Rada školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený/delegovaný/za
1Mgr. art. Larisa Gombárovápredsedazvolená za pedagogických zamestnancov
2Ing. Zuzana Durbáková, PhD.člen zvolená za pedagogických zamestnancov
3Lenka Sedlákováčlen zvolená za nepedagogických zamestnancov
4Juraj Joklčlen zvolený za rodičov
5Ing. Patrik Pachingerčlen zvolený za rodičov
6Mgr. Miroslava Guzlejováčlen zvolená za rodičov
7Doc. Mgr. art. Svätopluk Mikytačlen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
8Ing. Juraj Juricačlen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
9Mgr. Mikuláš Pálčlen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
10Ing. Martina Lipoldová, PhD.člen delegovaná za zriaďovateľa BBSK
11Alexandra Ďurinováčlen zvolená za žiakov školy
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©