Celoštátne kolo S0Č v Nitre

Naša Spojená škola Samuela Mikovíniho získala dve striebra na  Celoštátnom kole S0Č v Nitre

Deň 25. apríl 2024 bol významným dňom pre SOČ a pre naše účinkovanie v nej zvlášť.  Otvorenie súťaže, (aj slávnostné vyhodnotenie), sa uskutočnilo v reprezentačnej aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Samotná súťaž prebiehala na SOŠ veterinárnej v Nitre, ktorá perfektne zvládla jej organizáciu. Ústretovosť a pohostinnosť organizátorov  bola pre našich súťažiacich veľkou vzpruhou a čiastočne zmiernila stres. Prezentovali svoje práce na vysokej úrovni, čo bolo aj náležite ocenené, napr. Cenou rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.  V každej kategórii súťažilo 16 prác. Sily si tu zmeralo 272 talentovaných žiakov z celého Slovenska, ktorí sa stali víťazmi krajských kôl. Študenti tu obhajovali svoje práce v 17 súťažných odboroch. Naše farby obhajovali a úspešne reprezentovali štyria výnimoční žiaci a žiačky:

Matej Homola (4.B), 2. miesto   v kategórii Farmakológia a zdravotníctvo.  Karolína Kozáková (4. G), 2. miesto  v kategórii Geodézia, geológia, kartografia.

Reprezentovali nás aj Rebeka Hlavatová (4.Z) v kategórii Životné prostredie a Lenka Nagyová (4.Z) v kategórii: História, filozofia a právne vedy.

Všetkým „sočkárom“ zo SŠ Samuela Mikovíniho,  srdečne blahoželáme a úprimne ďakujeme, že šíria dobré meno SPŠ Samuela Mikovíniho na celoštátnej úrovni.

 

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©