erasmus2023

Dni Erasmus na Spojenej škole Samuela Mikovíniho

Prezentácie projektov za obdobie 2022-2023

V dňoch 10. a 11. októbra 2023 sa na Spojenej škole Samuela Mikovíniho konali Dni Erasmu pod vedením RNDr. Valentíny Vajsovej, koordinátorky medzinárodnej spolupráce školy. Prezentované projekty predstavovali výsledky práce študentov aj učiteľov v rámci programu Erasmus+ za roky 2022 a 2023.

Strategické partnerstvá a digitalizácia chemických experimentov

Prvý projekt s názvom Digitalizácia chemických experimentov pre podporu výučby chémie na stredných školách prezentovali Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD, Ing Šlauková, PhD a Ing. Martin Melich, PhD  spadal pod Strategické partnerstvá. Našu školu pozvala do tohto partnerstva stredných škôl z Českej republiky, Srbska a Slovenska, Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave. Výstupom projektu sú videá chemických experimentov určené študentom, ktorí sa z nejakých dôvodov nemôžu zúčastňovať na vyučovaní prezenčne, pre dištančné vyučovanie a tvoria videoknižnicu pre samostatné štúdium. V rámci projektu sa natočili vďaka partnerstvu aj také experimenty, ktoré by niektoré zo škôl kvôli technickému vybaveniu neboli schopné uskutočniť, ale chceli by s nimi svojich študentov oboznámiť.

Prvé stretnutie v roku 2022 sa odohralo v Srbsku v Báčskom Petrovci, kde sa vyberali experimenty, ktoré sa mali točiť. Na nadnárodnom stretnutí sa účastníci oboznámili aj so školou a diskutovali rôzne prístupy k vzdelávaniu vo vyučovaní chémie, vymenili si skúsenosti pri vyučovaní praktických laboratórnych cvičení a informovali sa o príkladoch dobrej praxe.

Ďalšie prezentované stretnutie bolo stretnutie v Pardubiciach, kde sa natáčali niektoré experimenty a tiež odzneli veľmi zaujímavé praktické prednášky o prepojení života a chémie. Pri prezentácii poznatkov našich študentov najviac zaujali chemické aspekty tetovania, konkrétne ktoré pigmenty patria najtoxickejšie.

Ďalším typom projektov, do ktorých sme sa opätovne zapojili boli mládežnícke výmeny, cieľom ktorých bolo získavanie tzv. mäkkých zručností a kultúrneho porozumenia. Študenti, ktorí sa zúčastnili študentských výmen v rámci programu Erasmus+, prezentovali svoje skúsenosti a zážitky. Tieto výmeny im poskytli príležitosť získať cenné medzinárodné skúsenosti, výrazne zlepšiť jazykové zručnosti, spoznať novú kultúru a získať nových priateľov.

Študenti zdôraznili, ako im táto medzinárodná skúsenosť pomohla pri získavaní rôznych zručností, ako je napríklad schopnosť efektívnej komunikácie, tímovej spolupráce, prezentovania v cudzom jazyku. Zaujímavou skúsenosťou bola aj adaptácia na nové kultúrne prostredie. Tieto tzv. mäkké zručnosti sú neoceniteľné nielen v akademickom svete, ale aj v profesionálnom a osobnom živote. Študentom to pomôže pri hľadaní zamestnania, pretože potencionálni zamestnávatelia vedia oceniť, ak sa  uchádzač o zamestnanie prezentuje Youthpassom, čo je certifikát o absolvovaní takejto výmeny.

V rámci programu mládežnícke výmeny Erasmus + sme sa spolu s mladými ľuďmi z Maďarska, Rumunska, Litvy a Českej republiky zapojili do troch zaujímavých projektov:

December 2022, Litva: Zameraj sa na budúcnosť V rámci tejto výmeny sa študenti zaoberali kritickým myslením ako nutnosťou pre adaptáciu na rýchlo sa meniaci svet vzhľadom na technologické objavy, globalizáciu a digitalizáciu. Študenti sa naučili, ako hodnotiť informácie, obzvlášť na internete a sociálnych médiách, a ako využívať kritické myslenie pri tomto hodnotení.

Apríl 2023, Česká republika Fantastická budúcnosť

V rámci tohto projektu študenti diskutovali o stereotypoch o mladých ľuďoch, žijúcich vo vidieckych oblastiach. Študenti robili prezentácie o živote mladých vo vidieckych oblastiach so zameraním na osobný rozvoj, kritické myslenie a rozvoj empatie.

September 2023, Slovensko: Vytváraj svoju budúcnosť

Cieľom projektu bolo zlepšiť celkové digitálne zručnosti a mediálnu gramotnosť mladých ľudí zo štyroch krajín a tiež ich viesť k bezpečnejšiemu používaniu technológií a internetu.

Účasť na týchto projektoch ukazuje, že Spojená škola Samuela Mikovíniho podporuje svojich študentov nielen v akademickom smere, ale pomáha im pri získavaní dôležitých profesionálnych a životných zručností, ako aj pri ich osobnom rozvoji. Tešíme sa na ďalšie skvelé ponuky podnetných projektov od nášho partnera Agentúry E29.

projekt004

Prezentácia projektu

irsko 05

Írsko 2019

Na konci januára sa desať študentov umeleckých odborov vybralo do írskeho Corku, kde pracovali v grafických firmách a knihárskych dielňach. Mnohí študenti sa takto po prvý krát dostali do anglicky hovoriacej krajiny, navyše bývali v rodinách, takže boli vystavení „skúške ohňom“ v zamestnaní i doma. Po tejto náročnej ale pozitívnej skúsenosti viacerí účastníci uvažujú o tom, že po maturitách skúsia šťastie v Írsku. Jedna študentka dokonca ostáva v pracovnom kontakte na diaľku s firmou, v ktorej mala stáž. Zamestnávatelia i partnerská organizácia sa veľmi pozitívne vyjadrovali o znalosti angličtiny i odborných znalostiach našich študentov, čo nás mimoriadne teší. I tu, na smaragdovom ostrove,  tá tráva tam bola naozaj zelenšia, sme navštívili viaceré legendárne miesta. Najviac na nás zapôsobil príboj oceánu o mohérske útesy a návšteva historického mestečka Cobh, čo bola posledná zástavka Titaniku pred odplávaním do Ameriky. Zažili sme veľmi presvedčivú prehliadku múzea Titaniku. Ktoré boli koncipované ako plavba a vstupenky lístky do múzeá predstavovali lodné lístky osôb, skutočne sa plaviacich na Titaniku, takže  na konci prehliadky sme sa mohli pozrieť, či by sme prežili a ďalší osud osoby, ktorej lístok sme si kúpili.

Našťastie sme všetci tieto Erasmovské projekty prežili v zdraví a bez ujmy, bohatší o mnohé skúsenosti, zručnosti, kontakty, priateľstvá, cestovateľské zážitky a zrejme aj o niečo zrelší a múdrejší. Všetci účastníci mobilít dostali za účasť certifikát Europass, ktorý si môžu priložiť k svojim  žiadostiam o zamestnanie a prihláškam na vysoké školy, potvrdzuje získané zručnosti a skúsenosti.

Erasmus2018_010

Študenti našej školy po návrate zo Španielska

Mobilitný projekt Erasmus plus v Španielsku, ktorý sa realizoval začiatkom školského roka 2018/2019, uplynul ako voda. Desať výborných, po  anglicky komunikujúcich  študentov,  absolvovalo pracovnú stáž v španielskej Malage. Prinášame perličky z neopakovateľného pobytu v rozhorúčenom Španielsku.

 • „ Z  Viedne do Malagy naša partia  letela a tešila sa na predĺžené leto s pracovným zameraním. Keď som nasadal do auta, ktoré mierilo na letisko vo Viedni, vedel som, že niet cesty späť. Strach z prvého letu bol obrovský, som rád, že sa ukázal ako bezdôvodný. Po príchode do Malagy som si hovoril, že je to tu oproti Slovensku nejaké pusté, lenže opak bol pravdou. Ľudia boli strašné milí a ústretoví,“ hovorí Ján Oslanec zo IV.B.
 • „Bola to výborná príležitosť na zlepšenie mojich schopností v pracovnej oblasti. Keďže študujem odevný dizajn, zažila som udalosť, aká sa nepritrafí v našej módnej branži každému. Podarilo sa mi dostať sa do zákulisia významnej módnej prehliadky, ktorú odvysielala aj španielska televízia. Pomáhala som pri obliekaní modeliek a modelov. Cítila som sa ako vo filme,“ opisuje Viktória Pavlovová z triedy IV.O.
 • „Pracoval som v laboratóriách Quinica industrial Mediterranea na analýze vody. Pracovisko ma ohúrilo modernou výbavou a skvelou organizáciou práce. Očakával som však vyššiu úroveň ovládania angličtiny u zamestnancov ,“ tvrdí Tomáš Hruška z III.B.
 • „Po práci nás čakali menšie výlety po meste - arabská pevnosť Alcazaba a hrad Gibralfaro, galéria moderného umenia, múzeum mesta Malaga, automobilové múzeum, Picassovo múzeum a plavba loďou okolo malagského zálivu. Samozrejme, že po horúcich dňoch sme sa museli schladiť vo vlnách Stredozemného mora. Túlali sme sa po prístave, po  turisticky atraktívnych uličkách, zavítali sme do  parku s nádhernou exotickou botanickou záhradou.“
 • „Cez víkendy sme spoznávali Andalúziu. Navštívili sme blízke mesto Ronda so slávnou býčou arénou, rozprestierajúce sa nad obrovskou priepasťou (100 m). Biele mestečko Mijas nás pohostilo  a pripravilo nám  ochutnávku syrov a vín. Ponorili sme sa do studených vĺn oceánu v Tarife. Zabehli sme aj do Spojeného kráľovstva. Na  Gibraltári sme navštívili útes s jaskyňou a pozorovali hravé a drzé opice s mláďatami. „

-„Bola to úžasná skúsenosť so skvelými ľuďmi.“ – zhrnula  Adriána Gloneková zo 4.D

- „ Najviac sme si užili návštevy reštaurácií, more exotických vôní a chutí...Vďaka náporu turistov sa v meste v pohode dohovoríte anglicky. Mali by sme si vziať od nich príklad ...“

- „ Studené more vyvážil výklad nášho sprievodcu s nádhernou angličtinou a dokonale zvládnutými znalosťami o meste,“ dodal  T. Hruška z  III. B

Nastal deň odchodu . Za dva týždne nám, študentom SPŠ Samuela Mikovíniho , prirástla horúca španielska Malaga k srdcu.  Vraciame sa do lona  chladnejšej  Banskej Štiavnice , ale odnášame  si neoceniteľné vedomosti, zážitky a skúsenosti. Sme samostatnejší, smelší a bohatší...vďaka projektu Erasmus plus, ktorý pre nás pripravila RNDr. Valentína Vajsová a zastrešila škola milovaná : SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. ĎAKUJEME !!!!

Barbora Szabóová, IV. B

erasmus_pocuvadlo_2018_012

Študenti SPŠ S.Mikovíniho opäť raz aktívni v programe Erazmus plus

Deviati študenti našej školy mali to šťastie, že sa mohli zúčastniť 10 denného pobytu na Počúvadle v rámci programu Erazmus plus, akcia Mládežnícke výmeny. Aj keď sa naša škola  v prvom rade uchádza o odborné pracovné mobility v zahraničí, nedokážeme zabezpečiť vhodné pracovné umiestnenia všetkým záujemcom. Preto sme uvítali možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu Mládežníckych výmen, spolu so školami z Litvy, Maďarska, Rumunska a Estónska.  Účasť na projekte nám ponúkla mimovládna organizácia Občiansky spolok v Lučenci. Manažérkou projektu a sprevádzajúcou osobou za našu školu bola RNDr. Valentína Vajsová. Ďalšou sprevádzajúcou osobou bol Ing. Arch. Pavel Fabián. Pracovným jazykom stretnutia bola angličtina a obsahom projektu boli dve súvisiace témy: priblížiť mladým podnikanie, úspešné podnikateľské nápady v oblasti multimédií, alebo využitie multimédií pri inom type podnikania.

Obsahom projektu boli teda nasledujúce témy:

 • Úvod do podnikania
 • Úvod do fotografie a tvorby videí
 • Podnikateľské prostredia v jednotlivých krajinách
 • Diskusia o úspešných podnikateľských nápadoch
 • Vypracovanie podnikateľského plánu
 • Kombinovanie multimédií s podnikaním v snahe dosiahnuť stanovené ciele

Cieľom projektu bolo priblížiť študentom podnikanie ako jednu z možností vlastnej kariéry, naučiť ich základom práce s multimédiami, ktoré sa stali nevyhnutnosťou pri  dnešnom spôsobe podnikania a marketingu, pracovať na zvyšovaní sebavedomia a viery v seba a v svoje nápady, naučiť ich vypracovať dobrý podnikateľský plán,  a realiziovať ho s podporou multimédií. Metódy, ktoré sa počas týchto pracovných stretnutí využívali, boli brainstorming, strategické plánovanie, vývoj a príprava podnikateľského zámeru, plánovanie nákladov a úvod do rôznych typov multimédií spolu s rôznymi typmi metód neformálneho vzdelávania, ako  teambuildingové hry, simulačné cvičenia, hranie rolí, súťaže, prezentácie, otvorené diskusie, narábania s faktami a číslami ako aj kreatívna práca. Mladí ľudia si odnesú domov okrem vlastných podnikateľských plánov aj tzv. Youthpassy, čo sú sa vlastne certifikáty o tom, že dokážu pracovať v tíme v cudzojazyčnom prostredí, ovládajú základy podnikania a práce s multimédiami, dokážu zaujímavo prezentovať svoje nápady a projekty, ale i krajinu, z ktorej pochádzajú. Tieto európske certifikáty sa tešia čoraz väčšiemu uznaniu pri uchádzaní sa o univerzitné štúdium alebo pri hľadaní práce v celej Európe.

A čo hovoria samotní účastníci?

Saša 3G:

Asi nikto z nás by si nemyslel, že tých desať dní nakoniec prejde tak rýchlo. Musím však povedať, že (teda aspoň pre mňa) prvé dni neboli najľahšie. Prostredie síce nie až tak neznáme, no množstvo nových ľudí z Maďarska, Rumunska, Litvy a Estónska, s ktorými dohodnúť sa niekedy nebolo až tak jednoduché. Sama som však zistila, že niekedy sa dá dorozumieť aj bez slov.

Začali sme však pekne pomaly. Prvé dni sme sa len zoznamovaním a učili sa naše mená (ja osobne som sa ich učila ešte celý zvyšok pobytu 😀 ) až sme sa postupne dostali k hlavnej téme programu. Ako začať vlastný biznis v multimédiách, teda naučiť sa pracovať s fotoaparátom, kamerou či vyznať sa v rôznych programoch slúžiacich na upravovanie fotiek a videí. Nie vždy sme len sedeli a počúvali. Každé stretnutie sme napríklad začínali takzvaným enegizerom. Energizer bol niečo ako cvičenie, či hra ale oveľa zábavnejšie. Nechýbali ani medzinárodné večere, kde mala každá krajina možnosť povedať niečo o svojej histórii, zvykoch, či tradičných jedlách a nápojoch, ktoré sme neskôr mohli ochutnať. Počasie nám teda prialo, čo by vám potvrdili aj naši estónski kamaráti, u ktorých sú takéto teploty vrcholom leta. Niekedy sme ani naše stretnutia nemali vnútri, ale vonka pri jazere, pekne usadení na tráve. V piatok sme absolvovali výlet do Banskej  Štiavnice. Začali sme exkurziou v štôlni Bartolomej, pokračovali obedom v Meštianskej pizzerii a po obede sme zahájili lov na štiavnické pamiatky. A to doslova! Rozdelili nás do skupín, rafinovane, tak aby v každej bol len jeden Slovák, rozdali nám plániky s fotkami pamiatok a my sme ich museli hľadať a ako dôkaz sa s nimi odfotiť.

A potom, pomaly, ale isto prišiel ten najťažší no zároveň asi najkrajší....posledný deň. Lúčenie s novými kamarátmi s pocitom, že už sa pravdepodobne nikdy nestretneme nebolo najľahšie. Som rada, že som mohla spoznať toľko úžasných ľudí a myslím že okrem certifikátu si každý domov odniesol aj kopu dobrých spomienok. Na záver mi už neostáva povedať nič inšie ako len jedno veľké ĎAKUJEM.

Diana 3G:

V čase od 14.4 do 23.4 sme sa zúčastnili mládežníckeho pobytu Európskej Únie s názvom Erasmus+ na Počúvadle. Témou boli multimédiá a biznis. Programu sa zúčastnili krajiny ako Estónsko, Litva, Maďarsko a Rumunsko. Dni plynuli rýchlo, pretože sme stáli robili rôzne zábavné aktivity hlavne v skupinách. Mne osobne sa najviac páčili hodiny o biznise. Navrhli sme si svoj produkt, ktorý sme chceli predávať a potom sme urobili kratšiu, podobnú formu biznis plánu. Neskôr sme náš produkt prezentovali pred ostatnými skupinami. Zo začiatku bolo ťažké hovoriť pred skoro 50 ľuďmi, ale potom sme sa viac spriatelili a bolo to v poriadku, brali sme veci viac zľahka a nebolo to nič vážne. Taktiež sa mi páčili takzvané kultúrne večery, kde každá krajina prezentovala svoje tradície a zvyky, kde sme mali možnosť ochutnať trochu jedla z každej krajiny. Avšak, stihli sme toho omnoho viac a určite by som sa takéhoto projektu zúčastnila znovu a odporučila by som to každému mladému človeku, ktorý sa rád učí a chce si precvičiť angličtinu.

Mirka 3G:

Jedným slovom super!

Je pravda, že som tam nechcela ísť, pretože moja znalosť angličtiny nie je najlepšia, takže som mala trošku strach, ako to celé dopadne, ale vôbec neľutujem.

Spoznala som veľa skvelých ľudí, ktorí boli na tom s angličtinou podobne ako ja, takže to vlastne celé dopadlo dobre. Stretli sme sa ľudia z rôznych krajín a to Maďarsko, Estónsko, Litva, Rumunsko a my Slovensko. Naučila som sa mnoho vecí týkajúcich sa podnikania, fotografovania a tvorby videí. Všetko nám to prezentovali dvaja super ľudia, ktorí mali s nami strpenie aj keď nie vždy to s nami bolo ľahké. Zo školy sme sa stretli super partia, ktorá si rozumie a to na tom bolo super. Keď sme niečo nevedeli, poradili sme si a vždy sme si mali čo povedať. Väčšinou sme boli rozdelení do skupín, takže sme stále komunikovali po anglicky. Robili sme rôzne malé „projekty“ , mali sme mali vymyslieť nejaký produkt, ktorý by bol užitočný pre ľudí, fotili sme fotografie s rôznym zadaním, takisto sme natáčali video k nášmu vymyslenému produktu a mnoho ďalšieho. Tieto naše výtvory sme potom museli pred všetkými prezentovať. Jednou z aktivít bolo tiež prezentovanie krajiny, z ktorej sme prišli. Mohli sme tam vidieť tradičné jedlá, odevy, tance a tak isto sme o tej krajine aj niečo porozprávali.  Ja keďže už dlho tancujem v súbore, som predviedla nejaké temperamentné slovenské tance a niektoré kroky som naučila aj iných účastníkov.

Na tom celom sa mi páčilo hlavne to, že to celé bola jedna veľká zábava a nie nejaké nudné seriózne prednášky. Mali sme veľa aktivít spojených so zábavou, ako napríklad “energizer”, pri ktorom sme naberali silu do nových aktivít, “punishment” ak niekto meškal na stretnutie, “gossip” či “secret friend”.

Veľmi sa mi tam páčilo, určite neľutujem že som sa mohla zúčastniť tejto akcie a ak by bola možnosť, určite by som išla znovu. J

Aďa 3D:

Som rada, že tie najkrajšie jarné dni som mohla stráviť na Počúvadle so super ľuďmi, kde som zažila smnožstvo zábavy, získala nové informácie a spoznala milých ľudí. Každý deň sme mali 4 pracovné stretnutia, ktoré sa vždy začínali tzv.energizermi. Vždy som sa  pri nich najviac nasmiala. Bola to veľká zábava robiť rôzne tie cvičenia, ako napr. lietať cez pavučinu, objímať sa, či dokonca ”chovať” vlastného zajaca. Pracovné stretnutia sa sústreďovali hlavne na oblasť podnikania a multimédiá. Fotili sme, natáčali, vytvárali vlastný podnik a dokonca som mala možnosť vyskúšať si riadenie dronu. Večery patrili spoznávaniu ostatných kultúr ako aj prezentovanie tej našej, a po nich nasledovala už len party a wellness až do neskorých večerných hodín. Erazmus mi dal tie najkrajšie zážitky, na ktoré len tak ľahko nezabudnem.

Andrea 3B:

Pobyt na Počúvadle s ďalšími študentmi z cudziny bol veľmi príjemný. Keďže každá krajina prezentovala svoje jedlo, tance, piesne a nejaké pikošky, mali sme možnosť dozvedieť sa, ako žijú a naučili sme sa aj nové cudzie slová. Naučila som sa lepšie vyjadrovať v anglickom jazyku a po pár dňoch som bola nastavená na angličtinu tak, že som už aj na Slovákov rozprávala po anglicky. Inštruktori boli veľmi priateľskí a povzbudzovali ma. Vždy sa snažili pomôcť a vysvetliť nám úlohy. Mne tento pobyt veľmi pomohol. Naučila som sa lepšie vyjadrovať v angličtine, používať fotoaparát a kameru efektívnejšie. Keďže sme sa učili aj niečo o biznise, bola som donútená opustiť svoju komfortnú zónu a rozprávať pred všetkými o našom projekte. Ukázali nám, že aj práca v skupine, ktorá navrhuje postup pre začatie kariéry môže byť zábavná. Všetci boli priateľskí a ochotní. Každý sme mali tajného priateľa, ktorý nám spríjemnil deň darčekom alebo povzbudzovaním. Aby všetko nebolo o učení, písaní a plánovaní kariéry mali sme aj zábavné hry, ktoré môžme využiť aj v škole alebo v budúcej práci. Absolvovanie Erasmu+ je veľmi dobrá skúsenosť, ktorá nám ukázala, že aj učenie sa a vážne veci možno spraviť zábavnými a príjemnými.

Slavo 3D:

Erasmus+ je medzinárodný projekt pre študentov so zameraním na neformálne  vzdelávanie. Išlo o spoluprácu so zahraničnými študentmi na rôznych úlohách, vďaka ktorým som si výrazne zlepšil komunikáciu v angličtine a spoznal nových zaujímavých ľudí. Toto spoznávanie bolo vždy veľmi zábavné a vtipné hlavne vďaka našim facilitátorom, ktorí vždy vedeli zabezpečiť super náladu. Bývali sme pod Sitnom pri jazere Počúvadlo, kde sa konali aj pracovné stretnutia, niektoré vnútri iné vonku. Na týchto stretnutiach sme mávali prednášky o multimédiách. Po prednáške nám dali úlohu s rovnakým zameraním ako bola prednáška, aby sme si tieto vedomosti odskúšali aj v praxi. Každý večer bol voľný program, ktorý sme využili na wellness alebo spoločenské aktivity. Tento projekt považujem za najväčšiu a najužitočnejšiu skúsenosť v mojom živote. V závere projektu sme dostali certifikát, ktorý nám môže pomôcť pri uchádzaní sa o štúdium na vysokej škole alebo o zamestnanie.

Adam: 3 PG

Samotný program mi pomohol vyrásť ako človeku, zlepšil som si angličtinu a naučil som sa ako sa postaviť problémom s otvorenou mysľou. Naučil som sa, ako by som mohol začať kariéru v multimédiách. Mali sme možnosť pracovať s rozličnými prístrojmi a programami pre fotky a videá. Zoznámili sme sa s rozdielnymi kultúrami a tradíciami. Všetci máme z projektu nezabudnuteľné spomienky.

Lenka  3PG

Projekt sa mi veľmi páčil, stretla som kopu nových a úžasných ľudí, aktivity boli plné zábavy a dozvedela som sa pár nových zaujímavých informácií. Bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť, ktorá ktorá ma naučila hlavne komunikovať s ľuďmi a spoznávať iné národnosti. Každý z nás mal možnosť vyskúšať si foto a video techniku a naučiť sa s ňou pracovať. Absolvovali sme aj veľmi zaujímavé výlety s rôznymi aktivitami, ktoré boli veľmi zaujímavé a zábavné. Mali sme dostatok voľného času na trávenie času s ostatnými. Tak isto nechýbali ani večerné párty. Určite sa budem chcieť zapájať aj do ďalších podobných projektov v budúcnosti.

Kubo 3P

Erazmus + je výborný projekt pre mladých ľudí,  ktorý si chcú zlepšiť anglicky jazyk , pracpvať v skupinách, spoznať nových ľudí a ich krajiny a kultúru z celej Európy. Ďalej sa dozviete veľmi potrebné informácie na tému projektu, na ktorú sa prihlásite. Tak isto dostane Youthpass, ktorý vám pomôže ako príloha k prihláškam na vysoké školy a tak isto aj pri pohovoroch na pracovné miesta. Určite to odporúčam všetkým mladým ľuďom ktorý radi cestujú a chcú ma sebe pracovať a nie iba sedieť doma, ale urobiť niečo pre svoju budúcnosť.

Valentína Vajsová, sprevádzajúca učiteľka:

Mala som obrovskú radosť a zadosťučinenie ako manažérka projektu, keď som videla radosť a spontánnosť s akou sa naši študenti zapájali do všetkých typov aktivít aj napriek tomu, že dosť často (keďže to bola ich prvá skúsenosť s takýmto typom projektu) to bolo hlavne o prekonávaní samého seba, svojich obáv a obmedzení. Ako učiteľka angličtiny som bola tiež veľmi rada, že dokázali komunikovať v autentickom cudzojazyčnom prostredí a dokonca aj prezentovať v angličtine výsledky prác svojich tímov. Bol to úplne iný typ komunikácie ako na hodinách angličtiny. Prekvapili ma aj veľkou kreativitou pri predstavovaní svojej krajiny. Ako milovníčka folkóru musím povedať, že naše študentky svojou temperamentnou ukážkou slovenských ľudových tancov strhli aj ostatných účastníkov, aby sa spontánne pridávali a vyskúšali si základné kroky našich tancov. Nakoniec môžem zhrnúť, že som na všetkých našich zúčastnených študentov veľmi hrdá!

2_original

Lipsko 25.9. - 8.10.2016

Saská metropola Lipsko nás opäť po roku privítala v termíne

od 25.9-8.10.2016

Po roku sa v nedeľu 25. septembra 2016 skupina siedmich študentov SPŠ Mikovíniho a dvoch vyučujúcich Mgr. Radovana Blaha, ktorý sa vzdelával odborne v oblasti knižného reštaurátorstva a sprevádzajúcej osoby Mgr. Z. Chladnej, koordinátorky projektov, vycestovala zbierať nové zážitky a pracovné skúsenosti do Lipska v Nemeckej spolkovej republike v rámci projektu Mobilita - najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom s finančnou podporou Národnej agentúry SAAIC v programe ERASMUS plus.
Lipsko sa stalo treťou a v tomto roku, žiaľ, poslednou destináciou nového projektu v škol.r.2016/17. Dve predošlé odborno –vzdelávacie aktivity, ktoré začali v auguste, si študenti a ich sprevádzajúci pedagógovia doslova vychutnali v Londýne a v Malage.

Študenti z odboru konzervátorstva -reštaurátorstva papiera, starej tlače a knižnej väzby, absolvovali odbornú pracovnú stáž v Štátnom archíve v Lipsku, kde spracovávali zadania reštaurovania knižného povrchu a knižnej väzby pod odborným dohľadom pána Alberta, miestneho odborníka reštaurátorskej dielne Archívu v Lipsku. Venovali sa oprave poškodených listín , alebo odstraňovali nečistoty z knižného povrchu vzácnych kníh z 13.a 16 storočia.

Pracovné miesta v odbore konzervátorstva - reštaurátorstva omietok a štukových výzdob boli zabezpečené v Štukatérskej firme Norbert Jung Stukkateurfirma a Vitalis GmbH v Lipsku. Firmy zabezpečovali odbornú prax „štukatérom“,ktorí dostali príležitosť reštaurovať výzdobu stropov, ozdobných ríms : zhotovovali odliatky štukovej výzdoby, patinovali , venovali sa intarzii, doliepali vymodelované štukové reliéfy secesnej Vily Wagner. Podieľali sa aj na oprave prekrásnej štukovej výzdoby bytových priestorov, ktoré boli zákazkou firmy Jung GmbH.

Hosťovské firmy umožnili žiakom našej školy uplatniť teoretické vedomosti a zručnosti získané na hodinách školskej praxe priamo na pracovisku, kde zároveň nadobudli neoceniteľné nové odborné zručnosti . Veľkou devízou projektu Mobility je prepojenie vzdelávania a priameho trhu práce.

Počas stáže žiaci rozvíjali nielen každodennú hovorovú reč, ale i slovnú zásobu z odbornej terminológie v cudzom jazyku, rozširovali si vedomosti v maturitnom predmete dejiny výtvarnej kultúry návštevou pamiatok, napr. Grassimusea v Lipsku, kde mali možnosť spoznať tradície, odevy, šperky a rituály germánskych staro usadlíkov . Nahliadli do historického vývinu nemeckého školstva v miestnom múzeu školy, či sledovali transformáciu krajiny po páde komunistického režimu v Zeitgeschichtliches Forum v Lipsku.

Víkend sa niesol v znamení spoznávania saskej metropoly Drážďan. „ Florencia na Labe“, unikátna metropola umenia známa pamiatkami: ako Frauenkirche - barokovým protestantským kostolom, za vojny zničeným a dnes od základu zrekonštruovaným , Semperoper- Saskou štátnou operou, Zwingrom- barokovým palácom s galériou výtvarného umenia, Hofkirche- rímskokatolíckym kostolom, Albertinom- múzeom výtvarného umenia, Neues Rathaus – novou radnicou. Prehliadku mesta viedla turistická sprievodkyňa v nemeckom jazyku . Hlavné mesto Saska sme navštívili počas októbrových osláv nemeckej jednoty, takže sme mali možnosť zúčastniť sa viacerých kultúrnych podujatí a získať tak prehľad o páde bývalého režimu v Nemecku.

Saské Švajčiarsko , pieskovcové bralá v Národnom parku, ktoré Labe a iné prírodné živly premenili na sochy , poskytujú neuveriteľný pohľad na premeny tamojšej prírody . Prešli sme sa po jedinečnom moste ponad Labe na skle Bastei, ktorý bol postavený v roku 1824.

V blízkom Rathene stálo unikátne kamenné divadlo Felsenbühne Rathen , ktoré inšpirovalo aj slávneho Carla-Mariu von Webbera a známe postavy ,ako Old Shatterhanda a Winnetoua.

Jazykovo- odborná stáž v Lipsku umožnila všetkým zúčastneným získať nové odborné vedomosti, overiť si jazykové zručnosti v praxi a samozrejme príležitosť vedomosti nadobudnuté v škole aplikovať priamo v skutočnej praxi . Študenti si vyskúšali, či by sa dokázali presadiť na pracovnom trhu v zahraničí.

14 dňový pobyt posunul účastníkov projektu v osobnej aj pracovnej rovine, pričom každý z nich dostal medzinárodne uznávaný certifikát Europass mobility a ECVET certifikáciu uznávanú v celej EÚ. .

Naša vysielajúca organizácia , SPŠ Samuela Mikovíniho , získala podporu medzinárodnej spolupráce v novo pripravovanom projekte, ktorý je zameraný na výskum mikroorganických škodcov knižnej väzby . Odborným garantom plánovaného projektu je Archív v Lipsku a zapoja sa do neho aj vyučujúci a žiaci odboru biotechnológia a farmakológia.

Záujem o mobility zo strany študentov vzrastá , preto naďalej plánujeme pokračovať v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami v Malage, v Londýne, Berlíne a v Lipsku. Snažíme sa nadviazať spoluprácu s novým partnerom v Írsku.

Vyjadrenia samotných účastníkov:

Pobyt v Nemecku mi ukázal prácu zabehnutej zahraničnej štukatérskej firmy. Bola to pre mňa príjemná skúsenosť, či po stránke jazykovej alebo praktickej. Naučila som sa pracovať s novými materiálmi a nástrojmi, ktoré v škole nemáme k dispozícii. Bola to pre mňa výborná skúsenosť a určite by som si ju chcela zopakovať aj budúci rok. Alex Štoselová III.Ko

Na mobilite v Lipsku sa mi veľmi páčilo, naučil som sa mnohým novým pracovným postupom, spoznal som nových priateľov zo zahraničia, s ktorými som si mohol vyskúšať svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Veľmi rád by som sa ešte niekedy v budúcnosti zúčastnil podobnej mobility. Ľuboš Pisarčík III.Ko

Mobilita v Nemecku bola príjemnou ukážkou, ako by mohlo vyzerať moje budúce povolanie, na ktoré sa pripravujem v škole. Presnosť, precíznosť, poriadok vo veciach boli pre mňa skúsenosťou, ktorú si chcem uchovať do budúcna. Každý by mal skúsiť mobilitu, aby si uvedomil, či sa tomu, čo študuje , chce aj v pracovnom živote venovať. Urobím maximum, aby som sa do Nemecka mohol ešte raz vrátiť. Samuel Schreiber III.Ko

Poďakovanie koordinátorky projektu:

Ďakujem vedeniu školy za podporu pri realizácii projektov Mobility, všetkým vyučujúcim za kvalitnú odbornú a jazykovú prípravu účastníkov, ktorá sa stáva našou značkou a devízou v zahraničných firmách. Zaručuje nám dlhodobú spoluprácu v partnerských organizáciách v Nemecku, Anglicku a Španielsku.

Vďaka patrí taktiež všetkým účastníkom projektu za ich zodpovedný prístup k práci a úspešnú reprezentáciu školy počas pobytu v cudzine.

Mgr. Zuzana Chladná – koordinátorka projektu.

8.10

sam_5527_original

Španielsko : 28.8. – 10.9.2016

Sedem študentov zo SPŠ Mikovíniho spolu s RNDr. Valentínou Vajsovou, manažérkou projektu pre mobility do anglicky hovoriacich krajín, absolvovali v Malage dvojtýždňový pobyt v rámci projektu „Mobilita – najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom“.

V chemických laboratóriách sa výborne „zapísali“ dvaja chemici, Braňo a Ondro. Zamestnávatelia boli nadmieru spokojní s ich vedomosťami, zručnosťami, prístupom k práci a ochotou učiť sa.
Dve študentky odevného dizajnu, Ľudmila a Zuzana, pracovali v popredných návrhárskych firmách, kde práve finišovali s novou kolekciou na nadchádzajúcu veľkú módnu prehliadku, ktorú bude uvádzať aj celoštátna televízia. Dievčatá pracovali s luxusnými materiálmi. Hoci práca bola veľmi náročná, predstavovala úžasnú odbornú skúsenosť.

Študenti grafického dizajnu, Nikoleta, Rebeka a Tereza, pracovali vo firmách, ktoré navrhovali a vyrábali reklamné predmety. Študentom sa veľmi páčila príjemná atmosféra vo firmách a priateľskosť nadriadených i kolegov, ktorí ich pozvali na typické španielske špeciality.

Vo voľnom čase v rámci spoznávania kultúry študenti navštívili viaceré zaujímavé miesta. V Mijas, známom ako biele mestečko, podľa typicky bielej farby domov v kopcoch nad morom, po prehliadke mesta sme sa zúčastnili ochutnávky španielskych syrov, delikates a miestneho sladkého vína.

Návštevou Gibraltáru, exklávy Veľkej Británie, študenti zažili autentickú atmosféru Británie s typicky červenými poschodovými autobusmi, poštovými schránkami a telefónnymi búdkami. Sprevádzal nás nesmierne erudovaný sprievodca, ktorý nás neraz rozosmial typickým britským humorom. Na útese nad mestom šantili opice s mláďatami a navštívili sme i zaujímavú jaskyňu priamo v útese s nádhernou koncertnou sálou. Oceán v celej jeho živelnosti sme obdivovali v meste Tarifa, kde sme sa vyšantili v obrovských studených vlnách a počas príboja sme nestačili odnášať veci do bezpečia. V meste Ronda, postavenom na vysokých útesoch nad hlbokou priepasťou, do ktorej sa dalo zísť až na dno popri vodopáde, sme videli autentické arabské kúpele i starú vodnú elektráreň.

Domov sme sa vrátili plní pozitívnych zážitkov a dojmov a hlavne bohatší o nové vedomosti a skúsenosti. Na záver chcem povedať, že okrem toho, že som na našich študentov veľmi hrdá za to, ako si v zahraničí počínali, som im tiež vďačná za pekné chvíle, ktoré som s nimi vo svete prežila.

RNDr. Valentína Vajsová

Dojmy, zážitky a reakcie študentov

Nikola Jakušová: V práci
Bolo presne 12 hodín, teplota vzduchu opäť stúpla, no nebola jediným dôvodom, prečo som ostala spotená a nervózna. Keď sa otvorili posuvné dvere, ovalil mal ľadový oblak vzduchu. Hmmh, majú tu klímu, super, pomyslela som si. Akýsi nízky pánko zastal predo mnou. Bol to typický Španiel, na džínsoch mu svietil kožený opasok, na hlave mal slamený klobúk. Jeho španielčina bola dokonalá a ako je už zvykom, privítal ma hlasným OLÁ a miliónmi bozkov, čo vo mne vyvolalo pocit pokoja. Na tvári sa mi ihneď objavil hollywoodsky úsmev, to aby som dobre zapôsobila. Pani profesorka a vedúca našej malej španielskej výpravy Zuzana, ma predstavila celej jeho propagačnej firme Publicmar. Všetko prebehlo hladko a na druhý deň som už do firmy prišla v pracovnom odeve ako ďalší člen tímu. Trochu sme mali problémy v komunikácii. Nový kolegyňa a neskôr i priateľka Karin mi povedala, žer pre Španielov je angličtina ťažká, pretože znie tvrdo. No na moje prekvapenie, pochopili sme sa vo všetkom. V Publicmar si precvičili výslovnosť angličtiny a ja zase neverbálnu komunikáciu. Najviac času som strávila s Máriom, ktorý bol veľmi milý a obetavý človek. Na moju rodnú krajinu zareagoval nadšeným: „Milujem Sagana!“ Spolu s Máriom som laserom tlačila logá rôznych firiem na perá. Na počítači som nastavila potrebné údaje a za hodinu, dve som potlačila 500 pier. Tak isto som mala ku všetkému prístup, videla som, ako funguje celá firma od skladu až po rozvoz balíčkov. Mala som možnosť vyskúšať čokoľvek. I prácu na šijacom stroji, ktorá mi však absolútne nešla. No aspoň som rozveselila kolektív. Posledný deň ma tím Publicmar pozval na obed, vyskúšala som rôzne špeciality, dokonca nebol problém ani to, že som vegetariánka. Kto by povedal, že taká vyprážaná paprika alebo baklažán chutia tak vynikajúco! Keď som sa vo firme lúčila, tlačili sa mi slzy do očí, títo ľudia mi prirástli k srdcu. Navzájom sme si vymenili kontakty, urobili poslednú „selfie“ a Karin mi dokonca dala svoje telefónne číslo. Povedala, že chápe, že taká dovolenka niečo stojí, no veľmi radi by ma uvideli znovu a ak budem mať cestu do Španielska, jej dvere sú pre mňa otvorené. Vraj aj o polnoci.

Ondro Hruška: Let a práca
Celé to začalo už vo Viedni na letisku. Prvý let v živote jednoznačne stojí za zmienku. Ťažko opísať, aké to bolo, keďže pri mojom spôsobe myslenia som skôr myslel na to, ako sa taký kolos môže udržať vo vzduchu. Určite to bol skvelý zážitok a dúfam, že si to ešte zopakujem. Po prílete do Malagy na mňa čakalo prekvapenie v podobe luxusného ubytovania, na ktoré ja, chlapec z dediny, nie som zvyknutý. Veľkým prekvapením pre mňa bolo, že na posteliach chýbali prikrývky...až v noci som tomu pochopil. Po príchode sme v byte doma dlho nevydržali...len čo sme sa ubytovali, už sme sa ponáhľali na pláž. Pre mňa osobne to bol ďalší nezabudnuteľný zážitok. Prvý deň som do práce prišiel skôr, keďže som nevedel, ako presne jazdia spoje. Hneď ráno som dostal plášť, potom mi Manolo, ktorý ma mal na starosti, veľmi ochotne ukázal celú firmu a zoznámil ma s ďalšími pracovníkmi. Neskôr mi ukázal moje hlavné pracovisko, teda mikrobiologické laboratórium. Keď začal s vysvetľovaním mojej pracovnej náplne, už som bol vo svojom živle a on rýchlo pochopil, že viem, čo mám robiť. Do konca mojej pracovnej doby som zvládol všetky činnosti v tomto labáku. Manolo hovoril pomerne dobre po anglicky, teda nebol problém sa dohovoriť, no a s ostatnými sme sa dorozumievali internacionálne...rukami-nohami. Ďalší deň v práci bol veľmi zaujímavý, keďže laborantka neprišla do práce zo zdravotných dôvodov. Pre mňa to znamenalo, že jej prácu som robil ja, teda keď som ráno prišiel, mal som pripravených asi 30 vzoriek určených na mikrobiologickú analýzu - nebol čas sa zašívať.

Braňo Budoš: Práca a spoznávanie Malagy
Čakal nás prvý deň v práci, ja som sa vybral peši, aby som si aj mesto obzrel a našťastie som trafil. V práci ma už čakal šéf, laborantka Marína a neskôr aj sekretárka Pepi prišla. Ja som im odovzdal darčeky, knihu o Slovensku, ktorá žiaľ nebola v španielčine a slovenské korbáčiky. Boli veľmi potešení darčekmi, ktoré som im odovzdal a ihneď začali oberať krásy Slovenska. Mňa zatiaľ zaúčala Marína v labáku, ako sa s čím pracuje, ja som však len prizeral. Neskôr na byte sme spoločne rozprávali, aké máme dojmy z nových prác. Prišiel čas praxe. Na stole ma už čakali vzorky bazénových vôd, u ktorých som mal robiť analýzu kyseliny izokyanúrikovej, konduktivity, chloridových aniónov a pH. V mikrobiológií sme potom filtrovali vody, u ktorých bolo podozrenie na mikroorganizmy a následne sme filtračné papieriky umiestnili do označených skúmaviek. Večer nás naša španielska hostiteľka Zuzana zobrala do mesta poukazovala nám Málagu, pláž Malagueta, starý rímsky amfiteáter, arabskú pevnosť a iné významné budovy Málagy. Celkovo vnímam zahraničnú prax v Španielsku ako veľmi prospešnú, poučnú a užitočnú súčasť štúdia na našej škole.

Ľudmila Uhrínová: Let, práca a voľný čas
Z Viedne sme leteli za východu slnka. Let bol veľmi zaujímavý, keďže som do vtedy vôbec neletela. Výhľady boli úchvatné. Všetko sa zdalo byť zrazu tak maličké. Polia pôsobili ako tá najmäkšia perina, zato lesy sa javili hranato a ostro a nad tým všetkým oblaky sťa by nadýchaná pena z vaječných bielkov.
Ja som pracovala v salóne u Angela čo sa vyslovuje Anchel, neskôr mi povedali že je to najlepší návrhár v meste. Keď sme tam prišli Angel nás s radosťou privítal. Neskôr prišla Maria, vedúca dielne a všetko ohľadne mojej práce sme dohodli. Keď som prišla do práce po prvý krát, všetci v dielne ma s radosťou vystískali. Boli veľmi milí a zaujímali sa o mňa. V práci som šila ručne. Ako prvé som stehovala overaly, nohavice a košeľu. Ďalšie dni som šila šaty s čipiek. Boli už ušité a ja som na prsia a po obvode bokov nahusťovala, takže čipku som musela pekne poobstrihovať, naaranžovať, našpendliť a potom prišiť tak, aby nebolo vidieť, že tam bola prišívaná. Vyzeralo to tak ako by tam bola vyšitá, ako by tam bolo od začiatku a nie že je tam dopĺňaná. V piatok na obed sa rozložil stôl a urobilo sa všetko tak ako inokedy. Ženy doniesli jedlo pre všetkých, a každý si mohol zobrať to, na čo mal chuť. Ja som im doniesla domácu slaninku a klobásku. Ukázala som im, ako sa má krájať slanina a čo z toho sa má jesť. Veľmi mi to chutilo hlavne slaninka. Podvečer som si rada zašla do mesta. Večer to tam žilo viac ako cez deň. V meste boli pouliční umelci, zabávači a hudobníci. Páčili sa mi hlavne etnoshopy, každý bol iný a mali tam spustu zaujímavých vecí.
Cez víkend sme boli na výlete v Mijas. Je to mestečko neďaleko Málagy. Pre toto mestečko je typický oslí taxík. V kostoloch majú vždy čerstvé kvety a nádhernú výzdobu. Najzaujímavejšou vecou v kostole je socha Panny Márie, ktorá má ľudské vlasy. Vlasy soche môže darovať len mladá panna. Pre rodiny v Mijas je to veľká pocta. Potom sme mali ochutnávku rôznych dobrôt a vín z okolia Malagy.

Zuzana Lehká: Práca, mesto, moderné umenie a plavba po mori
Ráno som sa veľmi tešila do práce. Keď som našla prácu bola som veľmi šťastná, že som nezablúdila. Po chvíli prišla moja šéfka a spolu sme upratovali dielňu, potom som niečo stehovala. Nakoniec som sa pokúšala šiť na stroji, ktorý bol dosť zaprášený a na spodnú niť stekal olej. Najprv mi to veľmi nešlo. Neskôr sa to zlepšilo. Zato večer bolo super, išli sme sa prejsť všetci aj s pani profesorkou do arabského paláca. Bol nádherný, ako z tisíc a jednej noci, kvitlo tam veľa pekných kvetov, z roztomilých fontánok striekala voda a našli sme tam dokonca kovovú vaňu z vodou. Z hradieb bol úžasný výhľad. Po prehliadke paláca sme sa prechádzali cez mesto a po pláži až k prístavu. Občas sme len tak sedeli, oddychovali a kochali sa pohľadom na pobrežie. V prístave sme nás pristihol západ slnka. Po posedení na káve sme sa vydali na romantickú, večernú plavbu loďou. Vôbec nám nevadilo že na lodi bolo trochu zima, kochali sme sa pohľadom na more. Mne osobne najviac učaroval maják, vždy som chcela vidieť na živo maják. Na byt sme sa vrátili unavení, ale šťastní a plní zážitkov. Raz po robote sme išli do múzea moderného umenia. Ešte predtým sme si však posedeli v kaviarničke a pozreli obchod s knihami. V múzeu sa mi niektoré diela páčili veľmi, iné menej, niektorým som neporozumela a boli aj také, čo ma úplne nadchli a párkrát som sa k nim vrátila. V meste bolo večer pekne, hudobníci, predavači mandlí a jazmínových vetvičiek boli na každom rohu. Celkovo bolo v meste večer viac ľudí ako cez deň. Stretli sme trolla a samozrejme sme sa s ním museli vyfotiť. Povedal nám že túto prácu robí 15 rokov a bolo vidieť, že ho baví robiť ľuďom radosť.

Terka Říhová: Gibraltár
Jeden deň z nášho pobytu v Španielsku sme sa rozhodli venovať návšteve Gibraltáru. Už predtým som počula, že je tam krásne a dá sa odtiaľ vidieť Afrika... Bola som rada, že sa o tom môžem presvedčiť na vlastné oči. Od Malagy to bolo dosť ďaleko a tak sme vyrážali už o siedmej ráno. Na Slovensku je ranné vstávanie úplne bežné, avšak Španieli o tomto čase ešte spia a vonku sa len veľmi pomaly začína rozvidnievať. Vydali sme sa na cestu a asi po dvoch hodinách sme dorazili na miesto. Tam nás čakal autobus so sprievodcom, ktorý nás zobral na prehliadku po meste, ukázal nám napríklad maják, od ktorého možno vidieť až do Afriky... avšak vtedy boli v diaľke oblaky, tak sme sa dívali iba na oceán. Neskôr sme sa boli pozrieť na rozšantené opice, ktoré mali práve mláďatá. Sú to jediné voľne žijúce opice na európskom kontinente. Potom sme sa poprechádzali po meste, aby sme si užili typické britské uličky s červenými poschodovými autobusmi a poštovými schránkami a nemuseli závidieť spolužiakom v Londýne. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili pri oceáne, kde sme sa okúpali, a zostali sme tam, až kým nás z pláže nevyhnal príliv. A nakoniec sa nám predsa ukázala aj Afrika....

Rebeka Evana Brkalová: Ronda
Naklonila som sa cez zábradlie kamenného mosta, spájajúceho dve obrovské skaly, na ktorých boli roztrúsené malé biele domčeky. Po do mnou sa rozprestierala hlboká priepasť. Čím hlbšie sa mi kĺzal pohľad, tým bola väčšia tma. Zo skál sa do rokliny rútil vodopád. Nachádzali sme sa v stredovekom mestečku Ronda, ktoré sme si vybrali vďaka nádherným fotkám, ako našu poslednú destináciu pri spoznávaní Španielska. Mali sme tiež ohromné šťastie, zhodou okolností sa tam konala Féria. Každé mesto má svojho patróna, ktorého na Férii oslavujú. Ulice boli plné nádherne vyobliekaných dievčat a žien v typických šatách bohato zdobených volánmi, s vejármi a ružami vo vlasoch. Všade okolo nás rozvoniavala paella, ktorej sme neodolali a vychutnávali si ju za sprievodu flamenga, ozývajúceho sa po celom meste. Nad hlavami na sa nám hompáľali lampióny a my sa vyhrievali v horúcich lúčoch Andalúzie.

sam_5527_original

Mobility Londýn - august 2016

V nedeľu 21. augusta skupina desiatich študentov SPŠ Mikovíniho opäť vyrazila na cestu plnú nových zážitkov a skúseností do Londýna. Počas niekoľkých rokov sa tu vystriedalo v rámci projektu Mobilita - najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom už desiatky našich študentov, ktorí absolvovali odbornú stáž s finančnou podporou Národnej agentúry SAAIC v programe ERASMUS plus.

Londýn nás prekvapil nečakane horúcim počasím, hektickou atmosférou . Ihneď po príchode si nás rozobrali hostiteľské rodiny, kde sme sa mohli učiť, ako vyzerá multikultúrna spoločnosť v praxi. Rodiny boli rôzneho pôvodu - od typicky britských, cez Karibik, či Pakistan. Väčšina z nás bývala v štvrti Harrow, kde sídli aj agentúra ADC COLLAGE, zabezpečujúca tento projekt. V pondelok nám v nej podali úvodnú inštruktáž a dobré rady, ako sa správať v rodinách, vo firmách a ako cestovať v Londýne. Nasledoval krst ohňom. V agentúre študentom rozdali mapky a vyslali ich nájsť a obzrieť si svoje budúce pracoviská, čo v obrovskom Londýne nie je vôbec jednoduché. Nasledoval prieskum dopravy mnohomilónového veľkomesta. Všetci zvládli náročnú úlohu na jednotku, no napriek tomu sme svoju diskusnú skupinu na facebooku nazvali LOL Lost in London. V utorok študenti nastúpili na stáž do firiem. Traja biochemici do lekární, dve konzervátorky papiera do kníhviazačskej manufaktúry, pracujúcej pre kráľovskú rodinu a piati študenti propagačného výtvarníctva, grafického a priestorového dizajnu do grafických a reklamných štúdií. Po počiatočnej aklimatizácii sa každému zo študentov podarilo primerane zvládať prácu vo firmách, za ktorú si vyslúžili dobré hodnotenia a odporúčania.

Víkend v Británii bol predĺžený o štátny sviatok, takže sme konečne mali dosť času objavovať krásy a pamätihodnosti mesta. Na to, aby ste v Londýne navštívili najväčšie múzeá a galérie, nepotrebujete veľa peňazí, väčšinou je vstup do nich voľný. Nenechali sme si ujsť známe dominanty Londýna: Buckinghamský palác, Katedrálu sv. Pavla, Tower a Tower Bridge, parlament a Westminister Abbey, Trafalgárske námestie, Londýnske oko, Park v Greenwitsch. Mohli sme obdivovať skvosty svetového umenia v National Galery, British museum, Victoria and Albert museum, Musem of science, National Maritime Museum alebo Tate Britain či Tate Modern. Odpočinúť sa dá v jednom z mnohých londýnskych parkov alebo pri brehu Temže s nádherným výhľadom na pestrú zmes historickej a ultramodernej architektúry.

Nasledoval ďalší pracovný týždeň, na záver ktorého sme v ADC COLLAGE zhrnuli všetko, čo nám tento pobyt priniesol. Či už skúsenosti z firiem, stret s novými kultúrami, pobyt vo veľkomeste, kde na rozdiel od našich mestečiek vládne zdanlivo chaos, pohybujúce sa obrovské masy všetkých rás, ale všetko funguje ako dobre namazaný stroj.

Študenti si odniesli diplom EUROPASS MOBILITY. V agentúre im prisľúbili pomoc v prípade, že by sa zaujímali o štúdium na britských vysokých školách.

V sobotu sme plní zážitkov a nových skúseností odlietali z Londýna. Tešili sme sa na domácu stravu, ale s pocitom, že by sme sa hocikedy dokázali vrátiť do tohto fascinujúceho mesta.

Mgr. art. Elena Rajčanová

Z Budče do Londýna

O štvrtej hodine rannej som prišla do Banskej Štiavnice, odkiaľ nás autami dopravili do Budapešti na letisko. Môj prvý let... Ovládol ma neskutočný strach, už som chcela volať mame, nech príde po mňa, že ja nikam nepoletím. Zrazu som už stála na schodíkoch vedúcich do lietadla a nemohla som sa otočiť. Po vzlietnutí zo mňa všetok stres opadol a užívala som si nádherný výhľad. Príchod do Londýna znamenal ďalší šok. Ubytovali nás v moslimskej rodine, kde sme ochutnali aj indické jedlá. Chutné, ale veľmi štipľavé... Uvedomili sme si, že slovenská kuchyňa je náš obrovský poklad. Počas dvoch týždňov som pôsobila v lekárni, kde som sa stala „atrakciou“, keďže v našej lekárni pracovali len černosi. Každé ráno som prevzala lieky a uložila ich do poličiek, potom som dávkovala lieky, balila ich pre zákazníkov. Po práci som stihla nakúpiť toľko oblečenia a suvenírov, až som sa bála, že môj kufor prekročí váhový limit... Víkend sme strávili v múzeách , prešli sme najznámejšie pamiatky Londýna. Vozili sme sa v metre, ktoré má 16 liniek (pražské má len 3 linky) a podarilo sa nám len raz nastúpiť iným smerom. Veľmi nás prekvapilo správanie Angličanov, sú veľmi milí, usmievaví a ochotní vždy poradiť. Z Londýna sme odchádzali so slzami v očiach. A plní dojmov! Sme radi, že sme mohli spoznať úžasné veľkomesto, voziť sa na dvojposchodových autobusoch, ochutnať exotické jedlá, ale hlavne zlepšiť sa v angličtine.

Laura Korvíniová IV.B

Londýnske návraty

Prekvapivo teplé (28 -29 stupňov)a slnečné Anglicko nás prichýlilo na 2 týždne. Bývali sme v rodine s dvomi malými deťmi a psom, takže nuda nehrozila. Predstavte si, na pracovisku si ma ešte pamätali!!!! Kratšia pracovná doba a aj anglický štátny sviatok nám hrali do kariet, mohli sme ponavštevovať všetky turistické destinácie Londýna. Pani profesorka Rajčanová nám bola skvelou sprievodkyňou. A teraz trochu á la Hollywood : ďakujem našej škole : SPŠ Samuela Mikovíniho , ďakujem ADC College, ďakujem svojej rodine, že mi umožnili návrat do Anglicka. Bude mi chýbať rodina, kolegovia, atmosféra veľkomesta, všetko...

Dominika Farbiaková IV.K

Stepherds Holborn

Práca v Stepherds Holborn ma zaujala od prvého dňa.. Obchod s pomôckami pre knihárov od výmyslu sveta. Vyrábali sme obálky z japonského papiera, zošľachťovaného papiera..Pracovali sme aj s kvalitnou kožou. Zamestnanci k nám boli milí a ústretoví(každú hodinu prišla ponuka: ..na čaj)Bývali sme v pokojnej štvrti, ale do práce sme cestovali pol hodinku metrom. Znesiteľné, ale na môj vkus ...príliš veľa ľudí.

Lucia Hlaváčová IV.K

Mobilita v Nemecku 2016

„Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“

Zavŕšením projektu Erasmus+ „Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ bol pre našich študentov a vyučujúcich odborných predmetov pobyt v Berlíne od 22.2.-8.3. 2016. Po prvýkrát letecky sa sedem študentov našej školy zo študijných odborov: biotechnológia a farmakológia, propagačné výtvarníctvo, odevný dizajn a konzervátorstvo a reštaurátorstvo štukových výzdob a historických budov dopravilo do metropoly Nemeckej spolkovej republiky na zahraničnú stáž. Sprostredkovateľom praxe /stáže/ bola naša staronová partnerská projektová organizácia GEB – Gesellschft fur Europabildung GmbH v Berlíne, s ktorou sme už spolupracovali v rokoch 2007/2009. Sprostredkovala nám prax v Ernst-LietfaB Schule, Druck und Media Oberstufenzentrum, Druck –und Medientechnik / škola so zameraním na dizajn a grafiku/. Výstupným dielo našich výtvarníkov v spolupráci s poľskými stážistami bolo video prezentujúce multikultúrne spolužitie národov v Berlíne. Uvedená škola potvrdila záujem o spoluprácu s našou školou v budúcom projekte. Počas návštevy našej školy plánujeme realizovať Workschop so zameraním na 3D Mapping, s ktorým sme už slávili nejeden úspech/ Napr. Salamander 2014/.

Naši študenti šesť hodín denne pracovali na zadaniach v rámci svojich pracovísk. Štukatéri vo firme Reiter architekten, farmakológovia v Oberstufufenzentrum Informations und Medizintechnik, odevárky v Stoffrausch – odevnej firme. Vyučujúci Mgr.art Ivan Slovenčák sa odborne vzdelával v oblasti grafiky a dizajnu. Mgr. Zuzana Bobová, vyučujúca dejín výtvarnej kultúry, odučila niekoľko zaujímavých hodín svojho predmetu formou zážitkového učenia priamo v galériách a v múzeách/ Nationale Galerie, Alte Galerie, Pergamonmuseum, Technischesmuseum /. Dejiny hoistiteľskej krajiny spoznávali žiaci v múzeu Story of Berlin. Pri prehliadke mesta si so záujmom prezreli ostrov múzeí Museuminsel, Brandenburgskú bránu, Berlínsky múr , parlamentnú budovu Reichstag.

Pobyt v Berlíne overil jazykové vedomosti a pootvoril bránu pracovných príležitostí pre mladých ľudí v zjednotenej Európe.
Záujem o zahraničné mobility zo strany študentov je, pochopiteľne, veľký, preto by sme chceli pokračovať v novom projekte v školskom roku 2016/2017.

A ako hodnotili dva týždne v Berlíne samotní žiaci?
„Pobyt v Berlíne bol pre mňa jednoznačne veľkou skúsenosťou. Letecká doprava, ubytovanie, no skvelééé! Ľudia z projektu Erasmus milí a okamžite hotoví pomôcť nám. Pracovala som v dizajnérskej firme, kde som si uvedomila, aká je dôležitá znalosť jazyka, komunikácia nebola ľahká, ale moji firemní spolupracovníci sa správali ohľaduplne. Naučila som sa samostatnosti a zodpovednosti za svoju prácu, vystupovanie, veď sme reprezentovali aj SPŠ S.Mikovíniho.!

„Prvý deň v agentúre bol taký zoznamovací, predstavili sme sa, porozprávali o záľubách, o krajine, odkiaľ pochádzame apod. Absolvovali sme aj dvojhodinové zadanie: vyfotografovať sa s berlínskymi medveďmi, zistiť, aké je najobľúbenejšie jedlo Berlínčanov, zistiť, aká je vysoká televízna veža...My, odevárky, sme pracovali v predajni spojenej s ateliérom STOFFRAUSCH. Už počas prvého dňa sme šili detskú sukňu, okrúhle vankúšiky na levanduľu. Rozprávali sme sa po nemecky i po anglicky. Cez voľné chvíle sme spoznávali pamiatky. Na mňa najviac zapôsobilo obrovitánske Technické múzeum a výstava grafík Salvadora Dalího. Berlín ma zaujal a určite sa tam chcem vrátiť!“ Simona Folková/IV.O/

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©