Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na strednú školu je do 20. marca 2023.

Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2023/2024

Riaditeľ SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určuje nasledujúce podmienky a kritériá prijatia:

Škola umeleckého priemyslu

Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na strednú školu je do 20. marca 2023.