Aktualizované :

Podmienky a kritériá prijímacieho konania na SPŠ Samuela Mikovíniho pre školský rok 2024/2025

Podmienky a kritériá prijímacieho konania na SPŠ Samuela Mikovínihopre školský rok 2025/2026

Podmienky a kritéria prijímacieho konania na Školu umeleckého priemyslu pre školský rok 2024/2025

Podmienky a kritéria prijímacieho konania na Školu umeleckého priemyslu pre školský rok 2025/2026

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

zmluva Erasmus+ (Zahraničná pracovná skúsenosť pre lepšiu kariéru)


Školský vzdelávací program je k dispozícii na sekretariáte školy.
V prípade záujmu kontaktujte sekretariát školy na tel. čísle 045/6911431.


Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2022/2023

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Škola umeleckého priemyslu 2022/2023

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2021/2022

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Škola umeleckého priemyslu 2021/2022

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2020/2021

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti Škola umeleckého priemyslu 2020/2021

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 20219/2020

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2018/2019

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2017/2018

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2016/2017

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2015/2016

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2014/2015

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2013/2014

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2012/2013

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti SPŠ S. Mikovíniho 2011/2012


Školský poriadok SPŠ Samuela Mikovíniho

Dokumenty pre školské výlety a akcie školy


Kolektívna zmluva 2021

Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©