Výtvarná súťaž 2023 - 1

Výsledky súťaže: Kreslím, tvorím, teda som

Do výtvarnej súťaže "Kreslím, tvorím, teda, som..." 2023/2024 sa zapojilo 23 tvorcov so svojimi výtvarnými prácami.

Komisia vybrala TOP10 postupujúcich prác do II.kola od autorov:
Alexadra Šuhajová
Jana Drgová
Karin Gazdíková
Karin Tereňová
Nina Lamošová Beňovská
Simona Špuntová
Karin Úradníková
Miroslava Tereščenko
Nela Trlíková
Paulína Znamenáková

Všetkým postupujúcim gratulujeme a ďakujeme za účasť všetkým tvorcom v súťaži.
Postupujúci sa zúčastnia II. kola 14.februára 2024.

Hodnotiacu komisiu tvorili:
Ing. Radovan Blaho / zástupca školy/reštaurátor
Mgr. art Katarína Staňová Balážová ArtD. /vedúca odboru Grafického dizajnu
Mgr. art Elena Rajčanová /pedagóg predmetov Figurálna kresba a Dejín výtvarnej kultúry

restaurovanie_papiera_26

SPŠ Samuela Mikovíniho na 4. Vedeckom veľtrhu v Bratislave

Vedecký veľtrh v Bratislave sa konal 13. septembra 2019 na námestí obchodného centra Eurovea. Predošlé ročníky zaštítil prezident SR v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou. Patrónmi podujatia boli: bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Škrobové a liehové zošľachťované knihárske papiere01

Škrobové a liehové zošľachťované knihárske papiere

V dňoch 20. a 21. marca sa vybraní  študenti z  2.,  3. a 4. ročníka  odboru Reštaurovanie papiera a knižnej väzby zúčastnili workshopu zameraného na výrobu zošľachťovaných knihárskych papierov.

Lektori workshopu patria k tým najpovolanejším v odbore: sú to naši bývalí absolventi reštaurovania papiera a knižnej väzby, ktorí dnes pôsobia ako pedagógovia na Fakulte restaurování Univerzity Pardubice,: MgA Ivan Kopáčik DiS  a  MgA Lucia Ulbríková, ktorým asistovala Bca Martina Zychová.

Súčasťou workshopu bola aj prednáška zameraná na využitie zošľachťovaných papierov v reštaurovaní a pri umeleckej knižnej väzbe, aj s ukážkami dobových väzieb.

Študenti boli rozdelení do dvoch skupín, jedna sa zaoberala výrobou škrobových papierov a druhá vyrábala liehové  papiere.  Na druhý deň sa obe skupiny  vymenili.

Získané poznatky budú  naši študenti využívať aj v budúcnosti  pri výrobe knihárskych papierov, a to  počas praxe študentov odboru reštaurovanie papiera a knižnej väzby.

Lektorom treba poďakovať nielen za to, že sa s nami podelili o svoje skúsenosti, ale aj za materiálnu podporu, pretože prakticky všetky pomôcky potrebné na výrobu škrobových a liehových papierov poskytli zo svojich vlastných  zdrojov.

Litomysl2018_02

LITOMYŠL 2018 - exkurzia konzervátorov papiera

6.6.2018 až 7.6.2018 sa konala exkurzia 1. - 3. ročníka odboru konzervovanie a reštaurovanie – papier, staré tlače a knižné väzby SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, ktorú pedagogicky zastrešili Ing. Ľ. Šlauka, Mgr. R. Blaho a Mgr. art. P. Jánošík. Cieľom exkurzie bolo navštíviť Litomyšl, kde sídli Fakulta restaurování- 5. fakulta Univerzity Pardubice. V tomto akademickom roku oslávila 25. výročie svojej existencie. My sme hrdí, že dekanom tejto jedinečnej fakulty je náš absolvent Mgr. BcA Radomír Slovik (absolvent z roku  1999) a vedúcim Atelieru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentú je  Mgr. art. Ivan Kopáčik (absolvent z roku 2008 ). Druhou zastávkou bola unikátna Ručná papiereň Veľké Losiny, ktorá patrí k najstarším doposiaľ pracujúcim podnikom svojho druhu v strednej Európe a od roku 2006 je národnou kultúrnou pamiatkou ČR. Navštívili sme aj Múzeum papiera s ukážkami tradičných výrobkov.

Ako prežívali cestu a pobyt v Litomyšli druháčky....

Budík mi zazvonil o piatej ráno!!! Rozospatá a poloslepá som pohádzala posledné veci do tašky. Pred domov sme s mamčou ešte nalodili Kiku a Lucku a uháňali sme do Štiavnice. Dorazila vysnívaná FC Barcelona, luxusný a pohodlný autobus a 6 a polhodinová cesta mohla začať. Dlhánska cesta ubehla  fajn, hrali sme karty, spievali sme, alebo sme počúvali pesničky a zrazu sa objavila Litomyšl. Pred Fakultou restaurování nás rozdelili do 2 skupiniek, aby sme čo najviac videli. Jednu skupinu sprevádzala absolventka fakulty, ktorá nám všetko poukazovala a vysvetlila nám, ako to na ich škole funguje. Druhú skupinu prevzal sám vedúci katedry restaurování, ktorý sa špecializoval práve na náš odbor. Poukazoval nám vzácne knihy z obdobia gotiky, renesancie a baroka. Veľmi zaujímavé!   Fakulta sa nenachádza vo veľmi veľkej budove, ale aj tak som mala pocit, že sa v nej dá ľahko stratiť. Presklený ateliér pôsobil zaujímavo. Videli sme aj nádhernú modernú knižnicu. Páčilo sa mi, aké vzťahy panujú medzi študentmi a vyučujúcimi. Prešli sme dielne,  prednáškové miestnosti, ale mala som pocit, že v lete tu musí byť nesmierna horúčava. Predstavte so moderný presklený skleník v tvare kocky. Chodila som ako japonská turistka s foťákom doslova všade.  Od 17:00 sme sa vybrali do mesta , kde sme spoznávali historické centrum – najdlhšie námestie v strednej Európe: (ale najmä nás zaujímalo, kde sa dá dobre najesť- obsluha pomalá, ale pizza a cestoviny úžasné!!!). Večer sme sa kochali prekrásnym západom slnka. Večer nás prekvapil starší pán, ktorý hral na klavíri. V pyžamách sme si posadali na chodník a počúvali sme... Nečudo, že po toľkých dojmov sme nemohli zaspať.

Na druhý deň sme absolvovali exkurziu do múzea ručného papiera. Veľké Losiny sú miestom, kde som videla obrovský holender ...asi ako polovica nášho autobusu. Ručný papier tu vyrábajú tradičným postupom z bavlny a ľanu. Nebudem klamať, bolo tam super, ale nových informácií sme sa ako podkutí druháci nedozvedeli až tak veľa. Treba pochváliť pána profesora Ing. Šlauku, ktorý nás všetko o výrobe ručného papiera naučil v prvom ročníku a pamätáme si to stále! Dozvedeli sme sa, že vďaka vysokej kvalite a dlhej  trvanlivosti ručného papiera z tejto papierne, vyhľadávajú jej výrobky výtvarní umelci a aj konzervátori kníh, listín. Kvalitný papier nachádza využitie aj vo významnej firemnej a osobnej korešpondencii. Je proste reprezentatívny.

Ešte stále vo mne prežíva eufória z výletu. Som nadšená, že sme priamo na vlastné oči uvideli možnosti pokračovať v štúdiu nášho odboru na vysokej škole Fakulty restaurování v Litomyšli. Vďaka výletu sme sa aj lepšie spoznali všetky ročníky  navzájom.

DSC_3269 (2)

Holender

Nový prírastok na výrobu ručného papiera v konzervátorských dielňach

Štyridsaťročný veterán – holender doslúžil (po dvadsiatich rokoch prevádzky u nás !!).  Nemohli sme riskovať stratu kontinuity vo výrobe ručného papiera, nuž bolo potrebné zakúpiť nový. Našli sme výrobcu v Číne za rozumnú a dostupnú cenu. Holender  priviezli loďou do slovinského prístavu Koper, odtiaľ kamiónom do Bratislavy na colný úrad, odkiaľ po vybavení potrebných formalít dorazil konečne na miesto určenia : Akademickú  13. Výroba ručného papiera je pre konzervátorov papiera nesmierne dôležitá jednak na reštaurovanie, knihársku tvorbu a aj pri umeleckej tvorbe. Toto moderné zariadenie  s časovačom zaručuje bezpečnú prevádzku a vyrába kvalitnejší  ručný papier.

20171211_105631

Workshop - Baroková knižná väzba

V dňoch 13. až 16. novembra 2017 sa vybraní študenti odboru konzervovanie a reštaurovanie knižnej väzby a papiera preniesli do obdobia baroka, aby pod odborným vedením MgA. Ivana Kopáčika a Bc. Martiny Zychovej z Fakulty restaurování v Litomyšli vyrobili repliky barokovej knižnej väzby.
Prvý deň začal prednáškou zameranou na prezentáciu Fakulty restaurování v Litomyšli, ktorá zaujala tretiakov a štvrtákov z odborov reštaurovania, ktorí sa už rozhodujú, kam nasmerujú svoje kroky pri budovaní kariéry vo fachu reštaurátorskom. Bonusom bola možnosť konzultácií výtvarných prác a nasmerovanie študentov na úlohy prijímacích pohovorov, ktoré by ich čakali v prípade ich záujmu. Prednášku prezentovali MgA. Ivan Kopáčik a Bc. Martina Zychová. Po jej skončení zodpovedali na všetky zvedavé otázky. Nasledovala teoretická príprava na tému: Baroková knižná väzba pre vybrané študentky a prípravné práce na viazanie replík.
Na druhý deň vybrané študentky 2. a 3. ročníka začali praktické práce šitím knižného bloku a výrobou knižných dosák. Pre nich dovtedy v nepoznanom tempe.
Tretí deň začal nasadením knižných dosiek na blok a následne aplikácia usňového pokryvu a výroba mosadzného kovania. Štvrtý deň už študentky dokončovali svoje vydarené diela replík barokovej knižnej väzby.
Rýchle tempo, úžasné nasadenie dievčat, množstvo cenných rád od odborníkov ešte viac umocnili pozitívny ohlas workshopu. Workshopy a prednášky predstavujú jednu z mnohých aktivít a foriem spolupráce medzi našou školou a Fakultou restaurování v Litomyšli, kde by mali tretiačky P. Longauerová a K. Šimunová v lete absolvovať odbornú stáž. Tá by ich mala lepšie pripraviť na prijímacie pohovory alebo priamo do praxe.

Beata Chrienová, Radovan Blaho

dsc_1513_original

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV PREZENTOVAL

Prednášku Slovenského národného archívu – SNA (z Bratislavy uviedla Ing. Alena Maková - vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov. Pre našu školu bola najväčším trhákom prezentácia absolventov odboru konzervátorstva papiera Laury Pacherovej a Mateja Kámena, ktorí zachraňujú archívne dokumenty v SNA. Prezentáciu pripravili pre odborníkov zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici a našich študentov. Podstatnú časť prezentácie tvoril technologický postup záchrany dvoch významných kníh zo ŠUBA v B. Štiavnici, ktoré Laura a Matej dostali v značne zdevastovanej podobe. Ohromujúce bolo osobne si prezrieť knihy, ktoré pôvodne vyzerali „nevyliečiteľne“.

Po diskusii a krátkej prezentácii aktivít SNA v oblasti reštaurovania listín a dokumentov, nasledovala zaujímavá praktická informácia o možnostiach zamestnať sa v SNA. Archívne dokumenty predstavujú sumár stámiliónov autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách Slovenska, Slovákov a ďalších národností žijúcich na našom území od 11. storočia. Majú aj právnu silu a ochranu.

dscf3537_original

Festival kumštu ‚ remesla a zábavy

Aj tento rok sme sa so študentmi odboru reštaurovania knižnej väzby zúčastnili Festivalu kumštu remesla a zábavy v areáli Starého zámku. Počas slnečného dňa sme návštevníkom predstavili historický spôsob kníhtlače. Túto starú grafickú techniku si mohli nadšenci za asistencie našich študentov sami odskúšať a pomyselne sa preniesť o takmer päťsto rokov späť do čias J. Guttenberga.

Na festivale sme interaktívnou formou prezentovali výtvarný projekt II. ročníka – Knihu renesančných typov písma. Každý študent v druhom ročníku vytvorí podľa predlohy renesančných písiem matricu/štočok , následne túto matricu niekoľkokrát otlačí na pripravené hárky ktoré neskôr zošije do samotnej knihy. Vo všetkých fázach výroby takejto knihy si študenti osvojujú náročné remeselné zručnosti.

Návštevníkom festivalu ďakujeme za výpomoc a tešíme sa na vás aj na budúci rok.

Mgr.art. Peter Jánošík

Bienale kniha ako objekt2

VIII. Bienále KNIHA AKO OBJEKT

Slovo je sila. Zafixované v písme získava nevypočítateľnú a nepredvídanú moc nad ľudským myslením a fantáziou, vládne nad časom aj priestorom.
Jan Parandowski : Alchýmia slova

20. októbra sa malá výprava zo SPŠ Samuela Mikovíniho zúčastnila vernisáže VIII. Bienále Kniha ako objekt v barokovom Ráday kaštieli v mestečku Pécel neďaleko Budapešti.

Umelecký odbor Konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na papier, knižné väzby a staré tlače je spoľahlivou stálicou medzi umeleckými odbormi našej školy, prvý a najstarší , ktorý má na Slovensku ojedinelé postavenie.

Boli sme poctení, keď nás oslovila maďarská strana so zámerom vystaviť práce našich študentov na prestížnom VIII. Bienále.

17. októbra kolegovia. výtvarníci nainštalovali reprezentatívnu ukážku prác študentov - konzervátorov. Romantický Ráday kaštiel s neromantickým osudom počas socializmu nadšenci pomaly prebúdzajú k životu.
Odkryté fresky, staré okenice a hrubé murivo zvláštne korešpondovali s vystavenými exponátmi.
SPŠ Samuela Mikovíniho predstavila : kópie kníh - voľné parafrázy inšpirované dobovými knižnými väzbami /od gotiky, cez renesanciu po baroko/, knižné väzby na francúzsky a nemecký spôsob, Karolínsky viaczložkový kódex. Pozoruhodnou je väzba podľa Bradela, pre ktorú vyrobili študenti zošľachťovaný špeciálny ručný papier, či kópia japonskej väzby. Ďalej sme vystavovali autorské knihy ako výtvarne spracované recyklácie starých kníh do rôznych útvarov. Nepotrebné knihy dostali druhú šancu a zapôsobili na návštevníkov Bienále. Kópie historických listín vytvárajú študenti na predmete kaligrafia, pritom pracujú s originálnym materiálom /pergamen, ručný papier i plátkové zlato/. Pri tvorbe kópií na ručnom papieri sa nesmú pomýliť, pretože chyba sa už nedá odstrániť. Pri kópiách na pergamene sa chybička dá jemne vyškrabať.Práca s plátkovým zlatom patrí k náročným technikám a približuje Kópiu čo najvernejšie k originálu.

Súčasťou našej prezentácie boli i panely s abecedou s využitím fantázie na tému drak a rozprávkové príšerky, ktoré vytvorili propagačné výtvarníčky.
Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo v jedinečnej atmosfére zapadajúcich slnečných lúčov, ktoré vytvorili spektrum . Virtuózny výkon klaviristky a flautistky uviedol príhovory kurátorky výstavy, výtvarného kritika , riaditeľa našej školy Ing. Jána Totkoviča a primátora mesta Pécel.
Pre nás boli cenné slová chvály, ktorými rečníci nešetrili. Najviac superlatívov sme počuli z úst najpovolanejších - od pána Feledy Balázsa, ktorý je výtvarným kritikom. Bol unesený , keď sa dozvedel, že autormi vystavených exponátov v "našej" sále sú stredoškoláci a nie profesionáli.. Ocenil výnimočnosť kópií, vyzdvihol kvalitnú prácu a odbornosť pedagógov, ktorí vedú študentov / my dopľňame ich mená : Mgr. r. Blaho, Ing. Ľ. Šlauka, Ing.arch. I. Hrušovský , Mgr.I. Slovenčák / Najväčšie nadšenie v ňom vyvolali knihy ako objekty tým, že umelecky vyzdvihli prachom zapadnuté staré knihy.

Pestrú paletu exponátov od tapisérií, cez keramiku a grafiky, po knihy ako objekty od renomovaných výtvarníkov z celého Maďarska si môžu návštevníci vychutnať do 10. decembra.
Aj primátor mesta bol nadšený s možnosťami spolupráce v umeleckej oblasti. Našu školu možnosť konfrontovať práce študentov s profesionálmi na medzinárodnej úrovni utvrdila v presvedčení, že učitelia a študenti odvádzajú naozaj kvalitnú prácu .

Mgr. Beata Chrienová

krasa_kniz_vazieb2_original

Krása knižných väzieb

Unikátna výstava vo vestibule SPŠ Samuela Mikovíniho

V utorok 2.2.2016 sa konala vernisáž výstavy Krása knižných väzieb, na ktorej môžu milovníci krásnych kníh uvidieť to najlepšie zo 4. archívnej kníhviazačskej súťažnej  prehliadky vyhlásenej Štátnym oblastným archívom v Třeboni a Pobočkou Českej informačnej spoločnosti pri Národnom archíve.

Jedným z dôvodov, prečo sme sa stali jediným miestom na Slovensku, kde sa vystavujú najlepšie súťažné práce je fakt, že štyria z ocenených autorov knižných väzieb sú naši absolventi umeleckého  odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo, zameranie papier, knižná väzba a staré tlače. Ocenenia získali : Radomír SLOVÍK - prodekan  Fakulty restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli: Čestné uznanie za umelecké stvárnenie knižnej väzby ako jeden z našich prvých úspešných absolventov, Ivan KOPÁČIK -vyučujúci na Fakulte restaurování v Litomyšli, Zvláštna cena riaditeľa Odboru archívnej správy Min. vnútra ČR a Zvláštnu cenu riaditeľa Juhočeského múzea v Č. Budějoviciach, Tomáš PALOU/Štátny archív, Levoča/ Čestné uznanie za umelecké stvárnenie knižnej väzby a Lenka  FAJMONOVÁ /Univerzitná knižnica Bratislava/.

Kníhviazačské zručnosti a umelecká invencia sa snúbia v exponátoch výstavy , ktorá má široký medzinárodný rozmer.  Knihári, reštaurátori, archivári a študenti odboru reštaurovania  z 8 krajín: Holandsko, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Poľsko a ČR, pol roka pracovali na vytvorení exkluzívnych knižných väzieb. Každý súťažiaci dostal jeden výtlačok knihy Obrázky ze starých Budějovic - město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta v surovej podobe / neorezané a nezviazané zložky/. Sami si zvolili typ väzby a výzdoby. Porota hodnotila remeselné spracovanie/ remeselne dokonalá knižná väzba/ a umelecko - výtvarné poňatie knih/ použité aplikácie, knižné objekty ai. Súťažilo sa v troch kategóriách:  1. pracovníci archívov a knižníc, 2. študenti SŠ a VŠ odboru reštaurovania, 3. profesionálni a amatérski knihári.

Výstava jedinečných knižných väzieb je inštalovaná v priestoroch vestibulu SPŠ Samuela Mikovíniho v B. Štiavnici a potrvá do piatku 27. 2. 2016. V prípade záujmu o odborný výklad kontaktujte radovan.blaho@gmail.com.

Mgr. Beata Chrienová

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©