ÚSMEV AKO DAR

Aby rodina zostala spolu...

Vedeli ste, že každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená stratou bývania?

Aj naša malá pomoc počas finančnej zbierky Úsmev ako dar, ktorú sme ako Spojená škola Samuela Mikovíniho pomohli realizovať 26. júla 2024, určite pomôže. Dve dvojice tretiačok sa s certifikátom a malými papierovými pokladničkami vydalo na cestu pomoci. Najskôr roztápali srdcia (i peňaženky) v priestoroch našej SŠ Samuela Mikovíniho a potom sa vydali do ulíc. Počasie im síce neprialo, dokonca ich vyportovali aj z jednej školy, ale boli obetavé a nevzdali to tak skoro. Ďakujeme našim dievčatám za ochotu a dobré srdiečka. Menovite: Pavlíne Janurovej(3.Z), Eme Držíkovej(3.Z), Martine Fabryovej (3.Z) a Evke Mackovej (3.P)

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©