Školské kolo SOČ 2024

Školské kolo SOČ  prebiehalo v posledný februárový deň: 29. 2. 2024. Veľká poslucháreň bola svedkom zaujímavých prezentácií ôsmich súťažiacich 46. ročníka SOČ. Všetci „sočkári“ sú v maturanti a so svojimi prácami sa predstavili vo veľkom štýle pred publikom, ktoré tvorili spolužiaci, vyučujúci a samozrejme hodnotiaca porota v zložení:  Ing. S. Kašiarová  PhD., Ing. M. Melich, PhD. a Ing.  D. Kostra. Tohtoročné témy boli veľmi podnetné a jednoznačne zaujímavé. Diváci pozorne sledovali (dokonca odložili aj mobily!) priebeh súťaže a počas diskusie sa aj pýtali. Všetky práce boli dôkazom systematickej práce žiakov a školiteľov, takže postúpili do krajského kola SOČ, ktoré sa bude konať 22. 3. 2024 v B. Bystrici. Držíme palce!!!

Hodnotiaca porota

Ing. Martin Melich, PhD, Ing. Dalibor Kostra, Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD

 Pullulan – polysacharid využiteľný v praxi - Diana Maďarová    4.B,  1. miesto, kategória  04

Determinácia účinkov propolisu a jeho frakcií na funkčné prejavy bunkovej línie MDA-MB 231 karcinómu prsníka - Maximilián Homola 4.B., 1. miesto, kategória  06

Náučný chodník historických významných osobností v Banskej Štiavnici - Lenka Nagyová 4.Z., 1. miesto, kategória  13

Hra ako pomôcka  na zvýšenie záujmu o cestovný ruch v Biosférickej rezervácii Poľana - Zuzana Otiepková 4.Z, 1. miesto, kategória  08

Energetické využitie zvyškov kávy z kávovarov - Rebeka Hlavatová 4.Z,  1. miesto, kategória  05

Migrácia veľkých šeliem na území Štiavnických a Kremnických  vrchov - Viktória Moravská 4.Z, 2. miesto, kategória  04

 Jaskyňa Starý hrad - laserové skenovanie a vyhotovenie polohopisných plánov a vertikálnych rezov - Krolína Kozáková 4.G, 1. miesto, kategória  10

Vytvorenie cvičného bodového poľa v odbornej učebni geodézie - Silvia  Kondeková 4.,      2. miesto, kategória  10

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©