Rada školy pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený/delegovaný/za
1Mgr. art. Larisa Gombárovápredsedazvolená za pedagogických zamestnancov
2Mgr. Tatiana Štepáneková člen zvolená za pedagogických zamestnancov
3Lenka Sedlákováčlen zvolená za nepedagogických zamestnancov
4Zuzana Sásikováčlen zvolená za rodičov
5Ing. Miroslav Kaplánčlen zvolený za rodičov
6Mgr. Ľubomír Krnočlen zvolený za rodičov
7Mgr. Maroš Skopalčlen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
8RNDr. Karol Weis, PhD.člen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
9Mgr. Mikuláš Pálčlen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
10Ing. Stanislav Rišačlen delegovaný za zriaďovateľa BBSK
11Dávid Leštianskyčlen zvolený za žiakov školy
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©