Spojená škola Samuela Mikovíniho

Akademická 13 969 15 Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:

Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka:

045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

EDU ID: 100019972

Školská psychologička:

Bc.Mgr. Dominika Danielová

danielova.dominika@mikovini.sk

Organizačné zložky:

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

EDUID: 100019973

Kód školy: 664510

Škola umeleckého priemyslu

EDUID: 100019974

Kód školy: 662510