HISTORICKÉ IMATRIKULÁCIE

31.1. 2024 dostali naši prváci spolu s prvým stredoškolským vysvedčením aj imatrikulačný list, ktorým boli oficiálne prijatí do príslušného cechu (podľa študijných odborov).

Tento tradičný obrad sa na našej škole konal v krásnych priestoroch auly - veľkej posluchárne, ktorá je už vyše 100 rokov  svedkom tisícok študentských príbehov...

Ako imatrikulácie prebiehali? Slávnostné akademické fanfáry uviedli do sály sprievod vedený riaditeľom Ing. Miroslavom Jauschom a  zástupcami Mgr. Teréziou Nyékiovou a Mgr. Radovanom Blahom. Nasledovali triedni profesor, za SPŠ Samuela Mikovíniho  Mgr. Martin Prokein , triedny 1. B, Mgr. Zuzana Durbáková, triedna 1. G,Z, za sekciu Školy umeleckého priemyslu: Mgr. Katarínu Vričanová , triedna 1. O, PD a Kp a Ing. Arch. Pavol Fabian, triedny1. Ko, P a GD

Za nimi prichádzali štyria dekani v talároch: dekan chémie, dekan geodézie, dekan životného prostredia a dekanka krásnych umení. Hlavnou osobnosťou bol samotný Samuel Mikovíni, prvý Slovák s titulom inžiniera, kartograf, ktorý prišiel osobne privítať prvácke duše, ktorých štúdiá bude isto iste pozorne sledovať. Priviedol aj svojich hostí: Maximiliána Hella, astronóma a matematika, najslávnejšieho z rodiny Hellovcov a

profesora Mikuláša Jozefa Jacquina, 1. profesora na katedre chémie a metalurgie slávnej Banskej akadémie.

Nechýbal ani večný študent v podaní Davida Turtáka, nášho absolventa, geodeta. Poriadok v sále zabezpečovali slúžni pandúri  a dvaja baníci. Slávnostné príhovory zúčastnených vytvorili dôstojný rámec imatrikulácií. Aby sa prváci aj trochu uvoľnili, skočili si cez kožu ako bývalí akademici v 18. storočí, za čo dostali imatrikulačný list a vypočuli si desatoro prikázaní od tretiakov. Prísahou, ktorú im predčítal večný študent, sa stali na večné veky žiakmi našej Alma mater...

„ŠTIAVNICA a MIKOVÍNKA  JE MOJÍM BOHOM, MATKOU, NEVESTOU, SESTROU, MILENKOU – VŠETKÝM!

KTO JEJ UBLIŽUJE, JE AJ MOJÍM NEPRIATEĽOM!!!!“

Záverečné slová S. Mikovíniho:

Milí prváci, odteraz patríte kráľovskému mestu Banská Štiavnica. Od 31.1. 2024 budete pokladať Spojenú školu Samuela Mikovíniho  za svoju Alma mater až do konca svojich dní!!!

Potom všetci prítomní zaspievali Gaudeamus igitur a všetko osadenstvo sa rozbehlo...odfotiť sa s osobnosťami imatrikulácií (aby bolo na pamiatku...)

Chrienová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©