Školský psychológ

Konzultačné hodiny pre žiakov, učiteľov a rodičov:

 Streda: 7:30 h - 15:30 h

(po individuálnej dohode je možné stretnutie i mimo uvedeného času)

Kontakt

Cez EduPage

Bc. Mgr. Dominika Danielová

 Čo robí školská psychologička na škole?

 • jej úlohou je pracovať nielen s jednotlivými žiakmi na škole, ale aj s rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy
 • pracuje so žiakmi individuálne, ale aj skupinovo
 • snaží sa vytvárať a podporovať partnerské a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi žiakmi navzájom
 • cieľom je viesť žiakov k vzájomnej spolupráci, pomoci, akceptácii
 • riešiť problémy žiakov vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán: dieťa-rodič-učiteľ

Poradenstvo pre rodičov

Som tu pre Vás:

 • ak má Vaše dieťa rôzne problémy s učením alebo mu chýba motivácia k učeniu, dlhodobé neprospievanie a preťaženosť,
 • ak má Vaše dieťa problémy so správaním – máte výchovné problémy s drzosťou, agresiou, konfliktným správaním, outsiderstvom a asociálnym správaním,
 • ak má Vaše dieťa problém so vzťahmi v triede,
 • ak má Vaše dieťa problém so stresom a trémou,
 • ak má Vaše dieťa problém so šikanou a kyberšikanou,
 • ak máte problém v komunikácii s dieťaťom,
 • ak si nerozumiete s Vašim dieťaťom, prípadne váš vzťah sa začal zhoršovať,
 • ak potrebujete vypočuť,
 • ak má Vaše dieťa AKÝKOĽVEK problém a neviete, na akého odborníka zo psychologického poradenstva sa obrátiť.

Poradenstvo pre žiakov

Navštív ma, ak...    

 • máš pocit, že by si sa potreboval porozprávať o niečom čo ťa trápi s niekým, kto je nestranný a zároveň mu môžeš dôverovať,
 • máš problém spracovať niečo, čo sa ti v živote deje alebo stalo v minulosti,
 • sa cítiš zaseknutý na mieste,
 • máš pocit, že sa v tvojom živote opakujú stále tie isté situácie dookola a nevieš, čo robíš zle,
 • cítiš, že je toho na teba priveľa,
 • máš pocit, že sú na teba kladené priveľké nároky a očakávania, ktoré nevieš naplniť,
 • práve prechádzaš nejakou veľkou životnou zmenou,
 • potrebuješ pomôcť so vzťahmi v rodine, s kamarátmi či s romantickými vzťahmi,
 • máš pocit, že tvoje psychické ťažkosti ti zasahujú do tvojho každodenného života,
 • sa začínaš uchyľovať k nezdravým zvládacím stratégiám (napr. nekonečné sledovanie seriálov, alkohol, cigarety, vyhýbanie sa ľuďom..),
 • sa ti ťažko učí a nevieš prísť na ten správny systém učenia sa,
 • máš na všetko menej energie, si stále bez nálady a máš pocit, že nie si sám sebou,
 • si nezapadol do kolektívu v škole,
 • ti niekto ubližuje,
 • máš pocit, že nie si dosť dobrý,
 • si obeťou šikany alebo kyberšikany,
 • máš AKÝKOĽVEK problém a nevieš, na koho sa obrátiť.

Nemám žiadny čarovný prútik. Ani neviem robiť zázraky na počkanie. Ale viem ti poskytnúť to najvzácnejšie – čas, pozorné uši na počúvanie, starostlivé srdce a nadhľad nad problémom.

Všetko, čo mi povieš, je dôverné. Výnimkou je len situácia, ak ti niekto ubližuje alebo máš potrebu ubližovať sebe či niekomu inému.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©