IMG-20240405-WA0009

ŠKOLSKÉ KOLO V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

Posledné marcové dni sú už tradične venované školskému kolu Sládkovičovej Štiavnice (poézia) a Zechenterovej Kremnice (próza). Potešilo nás, že tento rok sa prihlásilo až 9 recitátorov! Kvantita bola úmerná aj kvalite, čo sa týka výberu textov i výborného prednesu. Do regionálneho kola môže postúpiť len jeden súťažiaci za školu, preto nás čakala ťažká voľba. Všetci recitátori boli jedineční, zaujímaví, nekonvenční. Traja z nich v stredu 27. marca vystúpili na oslave Dňa učiteľov v jedálni školy a pohladili tak naše učiteľské srdcia: Alexandra Čipková, Vanesa Ivaničová a Benjamín Lakosil.   Do regionálneho kola v prednese poézie Sládkovičovej Štiavnice sme nominovali Samuela Benjamína Lakosila, ktorý baladu Vodník od K. J. Erbena ( skvelý preklad Ľ. Feldek) zdramatizoval a úplne vtiahol diváka do  pochmúrneho príbehu... Držíme mu palce!

 1. marec 2024

Poézia

 1. Vanesa Ivaničová / 1.B , Tichomír Milkin : Romanca
 2. Júlia Kosturiaková/ 1. B, L. Vadkerti – Gavorníková: Nemohra súhra
 3. Oliver Šípoš / 1. B Katarína Hudecová: Na cestu k vám
 4. Samuel Benjamín Lakosil / 1. Z, K. J. Erben: Vodník
 5. Alexandra Čipková /2. B Mária Petrová :
 6. Alica Kotorová / O,   R. Kipling : Ak
 7. Bianka Pastieriková / 3. Z Július Lenko:  Ja som ako ten smutný vták

Próza

 1. 1. Lukáš Pavlík / 1. B, Janko Jesenský: Medicína
 2. Timea Hajrová / 4. P, Igor Voštiar: Kvapka
IMG-20240402-WA0007

Krajské kolo SOČ 2024

Krajské kolo SOČ sa konalo v marci  Banskej Bystrici. Výborné školské kolo na našej Spojenej škole Samuela Mikovíniho nás navnadilo.  Právom sme očakávali , že v krajskom kole ocenia úsilie našich žiakov, témy a náročnosť ich prác.

Po statočnom boji  obsadil Matej Homola (4.B) 1. miesto v kategórii Farmakológia a zdravotníctvo. Krásne 1. miesto obsadila aj Karolína Kozáková (4. G) v kategórii Geodézia, geológia, kartografia. Dve druhé miesta svedčia o kvalitnej príprave a spoločenskej užitočnosti prác SOČ: obsadili ich: Rebeka Hlavatová (4.Z) v kategórii Životné prostredie a Lenka Nagyová (4.Z) v kategórii : História, filozofia a právne vedy.

Víťazom, ale ich všetkým našim  „sočkárom“, srdečne  blahoželáme k postupu a ďakujeme za reprezentáciu školy. Už teraz držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať v Nitre.

Logo vertical upr na nahlad

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Milí uchádzači o štúdium na Spojenej škole Samuela Mikovíniho – Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici,

ponúkame vám možnosť zúčastniť sa na prípravnom kurze na prijímacie skúšky, ktorý sa bude konať:

v stredu 17. apríla 2024

Časový harmonogram prípravného kurzu: Prípravný kurz bude prebiehať od 8:00 do cca 12:00

Slovenský jazyk a literatúra
Matematika (Biotechnológia a farmakológia, Vodné hospodárstvo, Geodézia, kartografia a kataster)
Biológia (Životné prostredie)

Prípravný kurz z jednotlivých predmetov vám pomôže úspešne zvládnuť prijímacie skúšky. Pripomenieme vám najdôležitejšie tematické celky a  učivá, ktoré poznáte zo základnej školy.

Veríme, že prípravný kurz  bude užitočnou pomôckou pri vašej príprave na prijímacie skúšky na SPŠ Samuela Mikovíniho.

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025

Z dôvodu zabezpečenia dostatočného priestoru pre každého záujemcu o prípravný kurz, vás chceme poprosiť, aby ste vyplnili prihlasovací formulár.

Zoznam študijných odborov:

Biotechnológia a farmakológia

Geodézia, kartografia a kataster

Životné prostredie

Vodné hospodárstvo

 

 

 
Prihlasovací formulár:

Prípravný kurz

5400,5311,5378,5386,5374,5382,5385,5311,5335,5311,5384,5388,5387,5399,5394,5385,5393,5374,5376,5382,5378,5341,5386,5382,5384,5388,5395,5382,5387,5382,5323,5392,5384,5311,5321,5311,5392,5394,5375,5383,5378,5376,5393,5311,5335,5311,5357,5391,5369,5394,5325,5325,5378,5377,5389,5391,5374,5395,5387,5369,5394,5325,5325,5379,5377,5309,5384,5394,5391,5399,5311,5402
Vaša prihláška bola odoslaná
Oops! Nastala nejaká chyba, skúste to znovu.
Logo vertical upr na nahlad

Voľby do školského parlamentu

ZÁPISNICA z volieb členov Školského parlamentu pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho

Rada školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica vyhlasuje voľby členov Školského parlamentu pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica a určuje termín ich konania na štvrtok 04.04.2024. Rada školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho zároveň poverila Mgr. art. Larisu Gombárovú (predsedníčku Rady školy) a Ing. Zuzanu Durbákovú PhD. (podpredsedníčku Rady školy) dohliadať na priebeh volieb.

Školský parlament v zmysle platnej legislatívy reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom a navonok. Oprávnenými voličmi pre voľbu členov Školského parlamentu sú žiaci Spojenej školy Samuela Mikovíniho. Návrh na kandidáta do volieb členov do Školského parlamentu je možné predložiť spolu s písomným súhlasom kandidáta na sekretariát školy do 03.04.2024 do 10:30 hod. Členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získajú najvyšší počet hlasov. Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb je 11 členov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním v priestoroch školy.

Rada školy pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho v prílohe zverejňuje:

- Výzvu na podávanie návrhov na kandidátov do volieb členov do Školského parlamentu pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

- Súhlas s návrhom na kandidáta

- Volebný poriadok pre voľby členov do Školského parlamentu pri Spojenej škole Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica

Všetci dokopy

Celoslovenské kolo chemickej olympiády

Naš študent Jakub Martinčok III.B obsadil krásne 2.miesto
Našu školu reprezentovali Matej Sádovský lV.B. - 8.miesto a Lucia Vidová IV.B.
Študentov odborne viedol Ing. Jozef Urban.
Ďakujeme a srdečne gratulujeme
9

Školské kolo SOČ 2024

Školské kolo SOČ  prebiehalo v posledný februárový deň: 29. 2. 2024. Veľká poslucháreň bola svedkom zaujímavých prezentácií ôsmich súťažiacich 46. ročníka SOČ. Všetci „sočkári“ sú v maturanti a so svojimi prácami sa predstavili vo veľkom štýle pred publikom, ktoré tvorili spolužiaci, vyučujúci a samozrejme hodnotiaca porota v zložení:  Ing. S. Kašiarová  PhD., Ing. M. Melich, PhD. a Ing.  D. Kostra. Tohtoročné témy boli veľmi podnetné a jednoznačne zaujímavé. Diváci pozorne sledovali (dokonca odložili aj mobily!) priebeh súťaže a počas diskusie sa aj pýtali. Všetky práce boli dôkazom systematickej práce žiakov a školiteľov, takže postúpili do krajského kola SOČ, ktoré sa bude konať 22. 3. 2024 v B. Bystrici. Držíme palce!!!

Hodnotiaca porota

Ing. Martin Melich, PhD, Ing. Dalibor Kostra, Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD

 Pullulan – polysacharid využiteľný v praxi - Diana Maďarová    4.B,  1. miesto, kategória  04

Determinácia účinkov propolisu a jeho frakcií na funkčné prejavy bunkovej línie MDA-MB 231 karcinómu prsníka - Maximilián Homola 4.B., 1. miesto, kategória  06

Náučný chodník historických významných osobností v Banskej Štiavnici - Lenka Nagyová 4.Z., 1. miesto, kategória  13

Hra ako pomôcka  na zvýšenie záujmu o cestovný ruch v Biosférickej rezervácii Poľana - Zuzana Otiepková 4.Z, 1. miesto, kategória  08

Energetické využitie zvyškov kávy z kávovarov - Rebeka Hlavatová 4.Z,  1. miesto, kategória  05

Migrácia veľkých šeliem na území Štiavnických a Kremnických  vrchov - Viktória Moravská 4.Z, 2. miesto, kategória  04

 Jaskyňa Starý hrad - laserové skenovanie a vyhotovenie polohopisných plánov a vertikálnych rezov - Krolína Kozáková 4.G, 1. miesto, kategória  10

Vytvorenie cvičného bodového poľa v odbornej učebni geodézie - Silvia  Kondeková 4.,      2. miesto, kategória  10

lindsaybraman-love-therapist-people-only-1023x634

Školský psychológ

Konzultačné hodiny pre žiakov, učiteľov a rodičov:

 Streda: 7:30 h - 15:30 h

(po individuálnej dohode je možné stretnutie i mimo uvedeného času)

Kontakt

Cez EduPage

Bc. Mgr. Dominika Danielová

 Čo robí školská psychologička na škole?

 • jej úlohou je pracovať nielen s jednotlivými žiakmi na škole, ale aj s rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy
 • pracuje so žiakmi individuálne, ale aj skupinovo
 • snaží sa vytvárať a podporovať partnerské a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi žiakmi navzájom
 • cieľom je viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci, akceptácii
 • riešiť problémy žiakov vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán: dieťa-rodič-učiteľ

Poradenstvo pre rodičov

Som tu pre Vás:

 • ak má Vaše dieťa rôzne problémy s učením alebo mu chýba motivácia k učeniu, dlhodobé neprospievanie a preťaženosť,
 • ak má Vaše dieťa problémy so správaním – máte výchovné problémy s drzosťou, agresiou, konfliktným správaním, outsiderstvom a asociálnym správaním,
 • ak má Vaše dieťa problém so vzťahmi v triede,
 • ak má Vaše dieťa problém so stresom a trémou,
 • ak má Vaše dieťa problém so šikanou a kyberšikanou,
 • ak máte problém v komunikácii s dieťaťom,
 • ak si nerozumiete s Vašim dieťaťom, prípadne váš vzťah sa začal zhoršovať,
 • ak potrebujete vypočuť,
 • ak má Vaše dieťa AKÝKOĽVEK problém a neviete, na akého odborníka zo psychologického poradenstva sa obrátiť.

Poradenstvo pre žiakov

Navštív ma, ak...    

 • máš pocit, že by si sa potreboval porozprávať o niečom čo ťa trápi s niekým, kto je nestranný a zároveň mu môžeš dôverovať,
 • máš problém spracovať niečo, čo sa ti v živote deje alebo stalo v minulosti,
 • sa cítiš zaseknutý na mieste,
 • máš pocit, že sa v tvojom živote opakujú stále tie isté situácie dookola a nevieš, čo robíš zle,
 • cítiš, že je toho na teba priveľa,
 • máš pocit, že sú na teba kladené priveľké nároky a očakávania, ktoré nevieš naplniť,
 • práve prechádzaš nejakou veľkou životnou zmenou,
 • potrebuješ pomôcť so vzťahmi v rodine, s kamarátmi či s romantickými vzťahmi,
 • máš pocit, že tvoje psychické ťažkosti ti zasahujú do tvojho každodenného života,
 • sa začínaš uchyľovať k nezdravým zvládacím stratégiám (napr. nekonečné sledovanie seriálov, alkohol, cigarety, vyhýbanie sa ľuďom..),
 • sa ti ťažko učí a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa,
 • máš na všetko menej energie, si stále bez nálady a máš pocit, že nie si sám sebou,
 • si nezapadol do kolektívu v škole,
 • ti niekto ubližuje,
 • máš pocit, že nie si dosť dobrý,
 • si obeťou šikany alebo kyberšikany,
 • máš AKÝKOĽVEK problém a nevieš, na koho sa obrátiť.

Nemám žiadny čarovný prútik. Ani neviem robiť zázraky na počkanie. Ale viem ti poskytnúť to najvzácnejšie – čas, pozorné uši na počúvanie, starostlivé srdce a nadhľad nad problémom.

Všetko, čo mi povieš, je dôverné. Výnimkou je len situácia, ak ti niekto ubližuje alebo máš potrebu ubližovať sebe či niekomu inému.

IMG_1076

LYŽIARSKY KURZ 2024

Zázraky sa dejú! Aj tak by sme mohli začať tohtoročný lyžiarsky kurz druhákov...Mizerná predpoveď, teplo, dážď, lejak...Prognózy sa nenaplnili, lyžiarsky sme absolvovali a ani sme sa nezranili!

Fotografie len dokumentujú, že náš lyžiarsky obsahoval všetko, čo má akurátny lyžiarsky ponúknuť. Zdokonalili sme sa, svah sme zvládli všetci. Od rannej rozcvičky cez výcvik, po bufetové prestávky na Salamandre (mimochodom, hranolky a čokoládu majú fajné) a oddychové aktivitky (biliard, karty, tanec) sme zažili všetko. Tretí deň poobede sme sa vybrali na Sitno(niektorí po prvýkrát) a zvládli sme aj náročný výstup.

Druháci

Rozbehni sa! logo

Naši žiaci získali základy podnikavosti v Rozbehni sa! Academy

Dňa 19. decembra k nám zavítal tím Rozbehni sa!. Ten pre našich žiakov z radov druhákov a tretiakov zorganizoval poldenné Biznis fórum. Žiaci sa na prípadovej štúdii učili, ako rozbehnúť biznis nápady rýchlo a lacno.

Od vymýšľania nápadu až k prvým objednávkam

Žiaci vedení odborníkmi z praxe krok po kroku prechádzali procesom od vymyslenia nápadu, cez tvorbu biznis modelu, prieskum konkurencie, cenotvorbu, zákaznícky prieskum a testovací web. Všetky úlohy boli interaktívne rozpracované na prípadovej štúdii žiačky Zuzky, ktorá ako stredoškoláčka absolvovala Rozbehni sa! inkubátor s nápadom Esencit, prenosnou aromaterapiou. Tej sa s našou pomocou podarilo otestovať životaschopnosť jej nápadu len za 75 hodín a 75€ priamych nákladov. Po spustení kampane napokon predala vyše 3000 kusov.

Zlepšili sa postoje žiakov k podnikavosti

Ešte predtým, než sa žiaci zahryzli do jednotlivých zadaní, dostali za úlohu subjektívne ohodnotiť svoje postoje k podnikaniu a tomu, či by vedeli, ako postupovať, ak by s prácou na nápade mali začať už dnes. Toto sebahodnotenie každý žiak absolvoval ešte raz po skončení vzdelávacieho podujatia. Zo sumárneho grafu je zrejmé, že žiaci svoje postoje k podnikaniu zlepšili a workshop im pomohol s motiváciou vyskúšať si rozbehnúť vlastný nápad. Vedomosti a motivácia žiakov sa zvýšili o 44%.

Pozitívne reakcie na seba nenechali dlho čakať

Naši žiaci udelili workshopu priemernú známku 8,7 z 10 a vyzdvihli aj tieto prínosy:

 • „Vďaka workshopu viem, ako hľadať biznis nápady a ktorým nápadom sa mám ako začiatočník vyhnúť.“
 • „Za jedno dopoludnie sme sa dokázali naučiť postup rozbiehania nápadov, ktorý iným ľuďom zaberie roky.“
 • „Páčilo sa mi celé spracovanie prezentácie a skupinové cvičenia.“
 • „Získal som nové znalosti a pochopil som, že začať podnikať nemusí byť také ťažké.“

➡️ Ďalšie kroky

Žiaci, ktorých idea podnikania zaujala, môžu vymyslieť vlastný nápad a ako jednotlivec či tím ho prihlásiť na online konzultáciu s Rozbehni sa! Počas nej dostane každý nápad cennú spätnú väzbu a tipy na prípadné vylepšenia. Následne dostane možnosť zapojiť sa do jarného akceleračného programu Rozbiehátor.

Viac o projekte nájdete na webe www.rozbehnisa.sk

20240131_111026

HISTORICKÉ IMATRIKULÁCIE

31.1. 2024 dostali naši prváci spolu s prvým stredoškolským vysvedčením aj imatrikulačný list, ktorým boli oficiálne prijatí do príslušného cechu (podľa študijných odborov).

Tento tradičný obrad sa na našej škole konal v krásnych priestoroch auly - veľkej posluchárne, ktorá je už vyše 100 rokov  svedkom tisícok študentských príbehov...

Ako imatrikulácie prebiehali? Slávnostné akademické fanfáry uviedli do sály sprievod vedený riaditeľom Ing. Miroslavom Jauschom a  zástupcami Mgr. Teréziou Nyékiovou a Mgr. Radovanom Blahom. Nasledovali triedni profesor, za SPŠ Samuela Mikovíniho  Mgr. Martin Prokein , triedny 1. B, Mgr. Zuzana Durbáková, triedna 1. G,Z, za sekciu Školy umeleckého priemyslu: Mgr. Katarínu Vričanová , triedna 1. O, PD a Kp a Ing. Arch. Pavol Fabian, triedny1. Ko, P a GD

Za nimi prichádzali štyria dekani v talároch: dekan chémie, dekan geodézie, dekan životného prostredia a dekanka krásnych umení. Hlavnou osobnosťou bol samotný Samuel Mikovíni, prvý Slovák s titulom inžiniera, kartograf, ktorý prišiel osobne privítať prvácke duše, ktorých štúdiá bude isto iste pozorne sledovať. Priviedol aj svojich hostí: Maximiliána Hella, astronóma a matematika, najslávnejšieho z rodiny Hellovcov a

profesora Mikuláša Jozefa Jacquina, 1. profesora na katedre chémie a metalurgie slávnej Banskej akadémie.

Nechýbal ani večný študent v podaní Davida Turtáka, nášho absolventa, geodeta. Poriadok v sále zabezpečovali slúžni pandúri  a dvaja baníci. Slávnostné príhovory zúčastnených vytvorili dôstojný rámec imatrikulácií. Aby sa prváci aj trochu uvoľnili, skočili si cez kožu ako bývalí akademici v 18. storočí, za čo dostali imatrikulačný list a vypočuli si desatoro prikázaní od tretiakov. Prísahou, ktorú im predčítal večný študent, sa stali na večné veky žiakmi našej Alma mater...

„ŠTIAVNICA a MIKOVÍNKA  JE MOJÍM BOHOM, MATKOU, NEVESTOU, SESTROU, MILENKOU – VŠETKÝM!

KTO JEJ UBLIŽUJE, JE AJ MOJÍM NEPRIATEĽOM!!!!“

Záverečné slová S. Mikovíniho:

Milí prváci, odteraz patríte kráľovskému mestu Banská Štiavnica. Od 31.1. 2024 budete pokladať Spojenú školu Samuela Mikovíniho  za svoju Alma mater až do konca svojich dní!!!

Potom všetci prítomní zaspievali Gaudeamus igitur a všetko osadenstvo sa rozbehlo...odfotiť sa s osobnosťami imatrikulácií (aby bolo na pamiatku...)

Chrienová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©