Študijný odbor Konzervátorstvo a reštaurátorstvo sa od 1. septembra 2021 vyučuje na novovzniknutej Škole umeleckého priemyslu, ktorá sídli v priestoroch SPŠ Samuela Mikovíniho.

šup logo horizontal