045/6911431.

e – mail: spravca@mikovini.sk

Kritériá prijímania žiakov na technické študijné odbory pre školský rok 2019/2020 boli prerokované v Pedagogickej rade Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho dňa 21.1.2019.

V Banskej Štiavnici, 21.1.2019                                                               Ing. Ján Totkovič

                                                                                                                          riaditeľ školy

KRITÉRIA PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 TECHNICKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©