1

Železnica Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica /Trať mládeže/

Vláda svojim rozhodnutím zo 14. marca 1943  schválila výstavbu novej železnice so začatím v roku 1943. Slávnostný výkop sa konal 6. októbra 1943 za účasti predsedu vlády V. Tuku a ministra dopravy a verejných prác J. Stana a bývalého bulharského cára Ferdinanda Coburga na lúke nad šachtou František v Banskej Štiavnici, medzi ústím budúceho tunelu a novou železničnou stanicou.

Práce na stavbe železnice pokračoval len do augusta 1944, kedy boli prerušené najprv SNP, následne nemeckou okupáciou a prechodom frontu. Práce na stavbe znovu začali v roku 1946, ale stále sa zápasilo s nedostatkom investičných úverov. V roku 1947 stavebné práce na trati boli rozpracované na 40%. Situácia v stanici Hronská Dúbrava bola katastrofálna, pretože úzkorozchodná trať nestačila zvládnuť  požadované nároky na dopravu.

Za tohto stavu „Ústredie Sväzu slovenskej mládeže“ (ÚSSM) prišlo koncom roku 1947 s návrhom, že postaví doposiaľ nezačatú časť trate zo stanice Hronská Dúbrava po km 10,770. Po dlhých rokovaniach, spojených hlavne s prekonávaním nedôvery v tento návrh bola ponuka prijatá a stavba dostala názov „Trať mládeže“.

Technicko-policajná komisia uznala trať schopnú prevádzky a jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 30. októbra 1949 v Hronskej Dúbrave a oslavami v Banskej Štiavnici a v amfiteátri v Hronskej Breznici.

O obťažnosti stavby  hovorí:

– objem zemných prác                                   921.000 m3

– objem uloženého betónu a muriva       58.864 m3

– množstvo štrku pre uloženie koľají        35.000 m3

– koľajnice                                                          2620 ks

– podvaly                                                            40.000 ks

– rôzne typy výhybiek                                    30 ks

– rôzne železničné objekty                          49 ks

– rôzne cestné objekty                                  32 ks

…medzi inými napr.: 2 mosty, 3 viadukty, tunel a budovy staníc v Kozelníku, Banskej Belej a v Banskej Štiavnici.

Na stavbe Trate mládeže do jej otvorenia pracovalo celkom 47 162 brigádnikov, z toho 1601 zahraničných. Okrem malého počtu železničných a stavebných robotníkov to boli výlučne mladí ľudia, ktorých priemerný vek dosiahol 19,5 roka.

Postavenie trate mládeže malo pre Banskú Štiavnicu a okolie veľký význam. Vytvorili sa predpoklady pre ďalší rozvoj podnikov banského, textilného, drevárskeho a tabakového priemyslu. Otvorili sa brány cestovného ruchu pre poznávanie prírodných krás štiavnického pohoria a umelecko-historických pamiatok Banskej Štiavnice a jej okolia.

Zdroj: Ladislav Kmeť, Trať mládeže Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica, Zvolen 2002

workshopOstrava011

Ostravská univerzita na pôde našej grafickej dielne

V dňoch 7. – 11. 10. 2019 sa v našom meste uskutočnil plenér študentov Katedry grafiky e kresby Ostravskej univerzity. Naša SPŠ Samuela Mikovíniho im poskytla priestory novozaloženej grafickej dielne. Študenti hľadali inšpiráciu v uliciach mesta, na Kalvárii, v Botanickej záhrade počas krásnych jesenných dní  babieho leta.

image9

Kurz ochrany života a zdravia 2019

Banská Štiavnica – Počúvadlo

25.9. – 27.9. 2019

Z tretiackeho denníka:

STREDA:  Ráno sme sa zhromaždili v telocvični a po krátkom poučení a informáciách o brannom, sme podpísali, že sme boli poučení J. Potom sme sa vydali na šesťhodinovú túru po hrebeni Štiavnických vrchov. Asi tou najväčšou okľukou, aká sa dá nájsť L.  Myslela som si, že to bude prechádzka ružovou záhradou, ale opak bol pravdou. Naobliekaná ako na Sibír som sa saunovala až na Počúvadlo…  Pán prof. Prokein nám chcel ukázať pekné výhľady, za ktorými sme si vyšliapali pár metrov navyše.. ale museli sme si ich kvôli nepríjemnej hmle len predstavovať. No aj napriek tomu sme videli veľa pekného. Jazerá, lesy, čistinky, chatky, domčeky roztrúsené po krajine. Triedny nám pripravil žemličky, ktoré nám (III.B) všetci závideli!. Aspoň niekto myslí na naše pohodlie! A ešte nás učil aj spievať. Vďaka, pán prof. Urban! Cestou sme natrafili na bedle, ktoré nám na raňajky pripravili p. kuchárky. Kým sme dorazili na chatu Lodiar, sily sa míňali, prišli sme riadne unavení. Teplá polievka nám pomohla získať stratenú energiu. Potom nás rozdelili do izieb, kde sme si oddýchli a ešte sme písali vedomostné testy po skupinách. Poniektorí zaspali ako zabití, iným ani šesť hodín chôdze nestačilo!

ŠTVRTOK: Po raňajkách sme vyrazili na Sitno, kde vzniklo mnoho pekných fotiek. Počasie nám prialo o čosi viac. Výhľady boli krásne! Zbehli sme zo Sitna…  Zbehli ako zbehli… Síce sme sa dvakrát stratili, pričom sme  zmiatli  aj skupinku dôchodcov, ktorí nás nasledovali. Po obede nás čakalo prekvapko v podobe exkurzie do štôlne Bartolomej. Skvelý zážitok! Zistila som, že netrpím klaustrofóbiou. A obohatila som si aj banícku slovnú zásobu. Viete, čo je to banský mesiac? Ale o tom … sa na stránke školy nepatrí písaťJ…

Podvečer sme absolvovali prednášku o zdravej výžive a po večeri sme hrali biliard. Prípadne sme si zatancovali. A potom, hurá do postele. Ubytko bolo celkom útulné.

PIATOK: V stredu som si myslela, že sa blíži môj koniec. Aj plač som mala na krajíčku… ale užili sme si aj veľa smiechu. Ukázalo sa, že na brannom boli tí naj učitelia. V piatok po kratučkej, ani nie dvojhodinovej túre, sme dobehli na Križovatku. A bolo mi aj smutno. Veď na brannom vládla dobrá atmosféra, s profesormi sme žartovali. Zažili sme ich v úplne inom svetle ako v škole.

(Denník pochádza z pera viacerých účastníkov zájazdu J III.B, III.O a III.P)

71682061_975059599502412_6845708146430705664_n

NOC VÝSKUMNÍKOV v nákupnom centre Európa

Naša SPŠ Samuela Mikovíniho sa v piatok 27. 9. 2019 zúčastnila celoslovenskej prehliadky Noc výskumníkov  v nákupnom centre Európa. Od rána do večera sme sa venovali záujemcom o  umelecké i technické odbory našej školy. Okrem vyučujúcich naše farby obhajovali aj študenti tretích ročníkov.

Pod odborným vedením pedagógov sa návštevníci  mohli bližšie oboznámiť s prácou a tvorbou našich študentov.  Tí kreatívnejší sa podieľali aj  na tvorbe spoločnej veľkoformátovej kresby, ktorú  vymysleli a vytvárali Mgr.art Ivan Slovenčák a Mgr.art. Peter Jánošík. Dnes ju máme vystavenú vo vestibule SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici .

Noc výskumníkov bola z môjho pohľadu veľmi prínosná akcia pre všetkých zúčastnených. Žiaci zo základných škôl a ich rodičia, stredoškoláci i návštevníci nákupného centra sa pristavili pri našom stánku, kde ich zaujali naše starostlivo pripravované aktivity: My, geodeti, sme mali pripravený nivelizačný prístroj, ktorý zaujal najmä mladšie ročníky, ktoré spoločne s nami „nivelovali“. Dobrou správou je, že sme sa nikdy nenudili a vlastne sme boli non-stop obklopené hlúčikmi ľudí, ktorí sa zaujímali o našu školu a aj o náš odbor geodéziu, kartografiu a kataster. A prínosné to bolo aj pre nás, lebo sme mali možnosť pozrieť si široké spektrum vysokých škôl s rôznym zameraním. Z prehliadkového pódia sme si odniesli niekoľko cien a večer sme mali pocit zadosťučinenia z užitočne a príjemne stráveného dňa. (III.G)

Chemici v akcii:

Experimenty, ktoré priniesla chemická časť výpravy prilákali množstvo záujemcov. Dokonca nastala situácia, keď školopovinné dieťa ťahalo svoju mamu, ktorá sa ešte chcela „hrať“ preč. Okrem modrej banky, ktorá sa pretrepaním číreho roztoku menila na fialovomodrú, zaujala suspenzia zo škrobu a vody, ktorá reagovala na silu dotyku: raz bola tvrdá a nepoddajná, inokedy mäkká, jemná, tekutá. Umelá krv simulovala pomerne sugestívne krvácania. Odvážlivcom potreli ruku roztokom, následne skalpel namočili do iného roztoku… výsledok „porezanie“ a umelé krvácanie. Slabšie povahy by hádam aj uverili…

Doobeda sa  deti s učiteľkami  tlačili okolo nás, všetko si chceli vyskúšať, ohmatať, so záujmom mikroskopovali. Do 12:00 sme sa nezastavili. Poobede sa mnohí rodičia zaujímali o naše odbory, usmernili sme ich, zostáva len veriť, že naša snaha prinesie ovocie v podobe budúcich študentov…

Naše poďakovanie patrí organizátorom Noci výskumníkov, ktorí nás pozvali a poskytli našej SPŠ S. Mikovíniho pomerne veľký priestor.  A návštevníkom odkazujem: bez vás by to nebolo ono! Dúfame, že sme zaujali a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Geodeti_ZameriavanieGotickejPivnice

Jesenná univerzita architektúry 2019

Workshopu sa už tradične okrem študentov univerzít a vysokých škôl zúčastnili aj žiaci našej školy z technického odboru Geodézia, kartografia a kataster a tento rok premiérovo aj žiaci z umeleckých odborov Propagačné výtvarníctvo a Grafický a priestorový dizajn.

restaurovanie_papiera_26

SPŠ Samuela Mikovíniho na 4. Vedeckom veľtrhu v Bratislave

Vedecký veľtrh v Bratislave sa konal 13. septembra 2019 na námestí obchodného centra Eurovea. Predošlé ročníky zaštítil prezident SR v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou. Patrónmi podujatia boli: bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

IMG_20190906_182305

Salamander 2019

Naši študenti na čele salamandrového sprievodu hviezdami Hlavných správ RTVS

Každý Salamander je výnimočný, iný… Jedinou nemeniacou sa veličinou je naša účasť – SPŠ Samuela Mikovíniho – v ňom. Priamo v čele sprievodu, lebo tam je od vzniku tradičných salamandrových slávností miesto študentov – akademikov. Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho a neďalekej lesníckej školy dnes zastupujú akademikov.

Podľa tradície tento vážny slávnostný sprievod študentov banskoštiavnickej akadémie dôstojne prechádzal mestom pri mimoriadnych podujatiach, ako boli: 1. fáranie akademikov, šachtág, pohreb profesora alebo študenta. Konal sa vždy po zotmení, aby vyniklo svetlo baníckych kahanov a fakieľ.

V Štiavnici už škôlkari vedia, že názov sprievodu je odvodený od salamandry škvrnitej. Napodobňujúc jej pohyb sprievod prechádza z jednej strany ulice na druhú, pomaly, dôstojne, vlní sa a vo večernom starom meste pred očami divákov ožíva starobylé divadlo.

Kým  však sprievod nadobudne slávnostnú parádu, musia si naši študenti pod vedením Ing, Petra Copláka na školskom dvore celý pochod nacvičiť v súčinnosti s lesákmi. Tradičné banícke uniformy má pod palcom Mgr. Terézia Nyékiová. Každý rok patríme do sprievodu a obsadzujeme pozície:v  salamandrovom sprievode s fakľami, naši tretiaci sú vlajkonosičmi, dvojica dievčat zastupuje chemický fach, dokonca sme sa dostali aj do aušusníckych uniforiem, ktoré sprevádzajú pohrebný sprievod. Veselého medveďa a dievča, ktorého vedie, si tento rok vyskúšali štvrtáčky – geodetky.

Hoci sa tohtoročný salamandrový sprievod zdal mnohým kratší, rýchlejší, s menším počtom postáv, SPŠ Samuela Mikovíniho sa pričinila o jeho pôsobivý priebeh. Veď v Hlavných správach RTVS to bolo aj vidieť.! Ďakujem všetkým za účasť a tešíme sa na Salamander 2020!

cierne skladky interaktivna mapa2

Interaktívna mapa čiernych skládok

Prostredníctvom interaktívnej príbehovej mapy by sme vás chceli oboznámiť a poukázať na problém čiernych skládok odpadu na území mesta Banská Štiavnica. Ide o prácu študenta Mareka Blahúta, ktorú vytvoril v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti.

projekt004

Prezentácia projektu

Škrobové a liehové zošľachťované knihárske papiere01

Škrobové a liehové zošľachťované knihárske papiere

V dňoch 20. a 21. marca sa vybraní  študenti z  2.,  3. a 4. ročníka  odboru Reštaurovanie papiera a knižnej väzby zúčastnili workshopu zameraného na výrobu zošľachťovaných knihárskych papierov.

Lektori workshopu patria k tým najpovolanejším v odbore: sú to naši bývalí absolventi reštaurovania papiera a knižnej väzby, ktorí dnes pôsobia ako pedagógovia na Fakulte restaurování Univerzity Pardubice,: MgA Ivan Kopáčik DiS  a  MgA Lucia Ulbríková, ktorým asistovala Bca Martina Zychová.

Súčasťou workshopu bola aj prednáška zameraná na využitie zošľachťovaných papierov v reštaurovaní a pri umeleckej knižnej väzbe, aj s ukážkami dobových väzieb.

Študenti boli rozdelení do dvoch skupín, jedna sa zaoberala výrobou škrobových papierov a druhá vyrábala liehové  papiere.  Na druhý deň sa obe skupiny  vymenili.

Získané poznatky budú  naši študenti využívať aj v budúcnosti  pri výrobe knihárskych papierov, a to  počas praxe študentov odboru reštaurovanie papiera a knižnej väzby.

Lektorom treba poďakovať nielen za to, že sa s nami podelili o svoje skúsenosti, ale aj za materiálnu podporu, pretože prakticky všetky pomôcky potrebné na výrobu škrobových a liehových papierov poskytli zo svojich vlastných  zdrojov.

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©