Terénne cvičenia: Počúvadlo

Žiaci  1. -3. ročníka SPŠ Samuela Mikovíniho odborov geodézia, kartografia a kataster a životné prostredie a ich odborní vyučujúci, sa v dňoch 22. – 26. 4. 2024 zúčastnili  tradičných  terénnych cvičení na Počúvadle.

Tento ročník bol výnimočný vďaka hosťom: z TU Zvolen: Ing. Dušan Daniš, PhD. a Ing. Juraj Mokranský, PhD., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Elena Aydin a Ing. Tatiana Kaletová, PhD., z UK v Bratislave – STU a z BBSK Ing. Ladislav Bíro.

Nabitý program sa realizoval v dosť nehostinnom počasí, ale vieme, že geodeti a živoťáci sú na drsné podmienky pripravení. Vždy...

Pondelok sa niesol v znamení aktivít z  knihy Ing. L. Bíra  Stromy. Počas tohto dňa tu boli aj dievčatá so ŠUP – 3. PD, spolu s Ing. Arch. P. Meszároš, aby tvorili podľa tejto inšpiratívnej knihy.

Utorok: Odborne garantovala SPU Nitra ako praktické aktivity v teréne na tému: Voda a pôda v krajine; (návrh ochrany vodného zdroja pred povodňami alebo znečistením ; stanovenie kvality vody pomocou makrozoobentosu, odber a spracovanie vzoriek pôdy, terénne metódy.)

Streda: Botanika a dendrológia v teréne pod odborným vedením pracovníkov z TU Zvolen.

Štvrtok: Večer sa prezentovali výsledky všetkých pracovných skupín a študijných odborov.

Zaujímavú aktivitu mali živoťací – odchyt hmyzu pomocou rôznych metód(striasaním, smýkaním, pomocou svetla, zemnej pasce či pomocou sieťky) s následným určovaním.

Aktivity pre geodetov: v spolupráci s SPU Nitra; praktické aktivity v teréne – modul Čítaj svoju krajinu. Zameranie polygónového ťahu, mapovanie predmetného územia. základy fotogrametrie a 3D modelovanie. Účel terénnych cvičení: získanie praktických zručností pri podrobnom zameriavaní – mapovaní polohopisu a výškopisu a následného spracovania výsledkov zamerania do formy 3D modelu mapovaného územia

Od SPU FZKI v Nitre dostala naša SŠ S. Mikovíniho dar terénny Multi – paramentálny tester v rámci zvyšovania kvality vzdelávania na SŠ.

A na záver jedna milá záchranná akcia: zatúlaný  sivý kocúrik bol opatrený, nakŕmený a prevezený Ing. Drengubiakom do Túlavej labky, kde dostal meno Octavio a čaká na adopciu...

 

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©