ZELENÝ ANDEL PRE MATURANTKY

Žiačky 4.ročníka  študijného odboru  životné prostredie SPŠ Samuela Mikovíniho Spojenej školy S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa so svojimi maturitnými prácami zúčastnili súťaže SOČ, kde získali popredné umiestnenia na krajskom a celoslovenskom kole SOČ.
Tieto práce boli prihlásené do súťaže Zelený Anjel, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Naše maturantky získali Certifikát za najlepší projekt v oblasti Ochrany a obnovy životného prostredia. Venovali  sa najmä týmto témam:

Zuzka Otiepkova
Vytvorila   spoločenskú hru pre deti a dospelých so zameraním na získanie vedomostí o CHKO Poľana a rozvoj cestovného ruchu v danej krajinnej oblasti. Za túto prácu získala aj Diplom z CHKO Poľana vo Zvolene.  Zuzka  zároveň zaškolila niektoré základné školy pre prácu s touto hrou.

Lenka Nagyová
Vytvorila historický virtuálny náučný chodník  významných osobností  v Banskej Štiavnici. Jej práca bola poskytnutá Slovenskému banskému múzeu v Banskej Štiavnici.

Rebeka Hlavatová
Skúmala možnosť využitia  kávového gruntu na výrobu peliet pre energetické účely.

Viktória Moravská
Sledovala pohyb šeliem v Kremnických a Štiavnických vrchoch za účelom návrhu ekoduktu v danej oblasti.

Úspechy našich  žiakov zo Spojenej školy Samuela Mikovíniho   môžu výrazne pomôcť k ich prijatiu na vysoké školy, prípadne môžu v danej oblasti pokračovať, keď budú písať bakalárske alebo diplomové práce. Veľmi sa tešíme z úspechov našich žiačok, za ktorými sa skrýva dlhodobá  a náročná spolupráca žiaka a učiteľa.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©