SPŠ Samuela Mikovíniho na 4. Vedeckom veľtrhu v Bratislave

Vedecký veľtrh v Bratislave sa konal 13. septembra 2019 na námestí obchodného centra Eurovea. Predošlé ročníky zaštítil prezident SR v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou. Patrónmi podujatia boli: bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler a predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Juraj Draxler v čase vykonávania úradu ministra školstva, vedy, výskumu a športu navštívil našu školu, ktorou bol očarený, živo sa zaujímal o potreby jednotlivých študijných odborov a prisľúbil pomoc. Slovo dodržal, aj jeho zásluhou sme mohli rekonštruovať veľkú poslucháreň v budove laboratórií. Nezabudol na nás a tento rok nám poslal pozvánku na Vedecký veľtrh , ktorého cieľom bolo nadchnúť deti, žiakov ZŠ, SŠ  ich rodičov a výchovných pracovníkov pre vedu a techniku. Ukázať im, ako sa bez vedy nezaobídeme ani v bežnom každodennom živote, ako môžu zmeniť svoj život , keď si vyberú cestu bádania, skúmania.

Z našej školy - SPŠ S. Mikovíniho sme v bratislavskom vedeckom veľtru mali piatich zástupcov, vyučujúcich: Ing. Ľ. Šlauku, Ing. arch. P. Fabiana a Mgr art. M. Rievaj a dve študentky odboru reštaurátorstvo a konzervátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby. Zo 45 vystavovateľov sme boli jedinou strednou priemyselnou školou, ktorá prezentovala aj umelecké odbory. V stánku našej SPŠ Samuela Mikovíniho sme predviedli ukážky žiackych prác, vystavený bol aj pergamen, ktorý sme vyrobili v našich dielňach. Návštevníci si mohli vyskúšať šitie knihy a písanie kaligrafickým perom. Takouto interaktívnou formou, cez vlastnú praktickú skúsenosť s jedinečnými odbormi našej priemyslovky, sme oslovili žiakov, návštevníkov, z ktorých mnohí ani netušili, že sa takéto atraktívne odbory na Slovensku dajú vyštudovať na strednej škole. Podujatie malo zábavný charakter, ale jeho hlavný cieľ už po štvrtýkrát znel: zvýšiť záujem o vedu a výskum u žiakov základných a stredných škôl.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©