Víťazné logo pre BBSK

Pred pár mesiacmi nás oslovil JUDr. Ján Michalský, vedúci odboru sociálnych služieb BBSK, s prosbou navrhnúť logo pre odbor sociálnych služieb. Úloha ako stvorená pre tretiakov, presnejšie pre propagačných výtvarníkov a žiakov grafického dizajnu. Dohromady sa 15 umeleckých duší  venovalo tejto kreatívnej výzve.  V ateliéroch sa navrhovalo, pripravovali sa prezentácie, všetko pod odborným pedagogickým vedením Mgr. art.  Kataríny Staňovej Balážovej, ArtD. ,  Mgr. art. Zuzany Filipovej a Mgr. art. Ivana Slovenčáka. Pán Michalský prišiel osobne aj s niekoľkými riaditeľmi DSS (Domovov sociálnych služieb), aby posúdili, ktoré logá sa dostanú do užšieho výberu.  Tri dievčatá: Katka Kubovčíková (3. GD – grafický dizajn),  Anna Lacovičová  a Alžbeta Fečová (obe z 3.P – propagačné výtvarníctvo) dostali šancu rozpracovať svoje návrhy na  logomanuál.

Treba zdôrazniť, že nebolo ľahké vybrať z pätnástich zaujímavých a originálnych návrhov. Víťazkou v užšom silnom trojboji sa stala Alžbeta Fečová.

Ideový zámer víťaznej práce: logo má ambície osloviť staršiu generáciu, seniorov, mentálne a zdravotne znevýhodnených ľudí svojou tvarovou jednoduchosťou, jemnosťou a istou eleganciou. Logo je ľahko čitateľné, pôsobí priateľsky a vzbudzuje dôveru. Modrá farba loga docielila prepojenosť odboru sociálnych služieb a BBSK, zároveň je farbou istoty a pokoja. Alžbetka umiestnila logo na vizitky, na budovu Odboru sociálnych služieb BBSK,  na jej webovú stránku, hlavičkový papier, na tričká, perá, zápisníky, kľúčenky, či plátenné tašky. Zároveň vytvorila  logá pre niekoľko desiatok  zariadení sociálnych služieb v jednotnom štýle. Napr.  Vrchárka (zariadenie sociálnych služieb) má vo svojom logu vtáčika - vrchárku modrú.

Alžbete Fečovej zo študijného odboru propagačné výtvarníctvo blahoželáme a tešíme sa, že jej prvá vážna práca bude realizovaná v našom BBSK.  O to väčšia je naša radosť, že poslúži  tým najzraniteľnejším. Zároveň potvrdzuje, že naši pedagógovia: Mgr. Art. Katarína Staňová Balážová, ArtD., Mgr. Art. Zuzana Filipová a Mgr. art. Ivan Slovenčák rozvíjajú talent svojich žiakov a  garantujú kvalitu výtvarných prác, ktoré Školu umeleckého priemyslu, ako jednu z dvoch sekcií Spojenej školy Samuela Mikovíniho, dôstojne reprezentujú.

Mgr. Beata Chrienová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©