Mobility v Lipsku 2014

Študenti SPŠ S. Mikovíniho absolvovali prax v Nemecku

Lipsko – polmiliónová metropola Saska, Goetheho malý Paríž a pre nás Slovanov mesto, ktoré založili Lužickí Srbi / zmienky z 11. storočia hovoria ešte o trhovisku /. Nemýlite sa, ak jeho názov odvodzujete od starodávneho symbolu Slovanov –lipy.

Keď sme vystúpili na jednej z najväčších a najčistejších železničných staníc Európy, mnohí naši študenti boli ohúrení. Pozitívne pocity v nich pretrvávali aj počas praxe, ktorú absolvovali podľa jednotlivých odborov. Konzervátori papiera sa zdokonaľovali „vo fachu“ v Stadtarchive. Prvýkrát sa stretli s prácou na pneumatickom lise, keď zalisovávali mapy a plány máp. Naučili sa šiť nové druhy ručne šitých kapitálikov a vyrábali aj polokožené knižné väzby s drevenými doskami. Novinkou bol najmä podnetný workshop o reštaurovaní papyrusu, ktorého sa zúčastnili so svojím vyučujúcim Mgr. R. Blahom.

Farmakológovia sa vo firme Noveda priučili práci s liečivami, ich delením, triedením a distribúciou.

Odbor životného prostredia mal prostredníctvom ekologickej organizácie Okolowen zabezpečenú pestrú činnosť v arboréte i pri príprave enviroprogramu pre deti ZŠ a MŠ. Všetci naši študenti získali Europass mobility a každý z nich bol aj klasicky oznámkovaný v osobnom hodnotiacom liste.

Lipsko ponúka bohatý program, takže sme spoznávali, obdivovali, fotili a ukladali si do pamäte pozoruhodnosti, ktorých bolo neúrekom. Spomeniem aspoň prehliadku mesta z panoramatickej vyhliadkovej veže, renesančnú radnicu, kostoly , pamätník víťazstva nad Napoleonom, najväčšiu európsku ZOO a unikátne Múzeum kávy.

Nezabudnuteľným sa stal víkendový pobyt v Berlíne, kde sme obdivovali berlínske dominanty . Moderné interaktívne múzeum Story of Berlin dokumentuje históriu mesta od jeho vzniku po súčasnosť. Nosnou témou expozície 20. storočia je II. svetová vojna . Mrazilo nás , keď sme sa ocitli v podzemnom úkryte pre 2800 osôb , kde hľadali útočište pred bombardovaním obyvatelia Berlína. Autentická nahrávka náletu tieto dojmy ešte viac umocnila.

Mobility v Nemecku sa zúčastnili študenti, ktorí ovládajú nemecký jazyk na požadovanej úrovni, sú komunikatívni a živo sa zaujímajú o svoj študijný odbor. Všetci svorne vyhlásili, že pobyt v Lipsku vnímajú ako veľký prínos do ich profesionálneho života a ďakujú zaň vedeniu školy i svojej vyučujúcej nemeckého jazyka, ktorá celý projekt niekoľko rokov pripravuje. Navyše im vniesol do života aj nový rozmer – cestovateľský.

Mgr. Zuzana Chladná, koordinátorka projektu Mobility

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©