Spojená škola Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica

SPŠ Samuela Mikovíniho

Škola umeleckého priemyslu

Spojená Škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Zaujímate sa o štúdium na našej škole? Chcete sa dozvedieť viac? Smelo do toho!

Informácie o štúdiu

Tu nájdete všetky dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium.

Študijné odbory

Prehľad študijných odborov, ktoré sa u nás vyučujú.

VIac info

Prijímacie konanie

Všetko čo potrebujete vedieť o prijímacom konaní.

VIac info

Internáty

Potrebujete ubytovanie? Tu sa dozviete ako na to.

VIac info

Študijné odbory

Prehľad študijných odborov, ktoré ponúka naša škola.

Zaujímajú vás moderné technické odbory?

Čaká vás oblasť biotechnológie, kontroly potravinárskych produktov, príprava liečiv a práca v laboratóriu. Geodézia vám ponúka zhotovovanie máp, meranie v teréne a tvorbu 3D modelov objektov. Ochrana a tvorba životného prostredia je poslaním absolventov odboru Životné prostredie. Štúdium učí riešiť problémové úlohy a hľadať optimálne riešenia.

biotech-gray
geodet-gray
zivotne-gray
vodne-gray

Ste tvoriví?

Tieto odbory sú určené všetkým, ktorých zaujíma výtvarná úžitková tvorba, tvorba www stránok, plagátov, vizitiek, úprava fotografií, vizualizácia návrhov v 2D a 3D aplikácii. Budete vytvárať odevy, kostýmy, veci každodennej potreby tak, aby boli krásne a dokonale tvarované. Dizajn má úlohu stmeliť požiadavku efektívneho používania vecí s ich vizuálnou príťažlivosťou.

propagacne-gray
graficky-gray
vodne-gray
odevny-gray

Zaujalo by vás reštaurátorstvo?

Výtvarné nadanie a manuálna zručnosť sú predpokladom pre úspešné zvládnutie obidvoch odborov. Zachovanie pamiatok a originálov, ochrana a oprava historických listín a kníh bude vašim poslaním. Naučíte sa modelovať, ručne vyrábať papier, klasické kníhviazačské techniky a umeniu kaligrafie. Prax absolvujete na špecializovaných pracoviskách.

konzervatorstvo-gray
papier-gray

Zo života školy

Zaujímavosti, novinky...