SPŠ Samuela Mikovíniho je významnou nositeľkou bohatých tradícii chemického aj baníckeho školstva, ktorá má dlhú a slávnu históriu, jej korene siahajú až k chýrnej Banskej akadémii. Za roky svojej existencie vychovala tisíce absolventov – veľa prvotriednych – chemikov, hutníkov, baníkov ale aj iných odborníkov, mnoho významných manažérov, výskumníkov, špecialistov i umelcov – konzervátorov, dizajnérov a pod.

Od 1. septembra 2008 sa SPŠ Samuela Stankovianskeho (bývalá chemická škola) a SPŠ Samuela Mikovíniho (bývalá banícka škola) spojili a dnes nesie škola názov SPŠ Samuela Mikovíniho. Sídli v historickej budove, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, v krásnom prírodnom prostredí Botanickej záhrady.

Od 1.9.2020 vznikla v týchto priestoroch Škola umeleckého priemyslu, kde sa, počínajúc 1. ročníkom, vyučujú umelecké študijné odbory. (Študenti 2. až 4. ročníka  umeleckých odborov dokončia svoje štúdium na SPŠ Samuela Mikovíniho, kde boli prijatí.)

Sme úspešná, moderná, dobre organizovaná škola, orientovaná na študenta. Snažíme sa obmedzovať encyklopedizmus, reprodukovanie a pamäťové učenie. Podporujeme tvorivosť študentov, aktivitu, samostatnosť a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v príslušnom študijnom odbore.

Budovanie kvality a dobrého mena školy je založené najmä na:

· kvalite výučby a riadenia

· úspešnosti absolventov

· motivácii a spokojnosti študentov

· ponúkanom školskom vzdelávacom programe a jeho dôslednom napĺňaní

· dobrom materiálno – technickom zabezpečení

Naša škola ponúka záujemcom možnosti štúdia v 4 technických odboroch.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©