Rada školy pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnic

P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený/delegovaný/za
1Ing. arch. Pavel Fabianpredsedazvolený za pedagogických zamestnancov
2Mgr. Beata Chrienováčlenzvolený za pedagogických zamestnancov
3Lenka Sedlákováčlenzvolená za pedagogických zamestnancov
5Mgr. Janette Hudecováčlenzvolená za rodičov
6Paedr. Miroslava Mesiarikováčlenzvolená za rodičov
7Mgr. Maroš Skopalčlendelegovaný za zriaďovateľa BBSK
8Ing. Beáta Gažúrováčlendelegovaná za zriaďovateľa BBSK
9Mgr. Mikuláš Pálčlendelegovaná za zriaďovateľa BBSK
10Ing. Stanislav Rišačlendelegovaný za zriaďovateľa BBSK
11Dávid Leštianskyčlenzvolená za žiakov školy
4Hrivňáková Alexandračlenzvolená za rodičov
footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©