Rada školy pri Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho

Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

P.č.Meno a priezviskoFunkciaZvolený/delegovaný/za
1Mgr. art. Larisa Gombárovápredsedazvolená za pedagogických zamestnancov
2Mgr. Tatiana Štepánekováčlenzvolená za pedagogických zamestnancov
3Lenka Sedlákováčlenzvolená za nepedagogických zamestnancov
4Zuzana Sásikováčlenzvolená za rodičov
5Ing. Miroslav Kaplánčlenzvolený za rodičov
6Mgr. Ľubomír Krnočlenzvolený za rodičov
7Mgr. Maroš Skopalčlendelegovaný za zriaďovateľa BBSK
8RNDr. Karol Weis, PhD.člendelegovaný za zriaďovateľa BBSK
9Mgr. Mikuláš Pálčlendelegovaný za zriaďovateľa BBSK
10Ing. Stanislav Rišačlendelegovaný za zriaďovateľa BBSK
11Dávid Leštianskyčlenzvolený za žiakov školy
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©