Štvrtáci (IV.B) na medzinárodnej konferencii

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

XXII. Vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou

organizovaná pod záštitou prof. Ing. Norberta Lukáča, PhD., dekana FBP

V meste pod Zoborom sa mesiac apríl niesol v znamení vedy. Naši žiaci zo IV. B sa zúčastnili konferencie, kde úspešne prezentovali svoje komplexné odborné práce:

 Maximilián HOMOLA

Determinácia antikarcinogénnych účinkov propolisu a jeho frakcií na bunkovú líniu MDA-MB-231 karcinómu prsníka

Maximilián strávil v januári 2024 pracovný týždeň v Agrobiotechu Nitra, kde pracoval v špičkovom laboratóriu. Cieľom práce bolo overiť účinky propolisu na rakovinové bunky v podmienkach in vitro( v skúmavke).Zistil, že propolis zvyšuje fragmentáciu DNA nádorových buniek a znižuje mitochondriálnu aktivitu v nádorových bunkách. Cieľom  práce bola aj determinácia  antikarcinogénnych účinkov surového extraktu (SP) Z  výsledkov je zrejmé, že propolis má antikarcinogénne účinky in vitro a veľké množstvo účinných látok sa nachádza práve vo frakcii propolisu eluovaného 80 % Met-OH.

Diana MAĎAROVÁ

Podmienky produkcie pullulánu kvasinkou Aureobasidium pullulans a povrchová úprava papiera pullulánom

 „V tejto práci sme sa zaoberali podmienkami produkcie pullulánu, ktorej producentom je  kvasinka Aureobasidium pullulans CCM F 148.  Zistili sme,  že pullulán je možné využiť na povrchovú úpravu ručne vyrobeného papiera ako náhradu za glejidlo. Vodné roztoky pullulánu s koncentráciami: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 % (w/w)  sme nanášali  na ručne vyrobené papiere štetcom. Vlastnosti papiera (drsnosť, lesk, nasiakavosť vodou, rozpíjavosť atramentu a farieb) impregnovaného 5 % - ným roztokom pullulánu  boli podobné ako vlastnosti papiera povrchovo glejeného. Okrem toho bol papier impregnovaný pullulánom  pevnejší a lepšie držal tvar pri ohnutí.“

Adam ŽILKA

Karotenoidy produkované kvasinkou Rhodotorula glutinis

 Karotenoidy sú pigmenty(žlté, oranžové až červené), tvorené rastlinami aj mikroorganizmami ako sekundárny produkt pri fotosyntéze. Mikroorganizmy ich tvoria kvôli ochrane pred oxidačným stresom. Pre človeka sú blahodárne, pretože betakarotén je prekurzorom vitamínu A. Aplikácia výsledkov tejto práce v praxi: najmä v potravinárstve, karotenoidy ako farbivo, doplnok stravy, ktorý má výrazné antioxidačné účinky.

Komisia sekcie: Prezentácie prác stredných škôl ,v zložení

Predseda: doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Gestor: Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Členovia: Ing. Blažena Drábová, PhD. doc. Ing. Jiřina Zemanová, PhD. Ing. Katarína Poláková,

Komisia vysoko ohodnotila úroveň komplexných odborných prác našich žiakov, prirovnala ich k diplomovým prácam. Za to patrí vďaka najmä školiteľom: Ing. Elene Šlaukovej a Ing. Martinovi Melichovi, pretože ich odborné vedenie prinieslo vynikajúce výsledky nielen na XXII. Vedeckej konferencii v Nitre, ale aj na celoštátnej prehliadke SOČ.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©