Mobility v Španielsku 2014

Až 23 študentov SPŠ S. Mikovíniho sa zúčastnilo dvojtýždennej pracovnej mobility v rámci programu Erasmus v Úbede v Španielsku. Manažérkou projektu pre mobilitu v anglickom jazyku bola RNDr. Valentína Vajsová, vyučujúca ANJ. Cieľom projektu „Mobilita – lepšia príležitosť na európskom trhu práce“ bolo umožniť študentom zahraničnú pracovnú skúsenosť s cieľom zlepšiť ich vyhliadky na európskom trhu práce a zdokonaliť komunikačné zručnosti v angličtine. Škola umožnila svojim študentom nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, spoznať trendové technológie, spracovanie materiálov u zamestnávateľov, kde absolvovali odbornú prax . Študenti propagačného výtvarníctva pracovali v dizajnérskom štúdiu, naučili sa nakrúcať, strihať a ozvučovať reklamné videá. Študenti biotechnológie a životného prostredia analyzovali vzorky vody, pôdy a potravinárskych produktov v moderných laboratóriách. Budúci geodeti pomocou najmodernejších totálnych staníc zamerali neďaleký park, pričom sa naučili používať príslušný softvér na spracovanie nameraných výsledkov.

Na záver mobility v zahraničí získali študenti jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolovovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Zahraničná skúsenosť v životopise žiakov, potvrdená týmto oficiálnym Europassom, znamená v budúcnosti veľkú výhodu na trhu práce.

Cieľom projektu bolo i spoznávanie reálií, pamiatok a života v Španielsku. Nezabudnuteľný pobyt v Úbede – v jednom z najkrajších renesančných miest v Španielsku, patriaceho do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, umocnila aj navšteva Granady, kde sme obdivovali svetoznámu Alhambru, úzke uličky arabskej štvrte, centra predaja hodvábu. V Kordóbe sme navštívili rímsky chrám a 4. najnavštevovanejšiu pamiatku na svete, kordóbsku mešitu a katedrálu. Počasie počas celého pobytu nám nesmierne prialo, teplota 25 °C, slnečno, v Málage sa ešte pred odletom domov naši „Španieli“ okúpali vo vlnách Stredozemného mora.

Pri záverečnom hodnotení projektu mnohí účastníci uvádzali výrazné zlepšenie odbornej slovnej zásoby i každodennej komunikácie v angličtine. Neoceniteľným prínosom projektu sú najmä pracovné a spoločenské kontakty, ktoré študenti získali v zahraničí. Dokonca jednej študentke už ponúkli prácu v grafickom štúdiu. Ako manažérka projetku „Mobility“ musím zdôrazniť, že som veľmi hrdá na našich študentov, ktorí dokázali v priebehu dvoch týždňov splniť všetky zadané úlohy. Pozitívne referencie svedčia o ich pracovnom nasadení. Urobili dobré meno našej SPŠ S. Mikovíniho aj v zahraničí. Verím, že pre mnohých to bola jedinečná životná skúsenosť, z ktorej budú ešte dlho čerpať.

RNDr. V. Vajsová

 

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©