VIII. Bienále KNIHA AKO OBJEKT

Slovo je sila. Zafixované v písme získava nevypočítateľnú a nepredvídanú moc nad ľudským myslením a fantáziou, vládne nad časom aj priestorom.
Jan Parandowski : Alchýmia slova

20. októbra sa malá výprava zo SPŠ Samuela Mikovíniho zúčastnila vernisáže VIII. Bienále Kniha ako objekt v barokovom Ráday kaštieli v mestečku Pécel neďaleko Budapešti.

Umelecký odbor Konzervátorstvo a reštaurátorstvo so zameraním na papier, knižné väzby a staré tlače je spoľahlivou stálicou medzi umeleckými odbormi našej školy, prvý a najstarší , ktorý má na Slovensku ojedinelé postavenie.

Boli sme poctení, keď nás oslovila maďarská strana so zámerom vystaviť práce našich študentov na prestížnom VIII. Bienále.

17. októbra kolegovia. výtvarníci nainštalovali reprezentatívnu ukážku prác študentov - konzervátorov. Romantický Ráday kaštiel s neromantickým osudom počas socializmu nadšenci pomaly prebúdzajú k životu.
Odkryté fresky, staré okenice a hrubé murivo zvláštne korešpondovali s vystavenými exponátmi.
SPŠ Samuela Mikovíniho predstavila : kópie kníh - voľné parafrázy inšpirované dobovými knižnými väzbami /od gotiky, cez renesanciu po baroko/, knižné väzby na francúzsky a nemecký spôsob, Karolínsky viaczložkový kódex. Pozoruhodnou je väzba podľa Bradela, pre ktorú vyrobili študenti zošľachťovaný špeciálny ručný papier, či kópia japonskej väzby. Ďalej sme vystavovali autorské knihy ako výtvarne spracované recyklácie starých kníh do rôznych útvarov. Nepotrebné knihy dostali druhú šancu a zapôsobili na návštevníkov Bienále. Kópie historických listín vytvárajú študenti na predmete kaligrafia, pritom pracujú s originálnym materiálom /pergamen, ručný papier i plátkové zlato/. Pri tvorbe kópií na ručnom papieri sa nesmú pomýliť, pretože chyba sa už nedá odstrániť. Pri kópiách na pergamene sa chybička dá jemne vyškrabať.Práca s plátkovým zlatom patrí k náročným technikám a približuje Kópiu čo najvernejšie k originálu.

Súčasťou našej prezentácie boli i panely s abecedou s využitím fantázie na tému drak a rozprávkové príšerky, ktoré vytvorili propagačné výtvarníčky.
Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo v jedinečnej atmosfére zapadajúcich slnečných lúčov, ktoré vytvorili spektrum . Virtuózny výkon klaviristky a flautistky uviedol príhovory kurátorky výstavy, výtvarného kritika , riaditeľa našej školy Ing. Jána Totkoviča a primátora mesta Pécel.
Pre nás boli cenné slová chvály, ktorými rečníci nešetrili. Najviac superlatívov sme počuli z úst najpovolanejších - od pána Feledy Balázsa, ktorý je výtvarným kritikom. Bol unesený , keď sa dozvedel, že autormi vystavených exponátov v "našej" sále sú stredoškoláci a nie profesionáli.. Ocenil výnimočnosť kópií, vyzdvihol kvalitnú prácu a odbornosť pedagógov, ktorí vedú študentov / my dopľňame ich mená : Mgr. r. Blaho, Ing. Ľ. Šlauka, Ing.arch. I. Hrušovský , Mgr.I. Slovenčák / Najväčšie nadšenie v ňom vyvolali knihy ako objekty tým, že umelecky vyzdvihli prachom zapadnuté staré knihy.

Pestrú paletu exponátov od tapisérií, cez keramiku a grafiky, po knihy ako objekty od renomovaných výtvarníkov z celého Maďarska si môžu návštevníci vychutnať do 10. decembra.
Aj primátor mesta bol nadšený s možnosťami spolupráce v umeleckej oblasti. Našu školu možnosť konfrontovať práce študentov s profesionálmi na medzinárodnej úrovni utvrdila v presvedčení, že učitelia a študenti odvádzajú naozaj kvalitnú prácu .

Mgr. Beata Chrienová

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©