V školskom roku 2024/2025 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia 1 trieda 20 žiakov

3916 M životné prostredie - 12 žiakov

3692 M geodézia, kartografia a kataster - 13 žiakov

3660 M vodné hospodárstvo - 9 žiakov

TERMÍN KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. termín: 2.máj 2024
2. termín: 6.máj 2024

EDU ID: 100019973

Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

Termín podávania prihlášok: do 20. marca 2024

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2024/2025

V prípade záujmu o konzultácie k jednotlivým študijným odborom nás kontaktujte na mailovej adrese konzultacie@mikovini.sk

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©