Mobilita v Nemecku 2016

„Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“

Zavŕšením projektu Erasmus+ „Mobilita najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ bol pre našich študentov a vyučujúcich odborných predmetov pobyt v Berlíne od 22.2.-8.3. 2016. Po prvýkrát letecky sa sedem študentov našej školy zo študijných odborov: biotechnológia a farmakológia, propagačné výtvarníctvo, odevný dizajn a konzervátorstvo a reštaurátorstvo štukových výzdob a historických budov dopravilo do metropoly Nemeckej spolkovej republiky na zahraničnú stáž. Sprostredkovateľom praxe /stáže/ bola naša staronová partnerská projektová organizácia GEB – Gesellschft fur Europabildung GmbH v Berlíne, s ktorou sme už spolupracovali v rokoch 2007/2009. Sprostredkovala nám prax v Ernst-LietfaB Schule, Druck und Media Oberstufenzentrum, Druck –und Medientechnik / škola so zameraním na dizajn a grafiku/. Výstupným dielo našich výtvarníkov v spolupráci s poľskými stážistami bolo video prezentujúce multikultúrne spolužitie národov v Berlíne. Uvedená škola potvrdila záujem o spoluprácu s našou školou v budúcom projekte. Počas návštevy našej školy plánujeme realizovať Workschop so zameraním na 3D Mapping, s ktorým sme už slávili nejeden úspech/ Napr. Salamander 2014/.

Naši študenti šesť hodín denne pracovali na zadaniach v rámci svojich pracovísk. Štukatéri vo firme Reiter architekten, farmakológovia v Oberstufufenzentrum Informations und Medizintechnik, odevárky v Stoffrausch – odevnej firme. Vyučujúci Mgr.art Ivan Slovenčák sa odborne vzdelával v oblasti grafiky a dizajnu. Mgr. Zuzana Bobová, vyučujúca dejín výtvarnej kultúry, odučila niekoľko zaujímavých hodín svojho predmetu formou zážitkového učenia priamo v galériách a v múzeách/ Nationale Galerie, Alte Galerie, Pergamonmuseum, Technischesmuseum /. Dejiny hoistiteľskej krajiny spoznávali žiaci v múzeu Story of Berlin. Pri prehliadke mesta si so záujmom prezreli ostrov múzeí Museuminsel, Brandenburgskú bránu, Berlínsky múr , parlamentnú budovu Reichstag.

Pobyt v Berlíne overil jazykové vedomosti a pootvoril bránu pracovných príležitostí pre mladých ľudí v zjednotenej Európe.
Záujem o zahraničné mobility zo strany študentov je, pochopiteľne, veľký, preto by sme chceli pokračovať v novom projekte v školskom roku 2016/2017.

A ako hodnotili dva týždne v Berlíne samotní žiaci?
„Pobyt v Berlíne bol pre mňa jednoznačne veľkou skúsenosťou. Letecká doprava, ubytovanie, no skvelééé! Ľudia z projektu Erasmus milí a okamžite hotoví pomôcť nám. Pracovala som v dizajnérskej firme, kde som si uvedomila, aká je dôležitá znalosť jazyka, komunikácia nebola ľahká, ale moji firemní spolupracovníci sa správali ohľaduplne. Naučila som sa samostatnosti a zodpovednosti za svoju prácu, vystupovanie, veď sme reprezentovali aj SPŠ S.Mikovíniho.!

„Prvý deň v agentúre bol taký zoznamovací, predstavili sme sa, porozprávali o záľubách, o krajine, odkiaľ pochádzame apod. Absolvovali sme aj dvojhodinové zadanie: vyfotografovať sa s berlínskymi medveďmi, zistiť, aké je najobľúbenejšie jedlo Berlínčanov, zistiť, aká je vysoká televízna veža...My, odevárky, sme pracovali v predajni spojenej s ateliérom STOFFRAUSCH. Už počas prvého dňa sme šili detskú sukňu, okrúhle vankúšiky na levanduľu. Rozprávali sme sa po nemecky i po anglicky. Cez voľné chvíle sme spoznávali pamiatky. Na mňa najviac zapôsobilo obrovitánske Technické múzeum a výstava grafík Salvadora Dalího. Berlín ma zaujal a určite sa tam chcem vrátiť!“ Simona Folková/IV.O/

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©