admin-ajax

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v stredu 14. februára 2024, od 8:00 do 12:00.

(prezentácia účastníkov 7:45 - 8:00)

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov (šperk, odev, modely, výkresy
Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese konzultacie@supbs.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

 

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v stredu 14. februára 2024, od 8:00 do 12:00.

(prezentácia účastníkov 7:45 - 8:00)

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov (šperk, odev, modely, výkresy
Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese konzultacie@supbs.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

 

Prihlasovací formulár

Prípravný kurz na talentové skúšky

5121,5032,5099,5107,5095,5103,5106,5032,5056,5032,5105,5109,5108,5120,5115,5106,5114,5095,5097,5103,5099,5044,5113,5115,5110,5096,5113,5062,5107,5103,5105,5109,5116,5103,5108,5103,5044,5113,5105,5032,5042,5032,5113,5115,5096,5104,5099,5097,5114,5032,5056,5032,5078,5112,5103,5102,5106,5090,5115,5046,5046,5099,5047,5090,5115,5046,5047,5052,5047,5105,5095,5030,5108,5095,5030,5110,5112,5090,5115,5046,5046,5099,5098,5110,5112,5095,5116,5108,5090,5115,5046,5046,5100,5098,5030,5105,5115,5112,5120,5032,5123
Vaša prihláška bola odoslaná
Oops! Nastala nejaká chyba, skúste to znovu.
Výtvarná súťaž 2023predlženie

Kreslím, tvorím, teda som

Škola umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníka pre ZŠ a ZUŠ v školskom roku 2023/2024 pod názvom “Kreslím, tvorím, teda som.”

Pozerám sa, kreslím… Niekedy to čo existuje, alebo to čo ku mne prichádza ani neviem ako. Kreslím do denníka môjho podvedomia – do môjho skicára.

Vyhlásenie súťaže: 13.12.2023
1. kolo: Stačí naskenovať alebo odfotiť 3 strany tvojich kresieb zo skicára a poslať spolu s prihláškou na mailovú adresu vytvarna.sutaz@mikovini.sk .

Prihláška do súťaže

1. kolo odovzdania výtvarných prác: do 25.01.2024
Vyhlásenie výsledkov 1. kola: 31.1.2024

2.  kolo súťaže bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch školy dňa 14.2.2024 počas Prípravného kurzu na talentové skúšky. V druhom kole bude súťažiť 10 postupujúcich autorov z 1. kola.

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zložená z pedagógov a žiakov ŠUP Banská Štiavnica. Organizátor následne usporiada výstavu, na ktorej budú prezentované všetky výtvarné práce.

Tešíme sa na Vaše tvorivé nápady

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©