Kódy študijných odborov

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, ktoré sa týkajú vyučovania umeleckých študijných odborov na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

 

Od 1.9.2020 vzniká nová stredná škola – Škola umeleckého priemyslu Banská Štiavnica, ktorá bude

sídliť v pôvodných budovách na Akademickej ulici č.13 a bude poskytovať vzdelanie v umeleckých študijných odboroch:

– 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

– 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

– 8641 M       propagačné výtvarníctvo

– 8610 M       odevný dizajn

– 8604 M      grafický dizajn

– 8603 M       grafický a priestorový dizajn

Na Akademickej ulici č.13 budú existovať dve samostatné školy. Pôvodná SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorá už nebude prijímať žiakov na umelecké odbory a Škola umeleckého priemyslu, na ktorú budú žiaci základných škôl robiť talentové skúšky 30. apríla 2020. V prihláške je potrebné uviesť kód školy 662506.

Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho zostáva pôvodný kód školy 664506. Prijímacie pohovory pre túto školu budú 11. a 14. mája 2020 na uvedené technické študijné odbory:

– 2840 M biotechnológia a farmakológia

– 3692 M geodézia, kartografia a kataster

– 3916 M životné prostredie

Tak, ako sa nemenia priestory pre umelecké odbory, tak sa nezmenia ani jednotliví vyučujúci odborných a všeobecno – vzdelávacích predmetov. Uvedenú zmenu iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe legislatívnych zmien vo vyučovaní umeleckých odborov, ktoré sa musia vyučovať na školách umeleckého priemyslu.

Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy

 

technicke-odbory

Prípravný kurz na technické odbory

SPŠ Samuela Mikovíniho organizuje pre záujemcov o štúdium na našej škole

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

pre študijné odbory:

– geodézia, kartografia a kataster

– životné prostredie

– biotechnológia a farmakológia

Prípravný kurz sa uskutoční dňa 7.5.2020 (štvrtok) so začiatkom o 8.30 hod.

Na prípravný kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 5.5.2020. Kurz je bezplatný.

Žiaci, ktorí majú záujem študovať študijný odbor životné prostredie, sa môžu zúčastniť prípravného kurzu aj v termíne 27.4.2020-29.4.2020.

Viac o prípravnom kurze na študijný odbor životné prostredie

 

zivotne_prostredie42

Prípravný kurz na životné prostredie

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v dňoch od 27.4.2020 do 29.4.2020 organizuje pre žiakov ZŠ prípravný kurz na prijímacie skúšky pre študijný odbor 3916 M životné prostredie z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu biológia. Prípravný kurz je organizovaný pobytovou formou a je bezplatný.

V termíne konania prípravného kurzu sa konajú aj terénne cvičenia žiakov našej školy študijného odboru životné prostredie. Žiaci ZŠ, ktorí absolvujú prípravný kurz tak okrem prípravy na prijímacie skúšky budú môcť vidieť akým spôsobom sa uskutočňuje výučba odborných predmetov priamo v prírode. Ubytovanie a stravovanie je bezplatné a je zabezpečené v Penzióne pod Sitnom na Počúvadle. Cestovné si hradí žiak (resp. jeho rodič).

Kurz začína príchodom žiakov do rekreačného zariadenia Lodiar-Penzión pod Sitnom na Počúvadle (neďaleko Banskej Štiavnice) v pondelok 27.4.2020. Ubytovanie sa uskutoční v čase od 10.00 do 10.30 hod. Kurz končí v stredu 29.4.2020 o 13.00 hod. Pedagogický dozor pre žiakov ZŠ budú vykonávať počas celého trvania kurzu vyučujúci SPŠ S. Mikovíniho.

Na prípravný kurz je možné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 23.4.2020 (štvrtok). Takúto možnosť dávame len prvým 10 prihláseným žiakom ZŠ na kurz. V prípade záujmu je preto potrebné prihlásiť sa čím skôr.

Každý žiak si musí priniesť preukaz poistenca a občiansky preukaz (ak ho už má vydaný). Je potrebné si tiež priniesť písacie potreby, veci pre osobnú hygienu, prezuvky. Počas pobytu využijeme dvakrát miestnu prepravu autobusom z Počúvadla do Banskej Štiavnice a späť, čo je v podstate jediný nutný výdavok zo strany žiaka (suma bez zľavy 2,10 Eur) .

Za bezpečný príchod do rekreačného zariadenia a odchod žiakov z neho zodpovedajú rodičia (zákonní zástupcovia). Pre ZŠ vydáme na konci pobytu žiakovi potvrdenie o absolvovaní prípravného kurzu.

V prípade, že Vám termín nevyhovuje a chcete sa prípravného kurzu na prijímacie skúšky zúčastniť, organizujeme kurz aj 7.5.2020 (1-dňový) so začiatkom o 8.30 hod. v budove školy. Termín prihlásenia na tento kurz je do 5.5.2020.

pripravny_kurz_2018_011

Talentové skúšky 2020 – 30. apríl 2020

ČASOVÝ HARMONOGRAM

30. apríl 2020

08:00 – 08:15 hod.              Prezentácia žiakov

08:15 – 10:15 hod.              Zadanie č.1 – samostatná práca žiakov

10:15 – 10:30 hod.              P r e s t á v k a

10:30 – 11:30 hod.              Zadanie č.2 – samostatná práca žiakov

11:30 – 12:15 hod.              Obedňajšia   p r e s t á v k a

12:15 – 14:45 hod.              Zadanie č.3 – samostatná práca žiakov

 

Pomôcky:

8245 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

pravítko

 

▪  8245 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 4B až 6B

kresliaca doska A2

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma

špachtle na modelovanie – drevené

drevená špajdľa

umelohmotný pohárik na vodu

sada temperových farieb

farebné ceruzky

nožnice

štetce

lepiaca páska

domáce práce v počte minimálne 10 ks

handričku na štetce

 

▪  8260 M Propagačné výtvarníctvo

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

handričku na štetce

kresliaca doska A2

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

čierne fixky rôznej hrúbky

 

▪  8298 M Odevný dizajn

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/,  papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

handričku na štetce

 

▪  8221 M 11 Dizajn – grafický a priestorový dizajn 

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 4B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

ceruzkové farbičky, farebné fixky, príp. malé vodové farby + štetec, čierne fixky s tenkým hrotom

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

kresliaca doska A2

 

▪  8261 M Propagačná grafika

ceruzky na kreslenie s tuhou tvrdosti 2B až 6B

orezávač alebo strúhadlo na ceruzky

plastická guma, obyčajná guma

slepačie vajíčko /uvarené na tvrdo, nelúpané/ alebo pingpongová loptička, biela látka /vo formáte cca 30×30 cm/, papierová kocka /cca 10x10x10 cm/ a papierový štvorboký ihlan / cca podstava 7×7 cm, výška 10 cm/

sada temperových farieb alebo akrylových farieb

anilínové, vodové farby

ceruzkové farbičky

štetce okrúhle mäkké a ploché – mäkšie, tvrdšie, rôznej veľkosti

handričku na štetce

kresliaca doska A2

umelohmotný pohárik na vodu

lepiaca páska

výkres – formát A3, minimálne 6 ks

domáce práce v počte minimálne 10 ks

čierne fixky rôznej hrúbky

Notice: unserialize(): Error at offset 94188 of 94208 bytes in /var/www/clients/client22/web28/web/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/extern/freshizer/freshizer.php on line 644
odevny_dizajn_20

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

V školskom roku 2020/2021 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

 ▪  8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo  papier, staré tlače a knižné väzby         6 žiakov

▪  8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo   omietky a štuková výzdoba                     5 žiakov

▪  8641 M       propagačné výtvarníctvo                  8 žiakov

▪  8610 M       odevný dizajn                                        6 žiakov

▪  8604 M       grafický dizajn                                      6 žiakov

▪  8603 M       grafický a priestorový dizajn           7 žiakov

 Počet tried: 2                                                            Počet žiakov: 38

Dátum konania talentových skúšok: 30. apríl 2020 /štvrtok/

Všetci záujemcovia o umelecké študijné odbory sa musia podrobiť talentovým skúškam, ktoré pozostávajú z dvoch častí:

  1. tri výtvarné práce – max 10 bodov za každú prácu
  2. domáce práce /10ks; min. formát A3/ – max 10 bodov spolu

Ťažiskové pri hodnotení sú dosiahnuté počty bodov z 3 výtvarných prác, ktoré robia žiaci na talentových skúškach. Bodovo sa zhodnotia tiež domáce práce, dosiahnutý študijný priemer za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9. ročníka ZŠ a účasť v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach.

Bodovanie výtvarných prác – max 10 bodov za každú prácu                      

Bodovanie prospechu

1,00-1,30 – 12 bodov

1,31-1,50 – 11 bodov

1,51-1,70 – 9 bodov

1,71-2,00 – 7 bodov

2,01-2,40 – 5 bodov

2,41-2,60 – 2 body

2,61 a viac – 0 bodov

 Žiak získa 4 body za umiestnenie na 1. až 3. mieste v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach. (Ohodnotí sa najviac jedno ocenenie z posledných 3 rokov, ktorého kópiu overenú ZŠ /ZUŠ/ podpisom a pečiatkou je potrebné doložiť k prihláške a tiež uviesť v prihláške).

Maximálny bodový súčet predstavuje zisk 56 bodov /max 30 bodov výtvarné práce + 12 bodov prospech + 10 bodov domáce práce + 4 body za umiestnenie na 1. až 3. mieste v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach/. Žiak vyhovel talentovým skúškam, ak získa aspoň 28 bodov.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný na ZŠ prostredníctvom individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, sa pred začatím talentovej skúšky preukáže vyjadrením z CPPPaP s odporúčaním pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej strednej škole v príslušnom študijnom odbore. Takémuto uchádzačovi bude umožnené vykonať prijímaciu skúšku formou, akú odporučí CPPPaP.

V prípade, že uchádzači získajú rovnaký celkový počet bodov, uprednostní sa pri poradí ten žiak, ktorý:

  1. má zmenenú pracovnú schopnosť,
  2. získal väčší počet bodov za výtvarné práce na talentových skúškach,
  3. získal lepšie umiestnenie v medzinárodných a celoslovenských výtvarných súťažiach,
  4. získal väčší počet bodov za domáce práce,
  5. má lepší priemer prospechu zo ZŠ.

Ak žiak vyhovel talentovým skúškam, ale obsadil nasledujúce miesto po poslednom prijatom, bude mu ponúknutá možnosť prijatia na iný umelecký študijný odbor na škole (v prípade voľného miesta).

Ing. Miroslav Jausch

     poverený organizačným zabezpečením

       prijímacieho konania

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 UMELECKÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

DOD Odev03

Dni otvorených dverí 2019

Dva dni: 10. december a 11. december boli venované návštevám, ktoré prejavili vážnejší záujem o štúdium na našich technických a umeleckých odboroch. Vo vestibule školy žiaci zaregistrovali uchádzačov o daný odbor a potom ich odviedli do príslušnej učebne alebo ateliéru. Deviataci prichádzali spolu s rodičmi, učiteľmi, výchovnými poradcami. Milé boli dvojice: mamka – naša absolventka alebo starý otec, absolvent chemickej priemyslovky, k nám priviedol svoju vnučku. Nuž, láska k strednej škole pretrváva celý život…

Z prezenčnej listiny sme sa dozvedeli, že najviac žiakov prišlo, prirodzene, z Banskej Štiavnice, zo Žiaru nad Hronom, Zvolena, Krupiny či Prievidze. Vzdialenejšie návštevy zo Skalice, Čadce, Dolného Kubína, Martina, Bánoviec nad Bebravou či Fiľakova k nám merali dlhú cestu, aby získali čo najviac informácií o štúdiu a na vlastné oči videli priestory našej SPŠ Samuela Mikovíniho.

V odborných učebniach, v ateliéroch, v laboratóriách a dielňach do 14:00 hod. čakali vyučujúci odborných predmetov, aby odpovedali na všetky otázky uchádzačov o štúdium.

Dvakrát denne vo vestibule predviedol odevný dizajn módnu prehliadku, ktorú  podobne ako vo Veľkom Krtíši sprevádzala školská kapela. Predviedli kolekcie z klauzúrnych prác a súťažné modely z MMT v Prešove.

Horné poschodie patrilo – Chemikom, ktorí predvádzali v odbornej učebni zábavnú chémiu: horiace ruky, umelú krv, modrú banku. Okrem chémie hravej umožnili deviatakom skúmať preparáty pod mikroskopom. Zaujímavé je, že prezentácie nadchli aj rodičov, ktorí by  neváhali zasadnúť do stredoškolských lavíc SPŠ Samuela Mikovíniho spolu so svojimi potomkami.

Živoťáci mali v triede pripravenú hotovú expozíciu: žiacke práce, prírodniny, diplomy, ukážky recyklovania. Záujem o životné prostredie vzrastá.

Konzervátori papiera okrem nainštalovaných prác predviedli šitie knižného bloku a kaligrafiu – písanie podľa predlohy. V dielni štvrtáčky reštaurovali knihy z 19. storočia. Konzervátori – omietkári modelovali lebku a reliéf podľa predlohy. K dispozícii boli portfóliá, ktoré dopĺňali info o jednotlivých umeleckých odboroch.

Každý odbor, ktorý ponúkame, mal pripravené zaujímavé expozície toho najzaujímavejšieho. Najväčším prínosom DOD 2019 na SPŠ Samuela Mikovíniho bolo, že prichádzali záujemcovia o štúdium individuálne, takže je veľký predpoklad, že sme váhavých dokázali presvedčiť.

Tešíme sa na prípravný kurz a na prijímacie pohovory. VIDÍME SA !!!!!

 

dsc_8648_original

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v piatok 7. februára 2020, od 8:00 do 12:00.

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov(šperk, odev, modely, výkresy Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese vychovny.poradca@mikovini.sk alebo prostredníctvom kontakného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

Talentové skúšky 18. marca 2019

Článok o prípravnom kurze na talentové skúšky 2018

Formulár je úspešne odoslaný a k nám doručený aj keď sa zobrazuje oznámenie, že sa SPRACOVÁVA.

Plagát na výstavu školy

Prezentácia školy vo Veľkom Krtíši

SPŠ Samuela Mikovíniho v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom vo Veľkom Krtíši a Hontiansko – ipeľským osvetovým  strediskom pripravili dvojdňovú výstavu spojenú s prezentáciou študijných odborov našej školy. Vernisáž výstavy sa konala 4. decembra 2019 vo Výstavnej sále MKS. Veľkorysé priestory sály poskytli našej škole prezentovať to najzaujímavejšie, čím disponujeme, teda klauzúrne a maturitné práce, módnu prehliadku, ukážky 3D tlače, živú kresbu, fotografie, propagačné materiály, portfóliá, úspechy našich žiakov na súťažiach. Výstavu sme pripravili najmä pre žiakov základných škôl, ich rodičov, učiteľov, výchovných poradcov a samozrejme aj pre širokú verejnosť. Už počas vernisáže sme zaznamenali vysokú účasť žiakov i dospelých. Záujem o naše umelecké a technické odbory bol veľký, predznamenal motiváciu prísť sa pozrieť aj na „miesto činu“, teda na SPŠ Samuela Mikovíniho do Banskej Štiavnice na Deň otvorených dverí 10. a 11. decembra 2019.

Módna prehliadka odevného dizajnu býva úvodným magnetom a ani tentoraz nesklamala. Spojenie prehliadky so živou sprievodnou hudbou našej školskej kapely sa ukázalo ako geniálny ťah. Vystúpenie bolo plné energie, malo šmrnc, o čo sa postarali ostrieľané modelky vyšších ročníkov, ale ani prváčky nezaostali. Fotoaparáty cvakali, mnohí  dospelí návštevníci boli prekvapení vysokou úrovňou modelov odevného dizajnu.

Vo Veľkom Krtíši nás počas 2 dní reprezentovali: Ing. Elena Šlauková, Mgr. art. Larisa Gombárová, Ing. Dalibor Kostra, Mgr. art. Ivan Slovenčák, Ing. arch. Marcel Meszáros, Mgr. art. Peter Jánošík a žiaci najmä z regiónu V. Krtíša.

Komentované predstavovanie všetkých našich odborov býva osvedčeným  spôsobom, ako zaujať deviatakov, ôsmakov a pravdaže aj ich rodičov. Naši kolegovia v spolupráci so žiakmi jednotlivých technických i umeleckých odborov SPŠ S. Mikovíniho  dokázali vtiahnuť školákov „do deja“. Máme čo ponúknuť: praktické žiacke práce, reštaurovanie kníh, modely , postery…

Technické odbory sa snažili zaujať nádejných chemikov po svojom: žiačky II.B Diana a Kristína predvádzali pokusy z oblasti zábavnej chémie: napr. umelá krv a modrá banka udivovali najmä mladších školákov. Tí starší dali prednosť pozorovaniu preparátov pod mikroskopom. Záujem o chémiu bol primeraný.

Vizuálnu stránku našej expozície vysoko hodnotili hostia už na vernisáži. Celá akcia pôsobila veľmi prirodzeným dojmom a všetci si dúfame, odniesli len pozitívne dojmy a inšpirácie.

Ocenenie2019_003

Ocenenie študentiek primátorkou mesta

Ocenenie študentiek SPŠ Samuela Mikovíniho ku Dňu študentstva primátorkou mesta

 V utorok 19.  novembra 2018 ožila radnica.

 Každoročne na jeseň  privíta pani primátorka Mgr. Nadežda Babiaková v  obradnej sieni Mestského úradu v Banskej Štiavnici stredoškolákov , ktorí dôstojne reprezentujú svoje školy, dosiahli vynikajúce študijné výsledky, majú vzornú dochádzku a umiestnili sa na popredných miestach v súťažiach: SOČ, chemická olympiáda, olympiáda v cudzích jazykoch, v športových súťažiach…

Po krátkom kultúrnom programe, ktorý umocnil slávnosť  odmeňovania študentov pri príležitosti Dňa študentstva,   pani primátorka  každému študentovi odovzdala darček. Po slávnostnom zápise do pamätnej knihy nasledovala spoločná fotografia všetkých zúčastnených.

Ocenené študentky:

Katarína Antalová               IV.Z    (za vynikajúci prospech, účasť nastredoškolskej odbornej činnosti)

Zuzana Maruniaková         IV.G    (za vynikajúci prospech)

Adriana Sabolová                IV.K    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

Michaela Smilková              IV.B    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

Paulína Grolmusová           IV.P    (za vynikajúci prospech a reprezentáciu školy)

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©