p1000898_original

Mobility v Nemecku 2015

Študenti SPŠ Samuela Mikovíniho na“ Mobilite“ v Lipsku

Projekt „Mobilita – najlepší krok za európskym pracovným úspechom“ patrí k ďalším úspešným aktivitám realizovaných v oblasti odborného a jazykového vzdelávania na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v rámci programu Erasmus plus, financovaného z európskych finančných prostriedkov v spolupráci s Národnou agentúrou celoživotného vzdelávania SAAIC.

V dňoch 19.9. – 4.10. 2015 siedmi študenti Rado Babiar, Dominika Machavová, Nikola Hľadajová, Erika Blahútová, Samo Schreiber, Ľubo Pisarčík a Alex Štoselová, Erika Blahútová spolu s koordinátorkou projektu Mgr. Zuzanou Chladnou a Ing. Daliborom Kostrom, odborným vyučujúcim odboru geodézia, kartografia a kataster, absolvovali 16 dňovú mobilitu v nemeckom Lipsku /časť Sasko/. Po týždni sa k nim pridal aj Ing. Ľubomír Šlauka, vyučujúci z odboru reštaurovanie a konzervovanie papiera.

Počas odbornej stáže naši študenti praxovali v súkromných i štátnych firmách. Konzervátori papiera pracovali v Mestskom archíve v Lipsku , kde sa ich ujal p. Albert, ochotný, ústretový a najmä vynikajúci odborník na šitie kapitálikov /zo 14. až 17. storočia /. Navyše sa zúčastnili spolu so svojím vyučujúcim Ing. Ľubomírom Šlaukom konferencie zameranej na reštaurovanie knižnej väzby so zameraním na biologických škodcov, meranie PH papiera, jeho pružnosť a ošetrovanie povrchu papiera. V rámci prednášky sa dozvedeli aj o detailoch zákona súvisiaceho s reštaurovaním knižných väzieb. Spoznali známe osobnosti Komory reštaurátorov Saska, výskumných pracovníkov univerzít z Krakova a Lipska a navštívili aj výnimočný ateliér reštaurovania papyrusu.

Svoju stáž hodnotili nasledovne: „Prvý deň v práci sme sa tešili, že pracovná doba bude krátka, ale pani profesorka Chladná nás vyviedla z omylu/ končili sme o 14 30!/. Po prvotnom sklamaní nastalo pozitívne zistenie: keď vás práca baví, čas ubehne rýchlosťou svetla J. /D. Machavová/

„Pracovisko v podzemných priestoroch bolo pre mňa labyrintom a ani v posledný deň som si neodpustil malé zablúdenie. Pre šitie kapitálikov nás nadchol pán Albert, trpezlivo nám vysvetľoval, čo sme potrebovali, bol milý a ochotný.“ / R. Babiar/

Štukatérska firma Jung zastrešila prax reštaurátorov omietky a štukovej výzdoby. Naši žiaci sa podieľali na rekonštrukcii secesnej vily, v ktorej žil Richard Wagner – tzv. Wagnervilly. Stretli sme sa aj s naším absolventom – štukatérom Ladislavom Koekénym, ktorému sa otvoril európsky trh práce v miestnej štukatérskej firme zásluhou účasti na mobilite v Lipsku pred 4 rokmi. Nadšene nám rozprával o svojich pracovných skúsenostiach a aj o pamätihodnostiach Lipska.

„Vo vile sme odstraňovali bielu farbu z pôvodných štúk. Najprv sme ich natreli štukatérskym rozpúšťadlom s konzistenciou pudingu a počkali sme 30 minút, pokiaľ biela farba zvláčnela a dala sa jednoducho zoškrabať. Týždeň sme strávili v stoji a so zaklonenými hlavami so špachtľami a skalpelmi sme oškrabávali farbu, aby sme odkryli štuky so starou polychróniou. Druhý týždeň nám poskytli parný stroj, ktorý sa podobal vysávaču a s ním sa farba odstraňovala ako po masle. Naučili nás pracovať precízne a dôsledne, prenikli sme do tajov štukatérskej roboty.“ /Samo Schreiber/

V ekologickej organizácii Okolowe, ktorá vytvára vzdelávacie programy s tematikou ochrany prírody pre deti a mládež saského regiónu, sme tiež mali študentku.

Ing. Dalibor Kostra stážoval v geodetickej firme. Zúčastnil sa praktických meraní jazerných plôch vzniknutých zatopením povrchových baní.

Okrem pracovných povinností sme trávili voľný čas spoznávaním pamätihodností Lipska: prezreli sme si Kostol sv. Nikolaja, Kostol J.S. Bacha /Thomaskirche/, Starú a Novú radnicu

/Altes Rathaus a Neues Rathaus/. Vyhliadková veža /Panorama tauer Leipzig/ nám poskytla úžasný výhľad na panorámu mesta. Neobišli sme ani unikátne Múzeum arabskej kávy. V Moritzbastei /bastila/ sme si posedeli v študentskej krčmičke, kde sa zrodila myšlienka sviečkového manifestu študentov /za zjednotenie Nemecka, pád Berlínskeho múra …/. Spomínané miesto sa nachádza na Augustusplatzi, na akademickej pôde Univerzity Lipsko, ktorá disponuje unikátnymi priestormi: kostol prebudovaný na prednáškové miestnosti je európskou zvláštnosťou. Pamätník Volkerschlachtdenkmal ……………….

Posledný deň nášho pobytu v Lipsku sme si spestrili návštevou najkrajšej a najmodernejšej ZOO v Európe. Počas troch hodín sme ju nedokázali celú prejsť.

Študenti nadviazali priateľstvá s rovesníkmi z Poľska, s ktorými zdieľali spoločné „starosti“, záujmy, hrávali biliard, veľa spolu komunikovali.

Víkend v Berlíne pred odchodom na Slovensko bol nabitý udalosťami. Študenti majú pred sebou maturitu z nemeckého jazyka, jej súčasťou je i poznávanie reálií danej krajiny. Okrem turisticky atraktívnych miest /Brandenburgská brána, Červená radnica, Múzeum Holokaustu, Berlínsky ostrov piatich svetovo uznávaných múzeí, Postdamerplatz, ku ktorému je pridružené známe Sony Center, kde sa udeľujú ceny Zlatého medveďa za filmové novinky. Poobede sme navštívili parlamentnú budovu Reichstag s vyhliadkovou kopulou /parlamentná budova…/, sme boli svedkami štartu svetového bežeckého maratónu, ktorého počet účastníkov presiahol hranicu 42 000 bežcov.

V školskom roku 2015/2016 plánujeme ešte realizovať odbornú stáž pre našich študentov a ich odborných vyučujúcich v jarných mesiacoch v Londýne a v Berlíne. Otvára sa tak priestor pre získavanie praktických odborných a jazykových zručností a nepochybne aj neopakovateľných zážitkov pri spoznávaní metropol spomínaných krajín. Vďaka ústretovosti vedenia školy úspešne participujeme na medzinárodných projektoch už 8 rokov a vyslali sme do sveta 160 účastníkov, z ktorých mnohí pokračujú v zahraničných štúdiách, prípadne na základe odbornej pripravenosti, dostávajú ponuky pracovať v uvedených firmách, kde absolvovali stáže.

Mgr. Zuzana Chladná, koordinátorka projektov

LEIPZIG

Plakala som, keď som išla z domu, plakala som , keď som išla domov…Prax v Nemecku mi veľa dala. Spočiatku sa mi cnelo za domovom, ale keď som spoznala zaujímavých ľudí, novú krajinu, jej moderný životný štýl, nechcelo sa mi vrátiť sa domov…Je pravda, čo sa hovorí o Nemcoch, že sú prísni a vážni, ale na druhej strane láskaví a pozorní. Presvedčili ma o tom v deň mojich narodenín, keď som prišla do Štátneho archívu Lipska. Na stole ma čakala kytica ruží a veľká torta od zamestnancov archívu.
Práca v archíve bola zaujímavá, naučila som sa mnoho, medzi iným aj nové spôsoby šitia kapitálikov, obsluhu iných prístrojov na reštaurovanie, novú sekačku. Z pamätihodností mesta ma zaujal pôvodná kaviareň, vyhliadková veža a kostol, v ktorom hrával Bach. V Berlíne ma dojala expozícia o 2. Svetovej vojne, utrpenie Židov…
Na ubytovni sme si našli kamarátov z Poľska, s ktorými sme trávili väčšinu času. Kedykoľvek by som sa rada vrátila späť a zopakovala si zahraničnú stáž.
Hľadajová Nikola IV.K

Náš prvý dojem z Lipska bol, že sa čochvíľa stratíme a budeme dlho blúdiť. Našťastie sme do rúk dostali cestovný poriadok a plán mesta, vďaka nemu sme vždy našli správnu cestu do práce a „domov“. V meste sme sa zorientovali veľmi rýchlo, trvalo to asi dva dni. Prvý deň v práci sme sa tešili na krátku pracovnú dobu v archíve, ale hneď ráno nás pani profesorka Chladná „potešila“ novinkou, že končíme až o 14 30. Práca, ktorú nám zadali , nás bavila a čas rýchlo ubehol. Náš vedúci, pán Albert, pre nás prichystal šitie kapitálikov zo 14. -17. Storočia. Kapitáliky sú jeho špecialitou.
Okrem práce sme sa venovali prehliadke Lipska a počas 2. Víkendu sme navštívili Berlín. Z Múzea holokaustu vanul taký smútok, že nám to všetkým vzalo náladu. Ale zažili sme štart maratónu, ktorého sa zúčastnilo 50 000 bežcov.
Dominika Machavová, III. K

Od prvého momentu som zistil, že životný štýl v Lipsku je oveľa zaujímavejší, ako som očakával. Doprava S-bahnom a električkou bola zaujímavá. Cesta do archívu viedla cez exotickú tureckú štvrť. V archíve sme sa presunuli do podzemných priestorov , ktoré mi pripadali ako labyrint. Náš vedúci bol milý starší pán, veľmi chápavý a ochotný. Komunikácia a spolupráca s ním bola bezproblémová. Aj pri obede sme sa stretli s milými a ústretovými ľuďmi. Víkend v Berlíne sme si užili/najmä cestu metrom/, ale mesto mi nejako neprirástlo k srdcu., hoci je nepochybne zaujímavé.
Rado Babiar, III:K

Pobyt v Lipsku bol veľmi príjemný, odnášam si plno zážitkov a skúseností. Takmer hodinu mi trvala preprava na pracovisko: podieľali sme sa na rekonštrukcii vily R. Wagnera. Obrovské priestory krásnej vily nás očarili. Čistili sme štuky v interiéroch vily. Cele dva týždne sme bývali v útulných izbách ubytovne v krásnom prostredí. Každý večer sme s poľskými priateľmi hrávali biliard, zabávali sme sa , až nás pani profesorka musela nahnať do postele.
V Lipsku na mňa urobila veľký dojem najväčšia ZOO v Európe. Ani tri hodiny nestačili na to, aby sme ju aspoň obehli.
Celý pobyt v Nemecku hodnotím pozitívne a som rada, že som mohla byť jeho súčasťou.
Alex Štoselová, II. Ko

Budíček o 6 30, ranná káva a rýchly presun na S-bahn do Lipska ,a potom električkou priamo na prax do vily. Tu sme odfarbovali vzácne štuky od bielej farby. Najprv sme steny natreli štukatérskym rozpúšťadlom s konzistenciou pudingu, počkali sme 30 minút , kým biela farba zvláčnela a dala sa jednoducho zoškrabať. Prvý týždeň sme stáli na nohách so zaklonenou hlavou k stropu a pomocou špachtle a skalpela sme trpezlivo oškrabávali biele plochy. Druhý týždeň sme dostali parný stroj podobajúci sa na vysávaču a práca nám išla ako po masle. Naučili sme sa pracovať precízne a takmer bez prestávky. Po troch hodinách práce sme si odbehli do malej pekárne na čerstvé zákusky od výmyslu sveta. Po práci sme si museli umyť a odložiť náradie, prezliekli sme sa a utekali sme do nášho dočasného domova.
Samo Schreiber , II.

erasmus malaga 2015_01

Mobility v Španielsku 2015

MALAGA – študenti SPŠ S. MIKOVÍNIHO sa už tradične zúčastnili mobility ERASMUS+

Vybraní študenti, ktorých angličtina zodpovedá kritériám zahraničnej mobility a ich vyučujúca RNDr. Valentína Vajsová, sa v dňoch 13.9 až 28.9 zúčastnili praxe v Španielsku. Malaga nás privítala slnečným dovolenkovým počasím, a tak sme hneď po príchode išli okúsiť vlny Stredozemného mora Na druhý deň žiaci absolvovali vstupné pohovory vo firmách, kde mali vykonávať pracovnú stáž ,zároveň sa museli naučiť cestu do práce a z práce domov. Dve študentky odevného dizajnu praxovali vo vychytených módnych salónoch, kde sa pripravovali modely na veľkú módnu prehliadku, ktorú prenášala aj španielska televízia. Počas prehliadky nezaháľali, v zákulisí aktívne pomáhali, čo bola jedinečná pracovná skúsenosť. Študentky životného prostredia trávili prax v nádhernom morskom múzeu, kde sa starali o choré korytnačky a iné zvieratká , dokonca sprevádzali turistov po múzeu. Študenti propagačného výtvarníctva sa ocitli vo firme, ktorá vyrábala umelecké a propagačné predmety. Výborne sa osvedčili , za čo im umožnili potlačiť si tričko vlastným dizajnovým návrhom. Študent biotechnológie praxoval v chemickom laboratóriu, kde sa naučil pracovať s modernými prístrojmi pri rozboroch vôd z bazénov neďalekých hotelov. Neraz narazil na rôzne nežiadúce baktérie či inú kontamináciu.

Vo voľnom čase študenti spoznávali pamiatky Andalúzie. Navštívili sme vychýrené turistické mestečko Mijas, ktoré nazývajú aj Pueblo Blanco – biela dedina, keďže všetky stavby sú žiarivo biele. Naša návšteva sa neobišla bez ochutnávky sladkého malagského vína a ukážky temperamentného flamenca. Obrovským zážitkom bol Gibraltár, odkiaľ sme do- videli na hory Afriky. Zažili sme aj drzé vyčíňanie jediných voľne žijúcich opíc v Európe, ktorých zlodejské úmysly sme na vlastné oči videli – našej nič netušiacej študentke nakúkali do batoha.

Prehliadka pamiatok Malagy je nezabudnuteľná , arabská pevnosť pripomínala palác z 1000 a jednej noci. Navštívili sme aj podmorské akvárium, Picassovo múzeum, výstavu moderného umenia. Okrem toho sme ochutnali exotickú chuť španielskych jedál , ktoré pozostávali z rýb , plodov mora a nápojov z exotického ovocia.

Nakoniec nás potešili samé pozitívne referencie majiteľov firiem, kde pôsobili naši študenti , ktorí šíria dobré meno SPŠ Samuela Mikovíniho aj v zahraničí . Jednej študentke odevného dizajnu dokonca ponúkli aj prácu v módnom salóne, samozrejme po maturite. Verím, že pre mnohých to bola jedinečná životná skúsenosť, ktorá bude študentov motivovať, z ktorej budú ešte dlho čerpať. “

RNDr. Valentína Vajsová

Mobility v Španielsku 2014

Až 23 študentov SPŠ S. Mikovíniho sa zúčastnilo dvojtýždennej pracovnej mobility v rámci programu Erasmus v Úbede v Španielsku. Manažérkou projektu pre mobilitu v anglickom jazyku bola RNDr. Valentína Vajsová, vyučujúca ANJ. Cieľom projektu „Mobilita – lepšia príležitosť na európskom trhu práce“ bolo umožniť študentom zahraničnú pracovnú skúsenosť s cieľom zlepšiť ich vyhliadky na európskom trhu práce a zdokonaliť komunikačné zručnosti v angličtine. Škola umožnila svojim študentom nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, spoznať trendové technológie, spracovanie materiálov u zamestnávateľov, kde absolvovali odbornú prax . Študenti propagačného výtvarníctva pracovali v dizajnérskom štúdiu, naučili sa nakrúcať, strihať a ozvučovať reklamné videá. Študenti biotechnológie a životného prostredia analyzovali vzorky vody, pôdy a potravinárskych produktov v moderných laboratóriách. Budúci geodeti pomocou najmodernejších totálnych staníc zamerali neďaleký park, pričom sa naučili používať príslušný softvér na spracovanie nameraných výsledkov.

Na záver mobility v zahraničí získali študenti jeden z najuznávanejších európskych certifikátov Europass o absolovovaní pracovnej a vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát od konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Zahraničná skúsenosť v životopise žiakov, potvrdená týmto oficiálnym Europassom, znamená v budúcnosti veľkú výhodu na trhu práce.

Cieľom projektu bolo i spoznávanie reálií, pamiatok a života v Španielsku. Nezabudnuteľný pobyt v Úbede – v jednom z najkrajších renesančných miest v Španielsku, patriaceho do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, umocnila aj navšteva Granady, kde sme obdivovali svetoznámu Alhambru, úzke uličky arabskej štvrte, centra predaja hodvábu. V Kordóbe sme navštívili rímsky chrám a 4. najnavštevovanejšiu pamiatku na svete, kordóbsku mešitu a katedrálu. Počasie počas celého pobytu nám nesmierne prialo, teplota 25 °C, slnečno, v Málage sa ešte pred odletom domov naši „Španieli“ okúpali vo vlnách Stredozemného mora.

Pri záverečnom hodnotení projektu mnohí účastníci uvádzali výrazné zlepšenie odbornej slovnej zásoby i každodennej komunikácie v angličtine. Neoceniteľným prínosom projektu sú najmä pracovné a spoločenské kontakty, ktoré študenti získali v zahraničí. Dokonca jednej študentke už ponúkli prácu v grafickom štúdiu. Ako manažérka projetku „Mobility“ musím zdôrazniť, že som veľmi hrdá na našich študentov, ktorí dokázali v priebehu dvoch týždňov splniť všetky zadané úlohy. Pozitívne referencie svedčia o ich pracovnom nasadení. Urobili dobré meno našej SPŠ S. Mikovíniho aj v zahraničí. Verím, že pre mnohých to bola jedinečná životná skúsenosť, z ktorej budú ešte dlho čerpať.

RNDr. V. Vajsová

 

img_1966_original

Mobility v Lipsku 2014

Študenti SPŠ S. Mikovíniho absolvovali prax v Nemecku

Lipsko – polmiliónová metropola Saska, Goetheho malý Paríž a pre nás Slovanov mesto, ktoré založili Lužickí Srbi / zmienky z 11. storočia hovoria ešte o trhovisku /. Nemýlite sa, ak jeho názov odvodzujete od starodávneho symbolu Slovanov –lipy.

Keď sme vystúpili na jednej z najväčších a najčistejších železničných staníc Európy, mnohí naši študenti boli ohúrení. Pozitívne pocity v nich pretrvávali aj počas praxe, ktorú absolvovali podľa jednotlivých odborov. Konzervátori papiera sa zdokonaľovali „vo fachu“ v Stadtarchive. Prvýkrát sa stretli s prácou na pneumatickom lise, keď zalisovávali mapy a plány máp. Naučili sa šiť nové druhy ručne šitých kapitálikov a vyrábali aj polokožené knižné väzby s drevenými doskami. Novinkou bol najmä podnetný workshop o reštaurovaní papyrusu, ktorého sa zúčastnili so svojím vyučujúcim Mgr. R. Blahom.

Farmakológovia sa vo firme Noveda priučili práci s liečivami, ich delením, triedením a distribúciou.

Odbor životného prostredia mal prostredníctvom ekologickej organizácie Okolowen zabezpečenú pestrú činnosť v arboréte i pri príprave enviroprogramu pre deti ZŠ a MŠ. Všetci naši študenti získali Europass mobility a každý z nich bol aj klasicky oznámkovaný v osobnom hodnotiacom liste.

Lipsko ponúka bohatý program, takže sme spoznávali, obdivovali, fotili a ukladali si do pamäte pozoruhodnosti, ktorých bolo neúrekom. Spomeniem aspoň prehliadku mesta z panoramatickej vyhliadkovej veže, renesančnú radnicu, kostoly , pamätník víťazstva nad Napoleonom, najväčšiu európsku ZOO a unikátne Múzeum kávy.

Nezabudnuteľným sa stal víkendový pobyt v Berlíne, kde sme obdivovali berlínske dominanty . Moderné interaktívne múzeum Story of Berlin dokumentuje históriu mesta od jeho vzniku po súčasnosť. Nosnou témou expozície 20. storočia je II. svetová vojna . Mrazilo nás , keď sme sa ocitli v podzemnom úkryte pre 2800 osôb , kde hľadali útočište pred bombardovaním obyvatelia Berlína. Autentická nahrávka náletu tieto dojmy ešte viac umocnila.

Mobility v Nemecku sa zúčastnili študenti, ktorí ovládajú nemecký jazyk na požadovanej úrovni, sú komunikatívni a živo sa zaujímajú o svoj študijný odbor. Všetci svorne vyhlásili, že pobyt v Lipsku vnímajú ako veľký prínos do ich profesionálneho života a ďakujú zaň vedeniu školy i svojej vyučujúcej nemeckého jazyka, ktorá celý projekt niekoľko rokov pripravuje. Navyše im vniesol do života aj nový rozmer – cestovateľský.

Mgr. Zuzana Chladná, koordinátorka projektu Mobility

img_0479_original

Mobility v Estónsku 2014

Propagační výtvarníci zo SPŠ Samuela Mikovíniho v Estónsku

Eesti Vabarik – Estónsko, najsevernejšia pobaltská krajina. Prvá krajina na svete, ktorá zaviedla rovnú daň z príjmu.

Krajina preslávená lesmi, prístavmi, obchodom, rybolovom. Úradným jazyk je estónčina, uralský jazyk blízky fínskemu. Sem smerovala malá skupinka študentov so svojím pedagógom Ing. arch. Marekom Lichardom,1600 km a 30 hodín strávených v autobuse na trase: Zvolen – Varšava – Riga – Tallin – Lahemaa (národný park). Projektu „Let´s log in“, ktorého iniciátorkou a manažérkou bola RNDr. Valentína Vajsová, sa zúčastnili študenti z Estónska, ČR, SR, Poľska a Turecka; aby diskutovali v anglickom jazyku o sociálnych sieťach ako o prostriedku, ktorý môže mladým ľuďom pomôcť pri hľadaní zamestnania a pripravili videá, fotografie, aktivity blízke tejto téme.

Bohatý program zahŕňal ranné „warming – up“ na prebratie. Potom nasledovali debaty, hry, príprava multikultúrnych videí, fotografovanie. Najväčší dojem zanechal pobyt v národnom parku Lahemaa, v ktorom fotili vtipné fotografie na tému: Život bez internetu. Dva dni bez internetu boli zaiste ťažkou skúškou pre bežného užívateľa sociálnych sietí, nie to ešte stredoškoláka, ale zvládli sme, pretože program bol kreatívny a zmysluplný.

Návšteva Tallinu tiež stála za to. Zaujala nás exkurzia v Národnej estónskej televízii, najmä štúdio TV novín a pobyt v televíznom múzeu. Úchvatný starý Tallin so sprievodkyňou, ktorá nás zaviedla do stredovekej reštaurácie, kde podávali sobiu polievku v hlinených miskách bez lyžíc. V obchodíkoch so suvenírmi kraľoval jantár. Videli ste už šachovnicu z jantáru za 6300,- € ? My áno.

Súčasťou projektu bola aj prezentácia Slovenska, Banskej Štiavnice, SPŠ Samuela Mikovíniho prostredníctvom videa, ktoré sme si priniesli so sebou a zožalo veľký úspech. Študenti dostanú certifikát Youth Pass, ktorý potvrdzuje získanie sociálnych a komunikačných zručností, ako napríklad schopnosť pracovať v tíme, rozdeliť si úlohy a podobne, ktoré sú v súčasnosti čoraz viac žiadané pri hľadaní si zamestnania. Vo voľnom programe absolvovali nezabudnuteľné večeri pri ohni s gitarou a československými pesničkami, plávanie v Baltickom mori vyskúšalo len pár otužilcov.

Naši študenti vysoko ocenili možnosť zdokonaliť sa v angličtine, spoznať prekrásnu krajinu, pracovať v medzinárodnom tíme, nadviazať nové priateľstvá. Vďaka patrí vedeniu školy a vyučujúcim: RNDr. Valentíne Vajsovej za prípravu projektu, Ing. arch. Marekovi Lichardovi ako lídrovi skupiny a Filipovi Šmálovi, študentovi IV.P triedy, ktorý v auguste 2014 pomáhal pri príprave projektu priamo v Estónsku.

Linky na videá z estónska
https://www.youtube.com/watch?v=xQTwrzcVTd4
https://www.youtube.com/watch?v=h8fIKXz5iAo
https://www.youtube.com/watch?v=wKXMs_FGhNE
https://www.youtube.com/watch?v=s7kxjeHVLEc
https://www.youtube.com/watch?v=Dho0FW1FVx0
https://www.youtube.com/watch?v=kiUKGGblvwM&feature=youtu.be

ldv_20125_original

Mobilita Leonardo da Vinci 2012

Päť rokov projektu Leonardo da Vinci na SPŠ Samuela Mikovíniho

V školskom roku 2008/2009 sa SPŠ Mikovíniho po prvýkrát zapojila do výzvy Národnej agentúry celoživotného vzdelávania v Bratislave o získanie finančného grantu udeleného pre odborné zvyšovanie kompetencií a zdokonalenie jazykových zručností našich študentov. V tom čase sa jednalo o študentov, ktorí študovali na našej škole odbory reštaurátorstvo tlače a papiera, farmakológiu, chemickú informatiku a odevný dizajn.

V mesiaci máj 2009 sme získali prvý finančný grant vo výške 24.000 Eur pre naše vzdelávanie a mohli sme zrealizovať našu prvú zahraničnú stáž v spolupráci s prvým projektovým partnerom GEB Europabildungszentrum Berlin, kde naši stážisti preukázali svoju pracovitosť, kvalitné odborné vzdelanie získané na našej škole a jazykové kompetencie vo svojom odbore. Nakoľko firmy, kde študenti praxovali, boli s pracovným nasadením našich žiakov nadmieru spokojné, postavili sme na tom ďalšiu spoluprácu s jednotlivými firmami aj pre ďalší školský rok, pre ktorý sme tiež získali grant.

Pre vysoký záujem zo strany študentov a rodičov sme sa rozhodli mobilitné projekty pripravovať aj naďalej a po získaní nášho ďalšieho grantu v roku 2011sme nadviazali na spoluprácu s našim druhým partnerom v Lipsku v Nemecku, s firmou VITALIS, ktorá zastrešuje naše odborné zahraničné vzdelávanie až dodnes, s ďalšími firmami z odboru reštaurátorstva, odevného dizajnu a farmakológie. Jedná sa o odborné firmy a inštitúcie, ako sú knižnice, archívy, reštaurátorské, štukatérske firmy, lekárne a chemické laboratóriá, ktoré sú na základe kvalitnej technickej vybavenosti našimi študentmi neustále obdivované a pre ich profesijný rast nenahraditeľné. Počas našej práce na projektoch ich bolo viac než 50.

Komunikatívnym jazykom dnešnej uponáhľanej doby je naďalej angličtina, rozhodli sme sa zapojiť do spolupráce i tretieho projektového partnera v anglickom Londýne ADC College, kam už po druhý rok vysielame na odborné vzdelávanie študentov zo všetkých študijných odborov, či je to geodézia, životné prostredie, chemické a umelecké odbory.

Spoznávanie európskych metropol, ako je Berlin a Londýn je jedinečnou príležitosťou, ako zvýšiť motiváciu vo výučbe odborného a jazykového vzdelávania, priviesť k zodpovednosti, profesionalite, ale i zo psychologického hľadiska k osobnostnému rastu jedinca, ktorý je v cudzine prinútený prispôsobovať sa životu v otvorenej, zjednotenej Európe.

Niektorým našim študentom sa po absolvovaní zahraničnej pracovnej mobility otvorila nielen brána cudzích jazykov, ale i brána do pracovného života, nakoľko im niektorí zamestnávatelia ponúkli po ukončení štúdia na našej škole i pracovné miesta. Z odboru štukatérstvo v minulom školskom roku sa nám podarilo pracovne umiestniť študenta v štukatérskej firme a po tohtoročnej mobilite má dvere otvorené v oblasti farmakológie ďalší študent v londýnskej lekárni. Našim študentom škola uznáva realizovanú prax ako povinnú prevádzkovú prax a za ich absolvovanie sú odmenení Europasom mobility, ktorý vydáva ministerstvo školstva ako celosvetovo uznávaný doklad odbornej spôsobilosti a ktorý významne uľahčuje uchádzačovi získať prácu v zahraničí alebo v zahraničnej firme.

Počas piatich rokov škola získala pre zrealizovanie mobilít 109.425 Eur z dotácií EÚ,určených pre vzdelávanie študentov v odbornej počiatočnej príprave, za ktoré sme zrealizovali 70 mobilít, z toho 65 študentských a 5 učiteľských, ktoré boli nenahraditeľným odborným aj osobným prínosom pre všetkých zúčastnených.

V budúcnosti by sme radi rozvíjali spoluprácu s krajinami EU a to Španielskom a Tureckom.

Verím, že táto naša aktivita bude inšpiráciou pre viacerých žiakov ZŠ a ich rodičov, ktorí stoja pred rozhodnutím, kam sa vydať na svoju študijnú cestu po ukončení ZŠ.

Čo hovoria samotní žiaci o prínose z tohtoročnej mobility:

V Nemecku som sa zdokonalila v nemeckom jazyku, naučila som sa počúvať pravú nemčinu, odskúšala som si orientáciu a samostatnosť vo veľkom meste. Pracovala som s ľuďmi, ktorí boli milí a naučili ma využiť množstvo nových počítačových programoch. Lucia Schniererová – propagačné výtvarníctvo

Na praxi v Nemecku som sa zdokonalil na práci vo Photoshope a vo fotografovaní. Tento pobyt bol pre mňa veľkou skúsenosťou, spoznal som nových ľudí z rôznych krajín a utužil som vzťahy aj so svojimi spolužiakmi, navštívil som mnohé zaujímavé kultúrne pamiatky a múzeá. Peter- propagačné výtvarníctvo

Na projekte LDV bolo veľmi dobre, získali sme mnoho skúseností, v lekárni som pracovala s mnohými technológiami . Boli ku mne milí a vždy mi poradili, keď som si s niečím nevedela poradiť. Tiež som sa naučila veľa z nemeckého. jazyka, cestovať dopravnými prostriedkami, ktoré u nás nemáme a mohli sme vidieť, ako to beží vo veľkom meste. Timea- farmakológia

Dozvedela som sa, aký systém funguje v lekárňach v Nemecku, naučila som sa pracovať s programom určeným na prácu s liečivami, miešať rôzne mastičky a pripravovať roztoky. Zdokonalila som sa v nemčine a celkove som sa vžila do ich životného štýlu. Alexandra- farmakológia

V Nemecku som nadobudla mnoho zážitkov, na ktoré budem dlho spomínať, spoznala som históriu mesta Lipska a Berlína. Naučila som sa spoliehať sama na seba a získala som nové skúsenosti v odbore geodézia. Michaela 4.G geodézia

Zdokonalila som sa v anglickom jazyku, vo výslovnosti a v odbornej terminológii. Ubytovanie v rodine bola výborná skúsenosť, pretože ľudia sú tam veľmi milí a snažili sa nám pomôcť či už pri cestovaní, alebo keď sme boli chorí. Prax v Londýne všetkým odporúčam, život v Londýne je krásny, úžasne sa tam nakupuje a možno tam stretnúť fajn ľudí. Oľga, propagačné výtvarníctvo

Pobyt v zahraničí mi dal veľa skúseností, získala som viac odvahy, sebaistoty , naučila som sa tam pracovať s množstvom prístrojov a zvládla som aj komunikáciu v banke, čo chcelo viac odvahy z mojej strany. Ľudia boli ústretoví, pomohli ako mohli a bola to škola života. Ivana – propagačné výtvarníctvo.

Študenti SPŠ Mikovíniho a koordinátorka projektov Mgr. Zuzana Chladná

anglicko21_original

Mobilita Leonardo da Vinci 2011/2012

Ďalších šestnásť študentov SPŠ S. Mikovíniho sa dnes môže pochváliť  Europassom z Londýna a Lipska

Na začiatku septembra sa šestnásť študentov SPŠ S. Mikovíniho  zúčastnilo dvojtýždenného  pracovného pobytu v Londýne a Lipsku. Autorkou projektu, ktorý podporila Národná agentúra  celoživotného vzdelávania v rámci programu  Mobility Leonardo Da Vinci – IVT, je Mgr. Zuzana Chladná, vyučujúca nemeckého jazyka, ktorá uspela už štvrtýkrát s projektmi mobilít pre  študentov i učiteľov.
Cieľom projektu, ako už vyplýva z jeho názvu „Získavanie odborných a jazykových zručností,“ bolo umožniť študentom zahraničnú pracovnú skúsenosť v krajine, ktorej jazyk sa učia. Škola takto umožnila svojím študentom  nahliadnuť do sveta vyspelej Európy, spoznať trendové technológie, spracovanie, využívanie materiálov a prístrojov u zamestnávateľov, kde absolvovali odbornú prax . Študenti propagačného výtvarníctva pracovali v reprografických štúdiách, študenti biotechnológie a farmakológie v lekárňach a v zdravotníckych laboratóriách, študenti odboru konzervovanie papiera v kníhviazačskej dielni a v archíve, študentky životného prostredia na farme a študenti reštaurovania omietok v štukatérskej firme.

Po ukončení mobility v zahraničí získali študenti jeden z najuznávanejších európskych certifikátov  Europass  o absolvovaní  pracovnej alebo vzdelávacej stáže v zahraničí, ako i certifikát z konkrétnych zamestnávateľských firiem a prijímajúcich inštitúcií. Pre každého študenta,  v životopise ktorého sa vyskytuje zahraničná skúsenosť potvrdená týmto oficiálnym  Europassom, to znamená veľkú výhodu na trhu práce v budúcnosti.

Nie menej dôležitým cieľom  projektu bolo  i spoznávanie reálií, pamiatok a života v cieľovej krajine. Počas pobytu obe skupiny vo voľnom čase spoznávali kultúru krajiny, pamiatky a okolie miest, teda Londýna v Británii a v Nemecku Lipska a Berlína.

Pri záverečnom hodnotení projektu mnohí účastníci uvádzali výrazné zlepšenie komunikačných zručností, konkrétne odbornej slovnej zásoby i každodennej komunikácie. V Londýne študenti  bývali  v hosťovských rodinách, čím získali autentickú skúsenosť zo života v Anglicku.

V  Lipsku zase študenti bývali v medzinárodnom hosteli zahraničného partnera, kde spoznali mnoho iných študentov z celej Európy.  V obidvoch prípadoch boli neustále nútení komunikovať v cudzom jazyku nielen na pracoviskách, ale i v mieste ubytovania. Nezanedbateľným prínosom sú pracovné  a spoločenské kontakty, ktoré študenti získali v zahraničí.

Spolu so študentmi vycestovali do zahraničia aj  traja vyučujúci cudzích jazykov ako sprevádzajúce osoby. Tí  vďaka projektu očakávajú zvýšenie motivácie pri učení sa cudzích jazykov, pretože hlavnými kritériami pri výbere účastníkov projektu bola znalosť jazyka spolu s odporúčaním odborného či triedneho profesora.
Priebeh mobility v Londýne skontroloval i riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho Ing. Ján Totkovič, ktorý navštívil niektorých študentov na pracoviskách, zúčastnil sa slávnostného odovzdávania  Europassov a certifikátov. Zoznámil sa s vedúcimi pracovníkmi partnerskej organizácie, s ktorými sa dohodol na ďalšej spolupráci do budúcnosti, čo znamená, že  i ďalší študenti našej školy sa môžu v budúcnosti uchádzať o účasť na  podobnom projekte.

Popis projektu

Číslo projektu: SK/LDV/IVT113211246

Názov projektu: Získavanie odborných a jazykových zručností III

Vysielajúca organizácia:

SPŠ Samuela Mikovíniho,
Akademická 13, Banská Štiavnica 96915
Štatutár: Ing. Ján Totkovič
Koordinátor Mgr. Zuzana Chladná
Dátum mobility v Anglicku od 2.9.2011- 15.9.2011

Príjmajúca organizácia v Anglicku

ADC College
11-13 Masons Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex, HA3 5AD
Telephone +44 20 8424 9424 Facsimile +44 20 8424 9427
Web: www.adc-tt.co.uk
Web: www.adccollege.eu
E-mail: jstrausova@adc-tt.co.uk
Dátum mobility v Nemecku a partnerstvo 11.9.2011- 24.9.2011

Prijímajúci partner:
Vitalis- Gut Wehlitz GmbH
Malgorzata Worona
04435 Schkeuditz
Deutschland
Tel.: +49 34204 774000
Fax.: +49 34204 774021
E-Mail: leonardo1@gut-wehlitz.de

Cieľ projektu

Projektu sa zúčastnili 16 študenti 3 a 4..ročníka SPŠ Mikovíniho, ktorí študujú odbor reštaurovanie papiera a tlače, dizajn, ale i chemické odbory zamerané na chémiu, farmakológiu a životné prostredie.Projekt, bol zameraný na nadobudnutie odborných a jazykových zručnosí v oblasti odbornej prípravy študentov strednej školy so zameraním na spomínané štúdijné odbory, ale zároveň umožnil nadobudnúť potrebné vedomosti pre prípravu k maturitnej skúške z cudzieho jazyka a odborných predmetov, na ktoré je štúdium účastníkov zamerané.

Študenti našej školy absolvovali mobility v krajinách EÚ- Anglicku a Nemecku. Počas 14 dní teda škola žiakom umožnila nahliadnuť do sveta vyspelej Európy a spoznať trendové technológie, spracovanie, využitie materiálov a zariadení u zamestnávateľov, kde absolvovali odbornú prax počas 14 dní a odpracovali 7 hodín každý pracovný deň. Očakávaným výstupom bolo nadobudnutie odbornej kompetencie a aktívne stotožnenie sa s odborom, ktorý žiaci študujú, aktívne zapojenie sa do chodu firiem a podnikov typov reštaurátorských dielní, lekární, chemických závodov, laboratórií, krajčírskych dielní. Výstupom bude i samotná prezentácia výsledkov stáže účastníkmi projektu na praktickom vyučovaní v škole, ale i pre ďalších žiakov a pedagogických pracovníkov školy, ako i prezentácia projektu pri novom nábore študentov na základných školách.

Predpokladáme zvýšenie motivácie pri výučbe jazykov a rozšírenie vedomostného obzoru v odborných predmetoch a ich využitím v praxi, ako i lepšie uplatnenie sa študentov na pracovnom trhu po ukončení našej školy, nové nadobudnutia sociálnych kontaktov.Projekt sa uskutočnil umožnením získaného finančného grantu udeleného Národnou agentúrou Leonardo da Vinci v mesiaci august a september 2011, nakoľko je prax na dva týždne pre tretie ročníky povinná v každom odbore.
Radi by sme využili nadobudnuté kontakty z predošlej mobility s partnerom Vitalis z Nemecka, ako i ďalšími podnikmi, kde už naši študenti pracovali počas predošlých mobilít a ich práca mala úspech pre ďalšiu spoluprácu. Po dopyte študentov, ktorí sa učia anglický jazyk sme v tomto školskom roku rozšírili mobilitu o cieľovú krajinu Anglicko- Londýn, kde boli naplánované rovnaké mobility ako v Nemecku. Po ukončení mobility v zahraničí študenti získali Europass , ako i certifikát z konkrétnych firiem a prijímajúcich inštitúcií. Účastníci v Nemecku boli ubytovaní priamo u partnera VItalis v Lipsku- Schkeuditzi a študenti v Londýne mali zabezpečené ubytovanie v hosťovských rodinách. Počas pobytu obe skupiny vo voľnom čase spoznávali okolie miest, pamiatky a kultúru cieľovej krajiny, ktorú navštívili, teda Londýn a v Nemecku mestá Lipsko, Berlín.

Monitoring mobility:

Monitorovanie osôb počas projektu zabezpečuje škola formou sprevádzajúcich osôb, ktoré vycestovali so študentmi. Obe osoby boli jazykovo zdatné a preto sme to riešili s vyučujúcimi cudzích jazykov nemčiny a angličtiny. Osobným monitorovaním v danej krajine je zabezpečené kontaktovanie firiem a vysielajúcej organizácie, ako i predchádzaniu prípadných nedorozumení vo firmách medzi zamestnávateľmi a praktikantom. Sprevádzajúce osoby sa zúčastňovali pracovných pohovorov so žiakmi, aby získali prehľad o firmách, serióznosti zamestnávateľov. Počas pobytu navštevovali pracoviská a komunikovať s osobami zodpovednými za študentov. V škol.r.2011/2012 sa monitoringu zúčastnil i štatutár vysielajúcej inštitúcie Ing. Ján Totkovič, ktorý skontroloval priebeh mobility v Anglickom Londýne.

Čo hovoria študenti o prínose tejto stáže pre nich samotných?

Adriana, 4 ročník, odbor Biotechnológia a farmakológia, Londýn:
„Som veľmi rada, že mi škola umožnila takúto skvelú skúsenosť, pretože vďaka svojmu pracovnému pobytu som sa výrazne zlepšila v komunikácii v angličtine a najmä v porozumení a ešte som aj videla Londýn.“

Nikol, 3. ročník, odbor Propagačné výtvarníctvo, Londýn:
„Londýn, ako taký a hlavne mestská časť Harrow je veľmi čarovné miesto s milými ľuďmi. Zanechalo to vo mne hlbokú stopu a túžbu jedného dňa sa tam vrátiť.“

Katarína, 3. ročník, odbor Konzervovanie papiera , Londýn:
„Pre mňa najzaujímavejšou skúsenosťou bolo moje pracovné zaradenie, kde som mala šancu vidieť ako fungujú knižnice a archívy v zahraničí. Určite mi to pomohlo v rozhodovaní o mojej budúcej profesionálnej orientácii.“

Samo, 4 ročník, odbor Konzervovanie papiera ,Londýn:
„ Bola to najlepšia mobilita, akú som kedy zažil. Čas strávený v Anglicku nás posunul dopredu nielen v ovládaní jazyka, ale tiež „nám otvoril oči“ pre vnímanie inej kultúry a fungovanie v nej. Myslím si, že pracovná skúsenosť vo firme v anglickom prostredí zaručuje kvalitnú perspektíva pre ďalšie pracovné zameranie. Mohli sme si tam overiť, či naozaj chceme pracovať v odbore, ktorý študujeme.“

Dominika, 3.ročník, odbor Biotechnológia a farmakológia, Londýn:
„Dvojtýždňový pobyt v inej krajine, medzi ľuďmi s inou mentalitou, kultúrou, jazykom – skvelá príležitosť na zdokonalenie sa v jazyku, ale aj pozitívnu zmenu samého seba vplyvom kontaktu s priateľskými a milými ľuďmi.“

Lenka , 4. ročník, odbor Životné prostredie, Londýn:
„Bola to úžasná a nová skúsenosť, kde som „ochutnala“ rušný londýnsky život, stretla úžasných ľudí a prevetrala svoju angličtinu v praxi.“

Monika, 3. ročník, odbor Biotechnológia a farmakológia, Lipsko:
„ Z praxe v Nemecku mám výborný pocit. Získala som nové skúsenosti, doniesla si mnoho zážitkov a našla som si nových priateľov.“

Daja, 3, ročník odbor Biotechnológia a farmakológia, Lipsko:
„Z praxe v Nemecku mám veľmi dobrý pocit. Nabrala som tam nové skúsenosti. Mám dobrý pocit aj zo seba, lebo som sa tam naučila veľa nového. Ľudia b oli milí a snažili sa pomáhať , keď mi niečo sem, tam nešlo. Hocikedy by som sa tam vrátila. Neuveriteľne sa mi tam páčilo!“

Zuzana a Peter, 4. Ročník odbor Konzervovanie papiera, Lipsko:
„Na Lipsku sa nám páčilo, že je prechodom medzi veľkomestom a malým mestom. Nie príliš rušné, ale s mnohými možnosťami. V práci k nám boli veľmi milí a všetko nám ochotne vysvetlili. Ukázali nám zariadenia, ktoré u nás nemáme a pochválili našu všestrannosť. Videli sme a naučili sme sa veľa nového.“

Valentína Vajsová, vyučujúca anglického jazyka, sprevádzajúca osoba v Londýne:
„Musím povedať, že som veľmi hrdá na našich študentov, ktorí ponechaní sami na seba sa veľmi rýchlo naučili fungovať v takom veľkomeste, akým je Londýn, to znamená dochádzať do práce, niekedy aj hodinu s viacerými prestupmi a hlavne komunikovať v cudzom jazyku na pracovisku i v rodinách. Navyše, dostali sme samé pozitívne referencie o ich pôsobení v práci, takže škole robili v zahraničí dobré meno. Verím, že pre mnohých to bola jedinečná životná skúsenosť, z ktorej budú ešte dlho čerpať.“

footer logo-01

Kontakty

SPŠ Samuela Mikovíniho

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák – 0908 343855
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©