Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Akademická 13 969 15 Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:

Ing. Peter Coplák
0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka:

045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk
Kód školy: 664506

Kontakty na Školu umeleckého priemyslu