dsc_8648_original

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v piatok 7. februára 2020, od 8:00 do 12:00.

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov(šperk, odev, modely, výkresy Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese vychovny.poradca@mikovini.sk alebo prostredníctvom kontakného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

Talentové skúšky 18. marca 2019

Článok o prípravnom kurze na talentové skúšky 2018

Formulár je úspešne odoslaný a k nám doručený aj keď sa zobrazuje oznámenie, že sa SPRACOVÁVA.

dsc_2436_original

Mikuláš 2017

Na svätého Mikuláša, už je celá zima naša

„Pôvodne sa darčeky na deň svätého Mikuláša rozdávali v školách, pretože sv. Mikuláš bol patrónom škôl, už v 15. storočí oslavovali študenti európskych kláštorných a nadačných škôl 6. decembra sviatok svojho patróna, pričom dostali topánky, školské pomôcky a zopár mincí. V polovici 16. storočia sa študenti tešili už aj z nohavíc, opaskov, jabĺčok, orechov a iných drobností, ktoré mali v miske alebo na tanieri. V 17. a 18. storočí začali mať darčeky výchovný charakter, keď muž preoblečený za biskupa Mikuláša deti vyskúšal, niektoré pochválil, iné vyhrešil. Dobré deti dostali ovocie, orechy, perníčky a zlé deti figúrky čerta zo sušených sliviek, metličku, prútik.“ (zdroj Zora Mintalová Zubercová: Tradície na Slovensku).

Nášho Mikuláša sprevádzali 2 čertice a anjel. Prešli triedami, ateliérmi, dielňami, kanceláriami i jedálňou. Najväčšiu pochvalu za spievanie mikulášskych pesničiek si zaslúži jednoznačne I.B a niektorí vyučujúci, ktorí si ctia tradície.

oceneni2017_021_original

Radnica privítala úspešných študentov

17. november sa stal dňom slávnostným a výnimočným.
Tradične pri príležitosti tohto sviatku primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková odmeňuje úspešných stredoškolákov malými darčekmi. Súčasťou slávnosti je i zápis ocenených študentov do Pamätnej knihy mesta.

Našu školu reprezentovali:

Branislav Budoš, ocenený za dosiahnuté študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii EF a v súťaži Matematický klokan

Nikola Beňová, ocenená za výborné študijné výsledky, kultúrnu činnosť a reprezentáciu školy v recitácii

Diana Rybárová, ocenená za výborné študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu školy v súťaži Expert geniality show

Miroslava Vicianová, ocenená za výborné študijné výsledky a kultúrnu činnosť

Alex Štoselová, ocenená za výborné študijné výsledky

Alexandra Koryťáková, ocenená za výborné študijné výsledky

exkurziabb_014_original

Exkurzia živoťákov v Banskej Bystrici

V utorok 24.10.2017 sa žiaci odboru životné prostredie zúčastnili exkurzie v Prírodovednom múzeu v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici – časť Radvaň. Národná kultúrna pamiatka pôsobí ako oáza v okolí zastavanom panelákmi.

Prekvapil nás interiér múzea, nečakali sme na takej malej ploche toľko zaujímavostí. Výstavou „Preťažená Noemova archa“ nám lektor priblížil zaujímavosti o vzniku zoologických záhrad v rôznych krajinách, ich pozitíva a nedostatky. Zaujímali ho aj naše skúsenosti. Upozornil nás na niektoré vyhynuté druhy a druhy, ktorým tento osud hrozí. Zvládli sme aj vedomostný kvíz o živočíchoch. V interaktívnej záhrade sme si prezreli krásne, hoci vypreparované motýle z celého sveta . Krátky film o palmovom oleji a nebezpečenstve vyrubovania pralesa pre palmové plantáže , ktoré narúšajú ekosystém a spôsobujú zánik množstva živočíšnych druhov, viedol k interaktívnej činnosti: rozdelení do skupín sme vo virtuálnom obchode nakúpili výrobky a určovali, ktoré z nich otvorene alebo skryte obsahovali palmový olej. Na danú tému sme vytvorili z pripravených materiálov postery, ktoré sme prezentovali. V okolí kaštieľa sme si obdivovali domčeky pre hmyz, vtáčie búdky pre menšie vtáky a dravce a rozsiahlu bylinkovú záhradu. V ďalšej expozícii bolo zaujímavé vidieť exponáty hornín, minerálov skamenelín, rastlín, živočíchov , ktoré boli usporiadané podľa prírodného a umelého ekosystému: napr. vodný, rašelinový, lúk a pasienkov, lesa, podľa regiónov stredného Slovenska. Vypočuli sme si aj jednotlivé hlasy živočíchov. Na záver sme zhliadli film o záchrannej stanici v Zázrivej. Po živej diskusii a poďakovaní sa lektorom múzea, najmä RNDr. Danke Bardoňovej, sme po piatich hodinách spokojní odchádzali.

Vo vstupnej hale sme objavili obchodík so spomienkovými predmetmi, kde niektorí živoťáci aj čo – to nakúpili.

Z exkurzie zdieľame dôležitý odkaz pre verejnosť: Všímajte si výrobky, ktoré kupujete, či sú to - sladkosti, slané pochúťky, kozmetika, palivá, či neobsahujú palmový olej. Ak si nekúpite takéto výrobky, podporíte ochranu živočíchov najmä tapírov , niektorých druhov opíc a plazov.

Ing. Slavomíra Kašiarová PhD.

22855855_10212437350903328_23140219_n_original

Bienále ilustrácií 2017

Bratislava: 25. október 2017

50 najrýchlejších študentov 1 – 4. ročníka sa pod vedením Mgr.art Eleny Rajčanovej zúčastnilo Bienále ilustrácií, ktoré sa po päťdesiatich rokoch presídlilo do Slovenskej národnej galérie. Ide o jednu z najväčších výstav svojho druhu na svete . V SNG boli inštalované expozície súťažných ilustrácií detských kníh . Po krátkom poučení ,ako sa nestratiť v galérii a v hlavnom meste, sa študenti pobrali poobzerať, čo nového vo SVETE ILUSTRÁCIÍ ( a to doslova). Európa, Južná Amerika, Ázia, Afrika....Niektoré obrázky vyvolávali upokojujúce dojmy, iné zasa skľučujúce. Jedno dielko sa hlboko dotklo návštevníkov, niektoré citlivé duše si pri ňom aj poplakali...Každý si našiel autora, dielo, ktoré ho oslovilo. Veľký záujem bol o Japonsko, Kóreu, Brazíliu, Česko, Slovensko.

Kaleidoskop postrehov druhákov výtvarných odborov:

  • Ilustrácie zobrazovali témy na zamyslenie, niektoré boli aj vtipné
  • Zaujali ma hlavne japonské diela, ale potešili ma aj tie zo Slovenska
  • Írsko –nádherný obraz, ktorý stvárnil sovy
  • Fínsko – prekypovalo dobrou náladou
  • Obrázky s technikou leptu patrili medzi „najvymakanejšie“
  • Najkrajšia na Bienále bola rôznorodosť, každé dielo bolo zaujímavé, očarujúce..
  • Liezli nám na nervy malí, otravní (8 -10 roční) školáci, ktorí behali, kričali a plietli sa pod nohy
  • Našli sa aj ilustrácie, ktoré mi nesadli a nepôsobili na mňa príjemne
  • Keď sa obohatili duše výtvarnícke zo SPŠ Samuela Mikovíniho o nápady a inšpirácie , rozutekali sa do nákupných centier...( Ako inak, keď štyri pätiny exkurzie tvorili baby.)
gpch_467_original

GRAND PRIX CHEMIKEE

14. ročník GRAND PRIX CHEMIKEE v Srbsku

Grand Prix Chemikee je medzinárodná súťaž zameraná na laboratórnu zručnosť študentov stredných škôl z Európy. Koná sa každé dva roky vždy pod záštitou inej krajiny. Každá krajina bola zastúpená dvoma súťažiacimi, ktorí boli vybraní na základe výsledkov najvyššej národnej súťaže. Zúčastnené krajiny: Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko a Taliansko.

Organizátorom 14. ročníka bolo Srbsko a súťaž sa odohrávala vo výskumnom centre Petnica Science centrum ,neďaleko mesta Valjevo. Pod slovenskou zástavou som súťažil ja (Ondrej Hruška) a Monika Špaková zo Strednej odbornej školy v Novákoch. Našimi mentorkami boli pani Elena Kulichová a pani Martina Gánovská.

Súťaž pozostáva z dvoch úloh, ktoré musí absolvovať každý súťažiaci. 1. časť: preparatívna úloha, ktorej cieľom je pripraviť určenú chemickú látku. 2. časť je zameraná na analytické zručnosti. Tento rok sme pripravovali vonnú látku Vanilinalkohol a nitroacetanilid, ktorý je prekurzorom pre výrobu syntetických farbív. V analytickej časti sme mali stanoviť obsah vápnika vo vzorke a určovať kyslosť morskej vody. Každá úloha sa boduje zvlášť a ich súčet sa dosadí do rebríčka. Umiestnil som sa na 7. mieste a moja spolusúťažiaca na 15. mieste. Prvé dve miesta obsadili maďarskí študenti a 3. miesto patrilo Čechom. Každý účastník, vrátane mentorov, dostal certifikát o účasti a získal neoceniteľné skúsenosti a zážitky zo spoločného programu. Každá zúčastnená krajina sa predstavila. Okrem toho nás čakala prehliadka mesta Valjevo a okolia obce Petnica( jazero, jaskyňa, archeologické náleziská).

Ondrej Hruška, absolvent IV. B triedy odboru biotechnológia a farmakológia

P:S. Ondrej Hruška sa ako štvrták v marci 2017 stal víťazom Celoštátneho kola CHO v kategórii EF. Účasť na Grand Prix Chemikee bola podmienená výberom po celoštátnej chemickej olympiáde.

(bývalá triedna IV.B)

image5_original

Kurz ochrany človeka a zdravia

Dátum: 4.10. – 6.10 2017

Účastníci: III.B, III.GD,O, III.G, K, Z

Vedúci kurzu: Mgr. Martin Prokein

Pedagogický dozor: Mgr. Tatiana Štepáneková, Ing. arch. Pavel Fabian

„Naše branné by sme mohli uviesť rozprávkovo: Za dvanástimi horami a dvanástimi dolinami... Kráľovstvo bolo vzdialené! Naši hrdinovia kráčali 6 hodín /37 851 krokov!/ v nehostinných poveternostných podmienkach/dážď, mrholenie, vietor.../. Keď kráľovstvo bolo na dohľad tretiackemu orliemu zraku, kameň zo srdca mnohým netrénovaným jedincom odpadol. .. No zbytočná chvíľka radosti. Utrpeniu ešte konca nebolo v jazernom kráľovstve Počúvadlo. Zdolať súboj s únavou, frfľaním a pohodlnosťou sa podarilo len výstupom na Sitno!!!!! Pot stekal po tvári a srdce bilo hlasno, až sa sitnianske skaly otriasali. Vydržali sme!!! Skončili sme ako jasní víťazí v lesklej /od dažďa/ zbroji...“ / Lucia Halgašová, III.PG, upravené/

Heslo dňa: Zbierajte bedle, môžu sa zísť ...

Nedostatky: oblečenie a obuv neprispôsobené terénu a počasiu

Odmena: výborná večera, wellnes, kvíz a 2. večera: vyprážané bedle a SPÁNOK...

dsc_1513_original

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ ARCHÍV PREZENTOVAL

Prednášku Slovenského národného archívu – SNA (z Bratislavy uviedla Ing. Alena Maková - vedúca odd. ochrany archívnych dokumentov. Pre našu školu bola najväčším trhákom prezentácia absolventov odboru konzervátorstva papiera Laury Pacherovej a Mateja Kámena, ktorí zachraňujú archívne dokumenty v SNA. Prezentáciu pripravili pre odborníkov zo Štátneho ústredného banského archívu v Banskej Štiavnici a našich študentov. Podstatnú časť prezentácie tvoril technologický postup záchrany dvoch významných kníh zo ŠUBA v B. Štiavnici, ktoré Laura a Matej dostali v značne zdevastovanej podobe. Ohromujúce bolo osobne si prezrieť knihy, ktoré pôvodne vyzerali „nevyliečiteľne“.

Po diskusii a krátkej prezentácii aktivít SNA v oblasti reštaurovania listín a dokumentov, nasledovala zaujímavá praktická informácia o možnostiach zamestnať sa v SNA. Archívne dokumenty predstavujú sumár stámiliónov autentických, jedinečných a hodnoverných informácií o dejinách Slovenska, Slovákov a ďalších národností žijúcich na našom území od 11. storočia. Majú aj právnu silu a ochranu.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©