Celoslovenské kolo chemickej olympiády

Naš študent Jakub Martinčok III.B obsadil krásne 2.miesto
Našu školu reprezentovali Matej Sádovský lV.B. - 8.miesto a Lucia Vidová IV.B.
Študentov odborne viedol Ing. Jozef Urban.
Ďakujeme a srdečne gratulujeme
footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©