erasmus2023

Dni Erasmus na Spojenej škole Samuela Mikovíniho

Prezentácie projektov za obdobie 2022-2023

V dňoch 10. a 11. októbra 2023 sa na Spojenej škole Samuela Mikovíniho konali Dni Erasmu pod vedením RNDr. Valentíny Vajsovej, koordinátorky medzinárodnej spolupráce školy. Prezentované projekty predstavovali výsledky práce študentov aj učiteľov v rámci programu Erasmus+ za roky 2022 a 2023.

Strategické partnerstvá a digitalizácia chemických experimentov

Prvý projekt s názvom Digitalizácia chemických experimentov pre podporu výučby chémie na stredných školách prezentovali Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD, Ing Šlauková, PhD a Ing. Martin Melich, PhD  spadal pod Strategické partnerstvá. Našu školu pozvala do tohto partnerstva stredných škôl z Českej republiky, Srbska a Slovenska, Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave. Výstupom projektu sú videá chemických experimentov určené študentom, ktorí sa z nejakých dôvodov nemôžu zúčastňovať na vyučovaní prezenčne, pre dištančné vyučovanie a tvoria videoknižnicu pre samostatné štúdium. V rámci projektu sa natočili vďaka partnerstvu aj také experimenty, ktoré by niektoré zo škôl kvôli technickému vybaveniu neboli schopné uskutočniť, ale chceli by s nimi svojich študentov oboznámiť.

Prvé stretnutie v roku 2022 sa odohralo v Srbsku v Báčskom Petrovci, kde sa vyberali experimenty, ktoré sa mali točiť. Na nadnárodnom stretnutí sa účastníci oboznámili aj so školou a diskutovali rôzne prístupy k vzdelávaniu vo vyučovaní chémie, vymenili si skúsenosti pri vyučovaní praktických laboratórnych cvičení a informovali sa o príkladoch dobrej praxe.

Ďalšie prezentované stretnutie bolo stretnutie v Pardubiciach, kde sa natáčali niektoré experimenty a tiež odzneli veľmi zaujímavé praktické prednášky o prepojení života a chémie. Pri prezentácii poznatkov našich študentov najviac zaujali chemické aspekty tetovania, konkrétne ktoré pigmenty patria najtoxickejšie.

Ďalším typom projektov, do ktorých sme sa opätovne zapojili boli mládežnícke výmeny, cieľom ktorých bolo získavanie tzv. mäkkých zručností a kultúrneho porozumenia. Študenti, ktorí sa zúčastnili študentských výmen v rámci programu Erasmus+, prezentovali svoje skúsenosti a zážitky. Tieto výmeny im poskytli príležitosť získať cenné medzinárodné skúsenosti, výrazne zlepšiť jazykové zručnosti, spoznať novú kultúru a získať nových priateľov.

Študenti zdôraznili, ako im táto medzinárodná skúsenosť pomohla pri získavaní rôznych zručností, ako je napríklad schopnosť efektívnej komunikácie, tímovej spolupráce, prezentovania v cudzom jazyku. Zaujímavou skúsenosťou bola aj adaptácia na nové kultúrne prostredie. Tieto tzv. mäkké zručnosti sú neoceniteľné nielen v akademickom svete, ale aj v profesionálnom a osobnom živote. Študentom to pomôže pri hľadaní zamestnania, pretože potencionálni zamestnávatelia vedia oceniť, ak sa  uchádzač o zamestnanie prezentuje Youthpassom, čo je certifikát o absolvovaní takejto výmeny.

V rámci programu mládežnícke výmeny Erasmus + sme sa spolu s mladými ľuďmi z Maďarska, Rumunska, Litvy a Českej republiky zapojili do troch zaujímavých projektov:

December 2022, Litva: Zameraj sa na budúcnosť V rámci tejto výmeny sa študenti zaoberali kritickým myslením ako nutnosťou pre adaptáciu na rýchlo sa meniaci svet vzhľadom na technologické objavy, globalizáciu a digitalizáciu. Študenti sa naučili, ako hodnotiť informácie, obzvlášť na internete a sociálnych médiách, a ako využívať kritické myslenie pri tomto hodnotení.

Apríl 2023, Česká republika Fantastická budúcnosť

V rámci tohto projektu študenti diskutovali o stereotypoch o mladých ľuďoch, žijúcich vo vidieckych oblastiach. Študenti robili prezentácie o živote mladých vo vidieckych oblastiach so zameraním na osobný rozvoj, kritické myslenie a rozvoj empatie.

September 2023, Slovensko: Vytváraj svoju budúcnosť

Cieľom projektu bolo zlepšiť celkové digitálne zručnosti a mediálnu gramotnosť mladých ľudí zo štyroch krajín a tiež ich viesť k bezpečnejšiemu používaniu technológií a internetu.

Účasť na týchto projektoch ukazuje, že Spojená škola Samuela Mikovíniho podporuje svojich študentov nielen v akademickom smere, ale pomáha im pri získavaní dôležitých profesionálnych a životných zručností, ako aj pri ich osobnom rozvoji. Tešíme sa na ďalšie skvelé ponuky podnetných projektov od nášho partnera Agentúry E29.

 - 11/16/2023
irsko 05

Írsko 2019

Na konci januára sa desať študentov umeleckých odborov vybralo do írskeho Corku, kde pracovali v grafických firmách a knihárskych dielňach.…
 - 05/01/2019
2_original

Lipsko 25.9. - 8.10.2016

Saská metropola Lipsko nás opäť po roku privítala v termíne od 25.9-8.10.2016 Po roku sa v nedeľu 25. septembra 2016…
 - 10/08/2016
sam_5527_original

Španielsko : 28.8. – 10.9.2016

Sedem študentov zo SPŠ Mikovíniho spolu s RNDr. Valentínou Vajsovou, manažérkou projektu pre mobility do anglicky hovoriacich krajín, absolvovali v…
 - 09/10/2016
sam_5527_original

Mobility Londýn - august 2016

V nedeľu 21. augusta skupina desiatich študentov SPŠ Mikovíniho opäť vyrazila na cestu plnú nových zážitkov a skúseností do Londýna.…
 - 08/20/2016

Mobilita v Nemecku 2016

„Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ Zavŕšením projektu Erasmus+ „Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ bol pre našich…
 - 03/08/2016
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©