Kreslím, tvorím, teda som

Škola umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníka pre ZŠ a ZUŠ v školskom roku 2023/2024 pod názvom "Kreslím, tvorím, teda som."

Pozerám sa, kreslím... Niekedy to čo existuje, alebo to čo ku mne prichádza ani neviem ako. Kreslím do denníka môjho podvedomia - do môjho skicára.

Vyhlásenie súťaže: 13.12.2023
1. kolo: Stačí naskenovať alebo odfotiť 3 strany tvojich kresieb zo skicára a poslať spolu s prihláškou na mailovú adresu vytvarna.sutaz@mikovini.sk .

Prihláška do súťaže

1. kolo odovzdania výtvarných prác: do 25.01.2024
Vyhlásenie výsledkov 1. kola: 31.1.2024

2.  kolo súťaže bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch školy dňa 14.2.2024 počas Prípravného kurzu na talentové skúšky. V druhom kole bude súťažiť 10 postupujúcich autorov z 1. kola.

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zložená z pedagógov a žiakov ŠUP Banská Štiavnica. Organizátor následne usporiada výstavu, na ktorej budú prezentované všetky výtvarné práce.

Tešíme sa na Vaše tvorivé nápady

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©