Mobilita Leonardo da Vinci 2012

Päť rokov projektu Leonardo da Vinci na SPŠ Samuela Mikovíniho

V školskom roku 2008/2009 sa SPŠ Mikovíniho po prvýkrát zapojila do výzvy Národnej agentúry celoživotného vzdelávania v Bratislave o získanie finančného grantu udeleného pre odborné zvyšovanie kompetencií a zdokonalenie jazykových zručností našich študentov. V tom čase sa jednalo o študentov, ktorí študovali na našej škole odbory reštaurátorstvo tlače a papiera, farmakológiu, chemickú informatiku a odevný dizajn.

V mesiaci máj 2009 sme získali prvý finančný grant vo výške 24.000 Eur pre naše vzdelávanie a mohli sme zrealizovať našu prvú zahraničnú stáž v spolupráci s prvým projektovým partnerom GEB Europabildungszentrum Berlin, kde naši stážisti preukázali svoju pracovitosť, kvalitné odborné vzdelanie získané na našej škole a jazykové kompetencie vo svojom odbore. Nakoľko firmy, kde študenti praxovali, boli s pracovným nasadením našich žiakov nadmieru spokojné, postavili sme na tom ďalšiu spoluprácu s jednotlivými firmami aj pre ďalší školský rok, pre ktorý sme tiež získali grant.

Pre vysoký záujem zo strany študentov a rodičov sme sa rozhodli mobilitné projekty pripravovať aj naďalej a po získaní nášho ďalšieho grantu v roku 2011sme nadviazali na spoluprácu s našim druhým partnerom v Lipsku v Nemecku, s firmou VITALIS, ktorá zastrešuje naše odborné zahraničné vzdelávanie až dodnes, s ďalšími firmami z odboru reštaurátorstva, odevného dizajnu a farmakológie. Jedná sa o odborné firmy a inštitúcie, ako sú knižnice, archívy, reštaurátorské, štukatérske firmy, lekárne a chemické laboratóriá, ktoré sú na základe kvalitnej technickej vybavenosti našimi študentmi neustále obdivované a pre ich profesijný rast nenahraditeľné. Počas našej práce na projektoch ich bolo viac než 50.

Komunikatívnym jazykom dnešnej uponáhľanej doby je naďalej angličtina, rozhodli sme sa zapojiť do spolupráce i tretieho projektového partnera v anglickom Londýne ADC College, kam už po druhý rok vysielame na odborné vzdelávanie študentov zo všetkých študijných odborov, či je to geodézia, životné prostredie, chemické a umelecké odbory.

Spoznávanie európskych metropol, ako je Berlin a Londýn je jedinečnou príležitosťou, ako zvýšiť motiváciu vo výučbe odborného a jazykového vzdelávania, priviesť k zodpovednosti, profesionalite, ale i zo psychologického hľadiska k osobnostnému rastu jedinca, ktorý je v cudzine prinútený prispôsobovať sa životu v otvorenej, zjednotenej Európe.

Niektorým našim študentom sa po absolvovaní zahraničnej pracovnej mobility otvorila nielen brána cudzích jazykov, ale i brána do pracovného života, nakoľko im niektorí zamestnávatelia ponúkli po ukončení štúdia na našej škole i pracovné miesta. Z odboru štukatérstvo v minulom školskom roku sa nám podarilo pracovne umiestniť študenta v štukatérskej firme a po tohtoročnej mobilite má dvere otvorené v oblasti farmakológie ďalší študent v londýnskej lekárni. Našim študentom škola uznáva realizovanú prax ako povinnú prevádzkovú prax a za ich absolvovanie sú odmenení Europasom mobility, ktorý vydáva ministerstvo školstva ako celosvetovo uznávaný doklad odbornej spôsobilosti a ktorý významne uľahčuje uchádzačovi získať prácu v zahraničí alebo v zahraničnej firme.

Počas piatich rokov škola získala pre zrealizovanie mobilít 109.425 Eur z dotácií EÚ,určených pre vzdelávanie študentov v odbornej počiatočnej príprave, za ktoré sme zrealizovali 70 mobilít, z toho 65 študentských a 5 učiteľských, ktoré boli nenahraditeľným odborným aj osobným prínosom pre všetkých zúčastnených.

V budúcnosti by sme radi rozvíjali spoluprácu s krajinami EU a to Španielskom a Tureckom.

Verím, že táto naša aktivita bude inšpiráciou pre viacerých žiakov ZŠ a ich rodičov, ktorí stoja pred rozhodnutím, kam sa vydať na svoju študijnú cestu po ukončení ZŠ.

Čo hovoria samotní žiaci o prínose z tohtoročnej mobility:

V Nemecku som sa zdokonalila v nemeckom jazyku, naučila som sa počúvať pravú nemčinu, odskúšala som si orientáciu a samostatnosť vo veľkom meste. Pracovala som s ľuďmi, ktorí boli milí a naučili ma využiť množstvo nových počítačových programoch. Lucia Schniererová – propagačné výtvarníctvo

Na praxi v Nemecku som sa zdokonalil na práci vo Photoshope a vo fotografovaní. Tento pobyt bol pre mňa veľkou skúsenosťou, spoznal som nových ľudí z rôznych krajín a utužil som vzťahy aj so svojimi spolužiakmi, navštívil som mnohé zaujímavé kultúrne pamiatky a múzeá. Peter- propagačné výtvarníctvo

Na projekte LDV bolo veľmi dobre, získali sme mnoho skúseností, v lekárni som pracovala s mnohými technológiami . Boli ku mne milí a vždy mi poradili, keď som si s niečím nevedela poradiť. Tiež som sa naučila veľa z nemeckého. jazyka, cestovať dopravnými prostriedkami, ktoré u nás nemáme a mohli sme vidieť, ako to beží vo veľkom meste. Timea- farmakológia

Dozvedela som sa, aký systém funguje v lekárňach v Nemecku, naučila som sa pracovať s programom určeným na prácu s liečivami, miešať rôzne mastičky a pripravovať roztoky. Zdokonalila som sa v nemčine a celkove som sa vžila do ich životného štýlu. Alexandra- farmakológia

V Nemecku som nadobudla mnoho zážitkov, na ktoré budem dlho spomínať, spoznala som históriu mesta Lipska a Berlína. Naučila som sa spoliehať sama na seba a získala som nové skúsenosti v odbore geodézia. Michaela 4.G geodézia

Zdokonalila som sa v anglickom jazyku, vo výslovnosti a v odbornej terminológii. Ubytovanie v rodine bola výborná skúsenosť, pretože ľudia sú tam veľmi milí a snažili sa nám pomôcť či už pri cestovaní, alebo keď sme boli chorí. Prax v Londýne všetkým odporúčam, život v Londýne je krásny, úžasne sa tam nakupuje a možno tam stretnúť fajn ľudí. Oľga, propagačné výtvarníctvo

Pobyt v zahraničí mi dal veľa skúseností, získala som viac odvahy, sebaistoty , naučila som sa tam pracovať s množstvom prístrojov a zvládla som aj komunikáciu v banke, čo chcelo viac odvahy z mojej strany. Ľudia boli ústretoví, pomohli ako mohli a bola to škola života. Ivana – propagačné výtvarníctvo.

Študenti SPŠ Mikovíniho a koordinátorka projektov Mgr. Zuzana Chladná

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©