Zaujímajú Vás moderné študijné odbory?

Čaká vás oblasť biotechnológie, kontroly potravinárskych produktov, príprava liečiv a práca v laboratóriu. Geodézia vám ponúka zhotovovanie máp, meranie v teréne a tvorbu 3D modelov objektov. Ochrana a tvorba životného prostredia je poslaním absolventov odboru Životné prostredie. Štúdium učí riešiť problémové úlohy a hľadať optimálne riešenia.

farmako
kartograf
ziv prost
priest grafik

Ste tvoriví?

Tieto odbory sú určené všetkým, ktorých zaujíma výtvarná úžitková tvorba, tvorba www stránok, plagátov, vizitiek, úprava fotografií, vizualizácia návrhov v 2D a 3D aplikácii. Budete vytvárať odevy, kostýmy, veci každodennej potreby tak, aby boli krásne a dokonale tvarované. Dizajn má úlohu stmeliť požiadavku efektívneho používania vecí s ich vizuálnou príťažlivosťou.

vytvarnic
grafik
priest grafik
odev

Zaujalo by vás reštaurátorstvo?

Výtvarné nadanie a manuálna zručnosť sú predpokladom pre úspešné zvládnutie obidvoch odborov. Zachovanie pamiatok a originálov, ochrana a oprava historických listín a kníh bude vašim poslaním. Naučíte sa modelovať, ručne vyrábať papier, klasické kníhviazačské techniky a umeniu kaligrafie. Prax absolvujete na špecializovaných pracoviskách.

restaur
kniha