Súhrnné správy

Súhrnná správa o zákazkách_IV. štvrťrok 2022

Súhrnná správa o zákazkách_IIII. štvrťrok 2022

Súhrnná správa o zákazkách_I. štvrťrok 2022_nad 1000

Súhrnná správa o zákazkách_IV. štvrťrok 2021_nad 1000

Súhrnná správa o zákazkách_IV. štvrťrok 2021_nad 5000

Súhrnná správa o zákazkách_III.štvrťrok 2021_nad 5000

Súhrnná správa o zákazkách_I. štvrťrok 2021_ET

Súhrnná správa o zákazkách_I. štvrťrok 2021_nad 1000

Súhrnná správa o zákazkách_I. štvrťrok 2021_nad 5000

Súhrnná správa 2020 (4) zadaná cez ET

Súhrnná správa 2020(4)

Súhrnná správa 2020 (3) – ET

Súhrnná správa 2020 (3)nad 1000

Súhrnná správa 2020 (3)

Súhrnná správa 2020 (2) – ET

Súhrnná správa 2020 (1)nad 1000

Súhrnná správa 2020 (1)

Súhrnná správa 2019 (4)nad 1000

Súhrnná správa 2019 (4)

Súhrnná správa 2019 (4) – ET
Súhrnná správa 2019 (3) – ET

Súhrnná správa 2018 (4)

Súhrnná správa 2018 (3)


Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – OBNOVA BALUSTRÁDY SCHODISKA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – oprava oporného múru

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Kompletná rekonštrukcia WC a kúpeľne v budovách
SPŠ S. Mikovíniho

Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami – Umelecko-remeselná obnova malieb

Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami – Vybavenie chemického laboratória nábytkom

Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami – Zhotovenie madiel na schodiská

Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami na dodávanie obedov pre zamestnancov

Plán verejného obstarávania na rok 2018

Plán verejného obstarávania na rok 2017

Plán verejného obstarávania na rok 2016

Zverejnenie výsledku VO – zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (29.1.2016)

Plán verejného obstarávania na rok 2015
Profil verejného obstarávania

Zverejnenie výsledku VO – dodávka výpočtovej techniky

Výzva na predloženie cenovej ponuky (jednoduchá zákazka) – dodávka výpočtovej techniky

Príkaz č. 005/2014

Plán verejného obstarávania na rok 2014
Etický kódex – príloha

Zverejnenie výsledku VO – oprava žľabového systému a parapetov

Zverejnenie výsledku VO – vykonanie revízií kotolní SPŠ S. Mikovíniho

Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou) – oprava žľabového systému a parapetov

Zverejnenie výsledku VO – Dodávka obedov pre zamestnancov školy

Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou) – vykonanie revízií kotolní SPŠ S. Mikovíniho

Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou) – dodávka obedov pre zamestnancov školy

Obchodné verejné súťaže


2022


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov


2021


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov2020


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom časti nehnuteľnosti:


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m22019

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

s celkovou podlahovou plochou o výmere 20,16 m2

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m22018

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

  • učebne a kancelárske priestory o výmere: –  spolu 254,04 m²
  • verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere: 179,32 m²

Priestory sa nachádzajú v budove vo vlastníctve BBSK, so súpisným číslom 337, zapísanej na LV 5605, ktorá sa nachádza na Akademickej ul. č. 12 v Banskej Štiavnici. Správcom budovy je SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

(dokument vo WORDE)2017

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu
na rok 2017 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
učebne 254,04 m²; verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  179,32 m²2016

OBCHODNÁ VEREJÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu
na rok 2016 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
učebne 254,04 m²; verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  179,32 m²

2015


OBCHODNÁ VEREJÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu
na rok 2016 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
učebne 254,04 m²; verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  179,32 m²

Ponuka prebytočného majetku 

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 2020

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 2020

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 2019

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 2018

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (28.2.2018)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (27.9.2017)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (22.3.2016)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (11.6.2015)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (6.3.2015)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (31.3.2014)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (15.1.2014)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (19.7.2013)

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©