V školskom roku 2023/2024 môže škola otvoriť podľa plánu výkonov nasledovné študijné odbory:

2840 M biotechnológia a farmakológia 1 trieda 18 žiakov

3916 M životné prostredie – 10 žiakov

3692 M geodézia, kartografia a kataster – 10 žiakov

3660 M vodné hospodárstvo – 10 žiakov

TERMÍN KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:
1. termín: 04. máj 2023
2. termín: 9. máj 2023

EDU ID: 100009599

Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Podmienky a kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Termín podávania prihlášok: do 20.3.2023.

Požiadavky na prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024

V prípade záujmu o konzultácie k jednotlivým študijným odborom nás kontaktujte na mailovej adrese konzultacie@mikovini.sk

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©