Rok sa s rokom stretol a opäť k nám zavítali adepti vied výtvarných, aby si v slušnom počte blížiacom sa k štyridsiatke, vyskúšali „talentovky na nečisto“. V piatok 9. 2. 2018 sa v ateliéroch pracovalo na troch zadaniach: po kresbe zátišia s drapériou a geometrickými telesami podľa modelu vo formáte A3 nasledovala štúdia ruky(dlane). Prípravný kurz deviataci zavŕšili kreatívnou prácou, kde využili písmo z písmovej predlohy v spojení s geometrickým tvarom (ihlan, kocka, kváder, guľa). Mohli pracovať s farebnými ceruzkami alebo s vodovými farbami. Vyučujúci účastníkom kurzu korigovali kresby, poskytli im cenné rady, ako sa zlepšiť a zdokonaliť do talentových skúšok. Niektoré práce príjemne prekvapili vysokou úrovňou zadaní. Zdá sa, že sa k nám chystajú veľké talenty :). Zo zoznamu budúcich prvákov sme zistili, z ktorých miest prichádzajú: Zvolen a jeho okolie dominovali. Ukázalo sa, že burza a návštevy základných škôl oslovili najviac. Potom nasledovali Poltár, Martin, Lučenec, Bojnice, Veľký Krtíš, Vráble, Revúca, Brezno, Banská Bystrica , Bzovík, Trnavá Hora, Žiar nad Hronom . Dúfame, že onedlho úspešne zvládnu talentové skúšky a v školskom roku 2018/2019 posilnia naše rady.