bannerDOOD_spšdecember

Virtuálny Deň otvorených dverí

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili študijné odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich, na Dni otvorených dverí aj virtuálnou online formou.

Virtuálne Dni otvorených dverí sa budú konať on-line prostredníctvom Microsoft teams.

Prístup na konzultáciu získate kliknutím na odkaz daného odboru, o ktorý máte záujem.

Najvhodnejším časom na prihlásenie je: 16.00, 16.30, 17.00 a 17.30 hod.

Dni otvorených dverí sa budú týkať informácií o jednotlivých študijných odboroch, predmetov v jednotlivých odboroch, vybavenia učební a laboratórií, o možnostiach ubytovania a podobne.

Prístup na konzultáciu získate kliknutím na odkaz odboru, o ktorý máte záujem:

19.12.2022 (pondelok) Biotechnológia a farmakológia Životné prostredie 20.12.2022 (utorok) Geodézia, kartografia a kataster Vodné hospodárstvo  
IMG_7505

Župná kalokagatia 2022

Naša škola zúčastnila krajskej súťaže ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2022.

Súťaž pozostávala z behu (3km) a piatich stanovíšť, kde mali študenti plniť rôzne úlohy (streľba zo vzduchovky, hod granátom na presnosť, topografia, civilná ochrana, prvá pomoc, EYOF2022). V konkurencii 23 škôl z BB kraja sme obsadili veľmi pekné 8. miesto🏆❤️.

Za bojovnosť a reprezentáciu ďakujeme študentom: Alexandra Nemčoková, Ema Mlynarová, Matej Sedlák, Samo Ziman a Daniel Bíro.

Budúci rok sa vrátime silnejší💪🏻

letakA5_vodneHospo_DEF_

NAJVYŠŠIA GARANCIA pre nový študijný odbor VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a naša Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici podpísali MEMORANDUM o vzájomnej spolupráci pre zabezpečenie prípravy absolventov študijného odboru 3660 M VODNÉ HOSPODÁRSTVO do praxe – vodohospodárskych odborníkov pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a tiež pre vysokoškolské štúdium technického zamerania, predovšetkým v odbore vodné hospodárstvo.

Naša škola, SPŠ Samuela Mikovíniho, sa v Memorande  zaväzuje zabezpečiť kvalitné vzdelávanie v odbore 3660 M Vodné hospodárstvo podľa predpísaných učebných osnov a ŠVVP. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik poskytne spoluprácu v oblasti organizovania exkurzií na ním spravovaných vodných stavbách s odborným výkladom a umožní vykonávať odbornú prax žiakov v rámci svojich organizačných útvarov. Zároveň poskytne odborné prednášky a konzultácie odbornej praxe.

bannerDOD_SPS3

Dni otvorených dverí

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, rodičov a učiteľov na Deň otvorených dverí.

Dni otvorených dverí sa budú konať počas dvoch dní, a to 8.12.2022 (štvrtok) a 9.12.2022 (piatok) v čase od 8:00 do 15:00.

Sme strednou školou, ktorá si v tomto roku pripomenula 101. výročie stredného chemického školstva v Banskej Štiavnici.

Stredná priemyselná škola s celoslovenskou pôsobnosťou a slávnou  tradíciou, ktorá  ponúka atraktívne a spoločnosťou žiadané odbory. Absolventi našej strednej školy môžu študovať na univerzitách a na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí, podnikať vo svojom odbore, alebo sa môžu okamžite zamestnať.

V BBSK sme  výnimočnou  strednou priemyselnou školou, v ktorej sa snúbi tradícia s moderným vyučovaním. Sídlime v prekrásnej budove bývalej banskej akadémie v objatí zelene botanickej záhrady. Sme jedinou strednou školou tohto typu, ktorá ponúka tri desaťročiami overené odbory a nový odbor vodné hospodárstvo.

SPŠ Samuela Mikovíniho vás zaujme na prvý pohľad. Pevne veríme, že na druhý pohľad vás osloví, získa si vás a prídete aj na prípravný kurz.

Svoju voľbu určite neoľutujete!!!.

Tešíme sa na vás počas dvoch dní otvorených dverí  8. a 9. decembra 2022 s pestrým programom:

  1. Prezentácia študijných odborov
  2. Prehliadka odborných učební a laboratórií
  3. Konzultácie s učiteľmi odborných predmetov
  4. Individuálne prehliadky študijných odborov

 

Preskúmajte všetky študijné odbory: 

3660 M Vodné hospodárstvo kliknite sem
3916 M Životné prostredie kliknite sem
3692 M Geodézia, kartografia a kataster kliknite sem
2840 M Biotechnológia a farmakológia kliknite sem
8651 M 09 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby kliknite sem
8651 M 05 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba kliknite sem
8610 M Odvený dizajn kliknite sem
8641 M Propagačné výtvarníctvo kliknite sem
8603 M Grafický a priestorový dizajn kliknite sem
8604 M Grafický dizajn kliknite sem

 

 

My Post

100 ročnica chemického školstva

 

Publikácia venovaná  výnimočnej a jedinečnej škole

Publikáciu pripravovali  vyučujúci SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici a Školy umeleckého priemyslu: Ing. arch. Marcel Meszároš  - grafická úprava, Mgr.  Beata Chrienová, zostavovateľka.  Jazyková úprava: Mgr. Beata Chrienová a  PhDr. Dana Bartošová.  Redakčná úprava: Mgr. Beata Chrienová spolu s Ing. arch. Pavlom Fabiánom (editori). Nemožno zabudnúť na autorku obálky: Mgr.art. Katarínu  Staňovú-Balážovú, skenovanie a úpravu fotografií mali na starosti Mgr. art. Zuzana Filipová a Mgr. art. Ivan Slovenčák (aj prípravu obálky). Abstrakt do angličtiny preložila RNDr. Valentína Vajsová, do nemčiny Mgr. akad. mal. Katarína Stojkovová.

Ako spolutvorcovia pamätnice sme  hrdí na všetkých roduverných chemikov – absolventov, ktorí svoju školu milujú a dávajú to patrične najavo... najmä tí, ktorí zažili zlaté časy rozvoja chémie. Nabíjali nás svojimi príbehmi, spomienkami, fotografiami a takým mladíckym espritom a láskou, že prípravu knihy chápeme ako poctu a službu škole a tisíckam študentov, ktorí : „ vošli cez majestátne dvere, aby obišli magický symbol ružice na dlažbe vestibulu.. a stali sa na 4 roky jej vernými deťmi....
Verím, že pri čítaní jednotlivých článkov tú lásku aj  pocítite...
B. Chrienová

Sládkovič07

Školské kolo v prednese poézie a prózy

  1. marec 2022…Andrej Sládkovič by oslávil svoje 202. narodeniny. Je to zámer alebo náhoda, že sme na tento deň usporiadali školské kolo v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica?

V kabinete SJL sme sa zišli v mikrozostave: vyučujúce SJL: p.  Dana Bartošová a Beata Chrienová a  súťažiaci z oboch škôl: Školy umeleckého priemyslu a SPŠ Mikovíniho dovedna

Účinkujúci: SPŠ S. Mikovíniho:

  1. Bianka Pastieriková (I.Z) s oduševnením recitovala ikonické verše z Maríny od Andreja Sládkoviča
  2. Bruno Brodziansky (II.B) nás prekvapil už výberom, predniesol báseň Jacqua Préverta – Zúfalstvo sedí na lavičke, navyše ju recitoval naspamäť
  3. Zuzka Pavlovová (IV.B) siahla po stálici slovenskej poézie Miroslavovi Válkovi : Zápalky
  4. Dagmar Zorvanová (IV.B) si vybrala básne od Jána Smreka

Škola umeleckého priemyslu:

  1. Valéria Koleničová (I.PG) ako jediná súťažiaca v kategórii próza vsadila na príbeh Alžbety Báthoryovej

Chvíľka poézie nám priniesla príjemnú pohodovú atmosféru, ktorá vyvrcholila vyhlásením výsledkov priamo pred očami Andrea Sládkoviča v botanickej záhrade. Aby sme nikoho nezarmútili, neurčili sme poradie, ale postupujúcich do regionálneho kola.  Všetkých čakala bohatá odmena: čokoláda študentská pečať, jednotka z literatúry a fotografia priamo na stránke školy.

Regionálne kolo v prednese poézie Sládkovičova Štiavnica

               Zo školského kola postúpili dvaja naši recitátori: Zuzka Pavlovová zo IV. B a Bruno Brodziansky z II. B. Do Ruin baru na Trojičnom námestí, kde sa 8. 4. 2022 konala súťaž, sa však dostavila len Zuzka, ktorá recitovala básne od Kristy Bendovej, čím prekvapila porotu a získala veľkú pochvalu. Zuzka je štvrtáčka a má naozaj veľa učenia, preto jej ďakujeme, že si našla čas a dôstojne nás v regionálnom kole reprezentovala.

Alexandra sa trápi s tým, či je to správne

58. ročník celoštátneho kola chemickej olympiády

Marcel Šípoš na stupni víťazov

V dňoch 10. – 12. marca 2022 sa na SOŠ v Novákoch uskutočnil 58. ročník celoslovenského kola chemickej olympiády. Našu školu, SPŠ Samuela Mikovíniho,  reprezentovali štyria žiaci:  tretiačky odboru biotechnológia a farmakológia Andrea Líšková a  Alexandra Ambrošová (III.B) a štvrtáci  Benjamín Žemla  a Marcel Šípoš (IV:B). Napriek takmer dvojročnému deficitu, kedy žiaci nemohli absolvovať prax v plnom rozsahu, organizátorov potešila účasť a najmä chuť chemického dorastu zúčastniť sa náročnej chemickej olympiády.

Najlepšie z našich reprezentantov si počínal Marcel Šípoš zo IV. B, odboru, ktorému sa podarilo vybojovať krásne 3.miesto v kategórii EF. Benjamín Žemla zo IV. B obsadil 11. miesto v uvedenej kategórii. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi a otvorili si pomyselné dvere vysokých škôl, na ktorých chcú v budúcnosti študovať. Práve predmetové olympiády sú nenahraditeľným krokom v ceste k budúcej  úspešnej kariére žiakov stredných škôl. Okrem slovenských univerzít zohľadňujú výsledky predmetových olympiád, (najmä ich medzinárodných kôl), univerzity na celom svete Sme veľmi radi, že aj v tejto náročnej dobe nechýba našim chemikom entuziazmus, snaha obetovať svoj voľný čas na teoretickú a praktickú prípravu, ktorú absolvovali pod odborným vedením Ing. Jozefa Urbana, vyučujúceho chemických odborných predmetov.

Školské kolo prebiehalo vo februári, kedy žiaci písali testy.  Zložité výpočty a teoretické úlohy boli nad rámec osnov učiva žiakov 3. a 4. ročníka odboru biotechnológia a farmakológia. Preto museli absolvovať prípravu: „Dva dni pred školským kolom sme študovali predpokladané úlohy, ktoré nám vysvetlil Ing. Urban. Zo 6 chemikov v  školskom kole, sme postúpili štyria. Tretiaci riešili úlohy označené „Junior“ a „Junior / Senior“. My, štvrtáci, sme sa venovali riešeniu úloh „Junior / Senior“ a „Senior“. Úlohy boli zostavené z fyzikálnej chémie, analytickej chémie, organickej chémie  a biochémie. Najťažšie boli analytická a fyzikálna. chémia. Prax školského kola prebiehala v laboratóriách: stanovovali sme triesloviny v zelenom čaji( sypanom)“, vysvetlil nám Benjamín Žemla.

„7. marca (pondelok) sme v škole riešili teoretickú časť olympiády online. V piatok 11. marca, kým si naši spolužiaci vychutnávali posledný deň  jarných prázdnin, my sme boli zatvorení v labákoch a stanovovali triesloviny v čiernom čaji. Z čaju sme urobili exktrakt viacnásobným prevarením a prefiltrovaním do pollitrovej banky. Následne sme sa snažili stanoviť triesloviny  spektrofotometriou a titráciou. Naša malá výprava bola vcelku úspešná: Marcel bol tretí + úspešný riešiteľ, ja som obsadil 11. miesto a stal som sa úspešným riešiteľom. Dievčatá zbierali skúsenosti, čo sa, dúfame, zúročí na budúci rok.“

„Po 5 hodinovom labáku sme si vydýchli. Organizátori nám pripravili prehliadku zámku v Bojniciach a návštevu ZOO. Sprievodca v ZOO bol fundovaný, predstavil nám nové ubytko pre slony (vykurovaný areál za 12 miliónov eur, ktorý má nádych safari parku). Upokojilo nás jeho tvrdenie, že zvieratá umiestnené v ZOO by  vlastne v prírode neprežili, prípadne sú to odchovanci bojnickej ZOO, preto tu netrpia.“

„V piatok večer prebiehala tradičná beseda s autormi úloh z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Diplom úspešného riešiteľa nám veľmi pomôže na prijímacích pohovoroch na vysokoškolské štúdium( BA, Brno, Praha)“

V sobotu bolo vyhlásenie výsledkov. Marcel dostal finančnú odmenu, tričká, diplomy, perá, termo pohár s logom, plastovú fľašu s logom Iuventy a ročné predplatné časopisu Vesmír.

S Benjamínom Žemlom na kus reči…        B. Chrienová

Olympiada v ANJ

Jakub Hudec na okresnom kole olympiády v ANJ

Aj naša škola si prešla zvláštnou skúsenosťou zápolenia žiakov v jazykových schopnostiach za novodobých pandemických podmienok – čiže organizovania Olympiády v anglickom jazyku v online režime. Aj keď väčšinu školského kola sme v decembri 2021 síce ešte stihli zrealizovať pred prechodom na dištančné vzdelávanie, jeho finále nás dokázalo potrápiť a preveriť technické zručnosti aj vybavenie – to keď sa pri vyhodnocovaní výsledkov ukázalo, že dvaja semifinalisti sú na veľmi podobnej úrovni a bolo potrebné ešte zadať jednu dodatočnú ústnu úlohu. Nakoniec sa aj na diaľku podarilo preosiať kandidátov a do okresného kola poslať žiaka IV. PG Jakuba Hudeca. Toto kolo sa uskutočnilo v online podobe 13. 1. 2022. Jakubovi len o pár bodov uniklo prvenstvo, takže nakoniec skončil v okrese na druhom mieste.
M. Švec

Moja cesta k angličtine.
Spomínam si na svoje prvé slovíčka: „save a delete“, ktoré stáli pri zrode mojej „anglickej“ cesty. S otcom sme hrávali hry ako Spyro a Abes´ oddysey. Popri otcovi, ktorý hrával na gitare a učil sa anglické texty piesní, som sa tiež čo -to podučil. Potom prišla školská angličtina na ZŠ, ale ja som si išiel aj svojou cestou. Asi ako trinásťročný som si písal o aktuálnych hrách s hráčmi z USA, Poľska, Švédska…prirodzene po anglicky. Povzbudil ma fakt, že som sa zlepšoval a na rodinných dovolenkách (Kréta, Taliansko, Turecko) som sa vedel aktívne dohovoriť a vybavoval som za rodičov či starých rodičov potrebné veci. Veľa som sa pýtal…
Na strednej škole sa okrem hodín anglického jazyka posúvam aj tak, že si vyhľadávam veci, o ktorých sa učíme z rôznych zdrojov: Yotube, Google, Reddit… Využívam aplikáciu Blender- 3D modelovanie, kde sú aj technicky náročnejšie návody, pri ktorých je súčinná aj matematika, geometria, samozrejme, všetko v angličtine. Zlepšujem sa tak v odbornej angličtine.
Musím poďakovať svojim angličtinárom, ktorí nám nedovolili spať na vavrínoch a aj počas online hodín sa snažili udržať našu pozornosť, konverzovali s nami. Mal som rád pána profesora Františka Domitreka, ktorý bol vtipný a vtipné boli aj naše konverzácie: ja pod vplyvom americkej angličtiny a pán profesor s britskou verziou. Teraz nás na hodinách KAJ „rozkomunikováva“ p. profesorka Viktória Mravcová. Oceňujem jej humor a individuálny prístup. Samozrejme, moja vďaka patrí aj p. prof. Michalovi Švecovi, ktorý ma pripravoval na olympiádu a radil mi, v akých oblastiach ANJ sa mám zlepšiť.
Jakub Hudec

IMG_4607

ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2021

Krajské kolo v orientačnom behu v teréne 3 km pre 5 – členné zmiešané družstvá stredných škôl žiakov a žiačok, pre školský rok 2021/2022

Záver športového triptychu v našom podaní:

Posledný z trojice septembrových dní, počas ktorých sme na krátky čas opustili milovanú školu, aby sme zápolili v štýle župnej kalokagatie, bol mimoriadne náročný. „Vychytali“ sme najhoršie počasie. Dážď nám šľahal do tváre, hlina sa lepila na tenisky a v tomto nečase sa nám prilepila aj smola na päty. Veď tak úžasne vyskladané a ambiciózne „repre“ družstvo zo SPŠ Samuela Mikovíniho: Natália Juríková a Matúš Sásik zo IV.B, Adam Dekýš zo IV.G, Leonard Bíroš zo IV.P a Alexandra Nemčoková z III.B nemohlo nezvíťaziť…ale mohlo… počasie zmarilo ambície…skončili sme na 6. mieste. Ale nikto nám neuprie snahu bojovať zo všetkých síl. Takéto boli podmienky súťaže:

Orientačný beh v teréne na 3 km. Na trati bolo päť kontrolných stanovíšť.

Družstvá štartovali v 8 minútových intervaloch. Čakalo ich:

5 kontrolných stanovíšť dislokovaných na trati vo vzdialenosti 500 m:

1. stanovište: K1 streľba zo vzduchovky, každý súťažiaci má dve rany

Otázky: Protipožiarna ochrana, Civilná ochrana

2. stanovište: K2 topografia – čítanie mapy, určovanie azimutu
Otázky: BOZP, Prevencia drogových závislosti

3. stanovište: K3 zdravotná príprava – praktické ukážky
Otázky: História a geografia, Ekonomika

4. stanovište: K4 šport
Otázky: Štát a právo, Európska únia

5. stanovište: K5 hod granátom na cieľ , každý účastník 2 hody na terč 4x4m na vzdialenosť 15m.
Otázky: Trestnoprávna zodpovednosť, Doprava

Autori: „repre-tím“ SPŠ S. Mikovíniho

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©