Súhrnné správy

Súhrnná správa o zákazkách_IV. štvrťrok 2022

Súhrnná správa o zákazkách_IIII. štvrťrok 2022

Súhrnná správa o zákazkách_I. štvrťrok 2022_nad 1000

Súhrnná správa o zákazkách_IV. štvrťrok 2021_nad 1000

Súhrnná správa o zákazkách_IV. štvrťrok 2021_nad 5000

Súhrnná správa o zákazkách_III.štvrťrok 2021_nad 5000

Súhrnná správa o zákazkách_I. štvrťrok 2021_ET

Súhrnná správa o zákazkách_I. štvrťrok 2021_nad 1000

Súhrnná správa o zákazkách_I. štvrťrok 2021_nad 5000

Súhrnná správa 2020 (4) zadaná cez ET

Súhrnná správa 2020(4)

Súhrnná správa 2020 (3) - ET

Súhrnná správa 2020 (3)nad 1000

Súhrnná správa 2020 (3)

Súhrnná správa 2020 (2) - ET

Súhrnná správa 2020 (1)nad 1000

Súhrnná správa 2020 (1)

Súhrnná správa 2019 (4)nad 1000

Súhrnná správa 2019 (4)

Súhrnná správa 2019 (4) - ET
Súhrnná správa 2019 (3) - ET

Súhrnná správa 2018 (4)

Súhrnná správa 2018 (3)


Verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - OBNOVA BALUSTRÁDY SCHODISKA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - oprava oporného múru

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Kompletná rekonštrukcia WC a kúpeľne v budovách
SPŠ S. Mikovíniho

Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami - Umelecko-remeselná obnova malieb

Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami - Vybavenie chemického laboratória nábytkom

Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami - Zhotovenie madiel na schodiská

Výzva na predloženie cenovej ponuky s prílohami na dodávanie obedov pre zamestnancov

Plán verejného obstarávania na rok 2018

Plán verejného obstarávania na rok 2017

Plán verejného obstarávania na rok 2016

Zverejnenie výsledku VO - zabezpečenie lyžiarskeho kurzu (29.1.2016)

Plán verejného obstarávania na rok 2015
Profil verejného obstarávania

Zverejnenie výsledku VO - dodávka výpočtovej techniky

Výzva na predloženie cenovej ponuky (jednoduchá zákazka) - dodávka výpočtovej techniky

Príkaz č. 005/2014

Plán verejného obstarávania na rok 2014
Etický kódex - príloha

Zverejnenie výsledku VO - oprava žľabového systému a parapetov

Zverejnenie výsledku VO - vykonanie revízií kotolní SPŠ S. Mikovíniho

Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou) - oprava žľabového systému a parapetov

Zverejnenie výsledku VO - Dodávka obedov pre zamestnancov školy

Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou) - vykonanie revízií kotolní SPŠ S. Mikovíniho

Výzva na predloženie ponuky (zákazka z nízkou hodnotou) - dodávka obedov pre zamestnancov školy

Obchodné verejné súťaže


2024


Prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania školského bufetu

Prenájom nebytových priestorov o výmere 20,16 m²+ 1 m² chodba , vhodných ako sklad


2023


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja

na prenájom nebytového priestoru – o výmere   40,36   m2,  vhodný ako skladový priestor


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja

na prenájom nebytových priestorov o výmere 20,16 m²+ 1 m² chodba , vhodných ako sklad


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja

na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania školského bufetu


2022


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov


2021


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom nebytových priestorov2020


OBCHODNÁ  VEREJNÁ  SÚŤAŽ

 Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica

vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

na prenájom časti nehnuteľnosti:


OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m22019

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

s celkovou podlahovou plochou o výmere 20,16 m2

 

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

 NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu

s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m22018

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK

NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

  • učebne a kancelárske priestory o výmere: -  spolu 254,04 m²
  • verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere: 179,32 m²

Priestory sa nachádzajú v budove vo vlastníctve BBSK, so súpisným číslom 337, zapísanej na LV 5605, ktorá sa nachádza na Akademickej ul. č. 12 v Banskej Štiavnici. Správcom budovy je SPŠ S.Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

(dokument vo WORDE)2017

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu
na rok 2017 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
učebne 254,04 m²; verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  179,32 m²2016

OBCHODNÁ VEREJÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu
na rok 2016 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
učebne 254,04 m²; verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  179,32 m²

2015


OBCHODNÁ VEREJÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV za účelom prevádzkovania školského bufetu
na rok 2016 s celkovou podlahovou plochou o výmere 38,32 m2

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s oddielom IV. Článok 8 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK
NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
učebne 254,04 m²; verejné priestory – schodište, chodby, WC o výmere:  179,32 m²

Ponuka prebytočného majetku 

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 2020

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 2020

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 2019

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 2018

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (28.2.2018)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (27.9.2017)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (22.3.2016)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (11.6.2015)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (6.3.2015)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (31.3.2014)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (15.1.2014)

Ponuka prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku (19.7.2013)

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©