Erasmus

Výber účastníkov pre projekty mobilita Erasmus +:

1. Termín: Apríl – máj, bude vyhlásený výber pre odbory, v ktorých by sme mali mať pracovné umiestnenia, v prípade, že škola získa grant.

2. Test z anglického jazyka
Skúša sa slovná zásoba:
- slovná zásoba – link 1000 slov ((po číslicu 800)
- počúvanie
Zoznam slovíčok

3. K účastníkom jazykového testu, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov, sa vyjadria odborní učitelia, kde posúdia, či študent má dostatočné odborné znalosti, je dostatočne zručný a plní odborné zadania.

4. Na záver sa vyjadrí triedny učiteľ, či študent spĺňa osobnostné a disciplinárne predpoklady. To znamená, či je dostatočne zrelý na takúto stáž, či nemá vymeškané hodiny, či je predpoklad, že bude dodržiavať pracovnú disciplínu, a pod.

2_original

Lipsko 25.9. – 8.10.2016

Saská metropola Lipsko nás opäť po roku privítala v termíne od 25.9-8.10.2016 Po roku sa v nedeľu 25. septembra 2016…
 - 10/08/2016
sam_5527_original

Španielsko : 28.8. – 10.9.2016

Sedem študentov zo SPŠ Mikovíniho spolu s RNDr. Valentínou Vajsovou, manažérkou projektu pre mobility do anglicky hovoriacich krajín, absolvovali v…
 - 09/10/2016
sam_5527_original

Mobility Londýn – august 2016

V nedeľu 21. augusta skupina desiatich študentov SPŠ Mikovíniho opäť vyrazila na cestu plnú nových zážitkov a skúseností do Londýna.…
 - 08/20/2016

Mobilita v Nemecku 2016

„Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ Zavŕšením projektu Erasmus+ „Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ bol pre našich…
 - 03/08/2016

Mobility v Anglicku 2016

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vyslala svojich študentov do Londýna. Europass z Londýna získalo v rámci projektu Mobilita –…
 - 02/14/2016
p1000898_original

Mobility v Nemecku 2015

Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho na“ Mobilite“ v Lipsku Projekt „Mobilita – najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ patrí k ďalším…
 - 10/04/2015
erasmus malaga 2015_01

Mobility v Španielsku 2015

MALAGA – študenti SPŠ S. MIKOVÍNIHO sa už tradične zúčastnili mobility ERASMUS+ Vybraní študenti, ktorých angličtina zodpovedá kritériám zahraničnej mobility…
 - 05/15/2015

Mobility v Španielsku 2014

Až 23 študentov SPŠ S. Mikovíniho sa zúčastnilo dvojtýždennej pracovnej mobility v rámci programu Erasmus v Úbede v Španielsku. Manažérkou…
 - 04/17/2014
footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©