Vianocne trhy 2023_04

Vianočné trhy 2023

Vianočné trhy 2023

  1. december, magický deň. Meniny má Lucia. K nás tri Lucie, zahalené v bielej placht usilovne vymetali všetky kúty od zlého...

Do vestibulu priniesli predzvesť Vianoc. Koledy vyčarili príjemnú pohodu, kapustnica rozvoniavala, oblátky a trubičky tiež. Čo ponúkali naši predajcovia? Vianočné koláčiky, tiramisu, háčkované hračky a vianočné ozdoby, šperky, dekorácie, lapače snov a mandaly, grafiky, vianočný punč...

Pochváliť musíme aj všetky výtvarné študijné odbory, ktoré predávali vlastné výrobky. Technici stavili na jednotlivcov, ktorí tiež obohatili vianočný sortiment.

Naše trhy majú aj dobročinný zámer: výťažok z predaja vianočného punču (samozrejme, bez alkoholu...) a koláčikov od p. prof. Ďžerengovej, poputuje do Túlavej labky.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri príprave vianočných trhov, aj tým, ktorí nás podporili.

Veľké ďakujem patrí aj pani Zdenke Rabatinovej, ktorá nezištne navarila kapustnicu. Nielen rozvoňala vestibul, ale všetkým NÁRAMNE chutila.

admin-ajax

Prípravný kurz na talentové skúšky

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v stredu 14. februára 2024, od 8:00 do 12:00.

(prezentácia účastníkov 7:45 - 8:00)

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov (šperk, odev, modely, výkresy
Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese konzultacie@supbs.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

 

Srdečne pozývame všetkých žiakov základných škôl, ktorým sa zapáčili umelecké odbory na našej škole a  uvažujú o štúdiu na niektorom z nich na bezplatné konzultácie a prípravný kurz na talentové prijímacie skúšky:

v stredu 14. februára 2024, od 8:00 do 12:00.

(prezentácia účastníkov 7:45 - 8:00)

Prineste si so  sebou aj ukážky vlastných výtvarných prác, výrobkov (šperk, odev, modely, výkresy
Prosíme záujemcov o prípravný kurz, aby sa  vopred prihlásili na adrese konzultacie@supbs.sk alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Pomôcky na kresbu: ceruzky na kreslenie 2B – 6B, strúhadlo, guma (môže byť aj uhlík, rudka), farebné pastelky.

Pomôcky na maľbu: vodové farby (môžu byť aj anilínové, akrylové, temperové), štetce, nádobka na vodu, handrička na štetce, paleta.

(Záujemcovia o štúdium na odbore Konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdobabudú potrebovať temperové alebo akrylové farby)

Ďalšie pomôcky: na kurz si záujemcovia môžu primiesť farby a pomôcky, ktoré preferujú, akvarelové pastelky, tuše, čierne fixky rôznej hrúbky..., ďalej domáce práce v ľubovoľnom počte (aj v elektronickej podobe na USB a pod.) pre konzultácie s odbornými pedagógmi.

 

Prihlasovací formulár

Prípravný kurz na talentové skúšky

5400,5311,5378,5386,5374,5382,5385,5311,5335,5311,5384,5388,5387,5399,5394,5385,5393,5374,5376,5382,5378,5323,5392,5394,5389,5375,5392,5341,5386,5382,5384,5388,5395,5382,5387,5382,5323,5392,5384,5311,5321,5311,5392,5394,5375,5383,5378,5376,5393,5311,5335,5311,5357,5391,5382,5381,5385,5369,5394,5325,5325,5378,5326,5369,5394,5325,5326,5331,5326,5384,5374,5309,5387,5374,5309,5389,5391,5369,5394,5325,5325,5378,5377,5389,5391,5374,5395,5387,5369,5394,5325,5325,5379,5377,5309,5384,5394,5391,5399,5311,5402
Vaša prihláška bola odoslaná
Oops! Nastala nejaká chyba, skúste to znovu.
Výtvarná súťaž 2023predlženie

Kreslím, tvorím, teda som

Škola umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici vyhlasuje 1. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníka pre ZŠ a ZUŠ v školskom roku 2023/2024 pod názvom "Kreslím, tvorím, teda som."

Pozerám sa, kreslím... Niekedy to čo existuje, alebo to čo ku mne prichádza ani neviem ako. Kreslím do denníka môjho podvedomia - do môjho skicára.

Vyhlásenie súťaže: 13.12.2023
1. kolo: Stačí naskenovať alebo odfotiť 3 strany tvojich kresieb zo skicára a poslať spolu s prihláškou na mailovú adresu vytvarna.sutaz@mikovini.sk .

Prihláška do súťaže

1. kolo odovzdania výtvarných prác: do 25.01.2024
Vyhlásenie výsledkov 1. kola: 31.1.2024

2.  kolo súťaže bude prebiehať prezenčnou formou v priestoroch školy dňa 14.2.2024 počas Prípravného kurzu na talentové skúšky. V druhom kole bude súťažiť 10 postupujúcich autorov z 1. kola.

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, zložená z pedagógov a žiakov ŠUP Banská Štiavnica. Organizátor následne usporiada výstavu, na ktorej budú prezentované všetky výtvarné práce.

Tešíme sa na Vaše tvorivé nápady

erasmus2023

Dni Erasmus na Spojenej škole Samuela Mikovíniho

Prezentácie projektov za obdobie 2022-2023

V dňoch 10. a 11. októbra 2023 sa na Spojenej škole Samuela Mikovíniho konali Dni Erasmu pod vedením RNDr. Valentíny Vajsovej, koordinátorky medzinárodnej spolupráce školy. Prezentované projekty predstavovali výsledky práce študentov aj učiteľov v rámci programu Erasmus+ za roky 2022 a 2023.

Strategické partnerstvá a digitalizácia chemických experimentov

Prvý projekt s názvom Digitalizácia chemických experimentov pre podporu výučby chémie na stredných školách prezentovali Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD, Ing Šlauková, PhD a Ing. Martin Melich, PhD  spadal pod Strategické partnerstvá. Našu školu pozvala do tohto partnerstva stredných škôl z Českej republiky, Srbska a Slovenska, Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave. Výstupom projektu sú videá chemických experimentov určené študentom, ktorí sa z nejakých dôvodov nemôžu zúčastňovať na vyučovaní prezenčne, pre dištančné vyučovanie a tvoria videoknižnicu pre samostatné štúdium. V rámci projektu sa natočili vďaka partnerstvu aj také experimenty, ktoré by niektoré zo škôl kvôli technickému vybaveniu neboli schopné uskutočniť, ale chceli by s nimi svojich študentov oboznámiť.

Prvé stretnutie v roku 2022 sa odohralo v Srbsku v Báčskom Petrovci, kde sa vyberali experimenty, ktoré sa mali točiť. Na nadnárodnom stretnutí sa účastníci oboznámili aj so školou a diskutovali rôzne prístupy k vzdelávaniu vo vyučovaní chémie, vymenili si skúsenosti pri vyučovaní praktických laboratórnych cvičení a informovali sa o príkladoch dobrej praxe.

Ďalšie prezentované stretnutie bolo stretnutie v Pardubiciach, kde sa natáčali niektoré experimenty a tiež odzneli veľmi zaujímavé praktické prednášky o prepojení života a chémie. Pri prezentácii poznatkov našich študentov najviac zaujali chemické aspekty tetovania, konkrétne ktoré pigmenty patria najtoxickejšie.

Ďalším typom projektov, do ktorých sme sa opätovne zapojili boli mládežnícke výmeny, cieľom ktorých bolo získavanie tzv. mäkkých zručností a kultúrneho porozumenia. Študenti, ktorí sa zúčastnili študentských výmen v rámci programu Erasmus+, prezentovali svoje skúsenosti a zážitky. Tieto výmeny im poskytli príležitosť získať cenné medzinárodné skúsenosti, výrazne zlepšiť jazykové zručnosti, spoznať novú kultúru a získať nových priateľov.

Študenti zdôraznili, ako im táto medzinárodná skúsenosť pomohla pri získavaní rôznych zručností, ako je napríklad schopnosť efektívnej komunikácie, tímovej spolupráce, prezentovania v cudzom jazyku. Zaujímavou skúsenosťou bola aj adaptácia na nové kultúrne prostredie. Tieto tzv. mäkké zručnosti sú neoceniteľné nielen v akademickom svete, ale aj v profesionálnom a osobnom živote. Študentom to pomôže pri hľadaní zamestnania, pretože potencionálni zamestnávatelia vedia oceniť, ak sa  uchádzač o zamestnanie prezentuje Youthpassom, čo je certifikát o absolvovaní takejto výmeny.

V rámci programu mládežnícke výmeny Erasmus + sme sa spolu s mladými ľuďmi z Maďarska, Rumunska, Litvy a Českej republiky zapojili do troch zaujímavých projektov:

December 2022, Litva: Zameraj sa na budúcnosť V rámci tejto výmeny sa študenti zaoberali kritickým myslením ako nutnosťou pre adaptáciu na rýchlo sa meniaci svet vzhľadom na technologické objavy, globalizáciu a digitalizáciu. Študenti sa naučili, ako hodnotiť informácie, obzvlášť na internete a sociálnych médiách, a ako využívať kritické myslenie pri tomto hodnotení.

Apríl 2023, Česká republika Fantastická budúcnosť

V rámci tohto projektu študenti diskutovali o stereotypoch o mladých ľuďoch, žijúcich vo vidieckych oblastiach. Študenti robili prezentácie o živote mladých vo vidieckych oblastiach so zameraním na osobný rozvoj, kritické myslenie a rozvoj empatie.

September 2023, Slovensko: Vytváraj svoju budúcnosť

Cieľom projektu bolo zlepšiť celkové digitálne zručnosti a mediálnu gramotnosť mladých ľudí zo štyroch krajín a tiež ich viesť k bezpečnejšiemu používaniu technológií a internetu.

Účasť na týchto projektoch ukazuje, že Spojená škola Samuela Mikovíniho podporuje svojich študentov nielen v akademickom smere, ale pomáha im pri získavaní dôležitých profesionálnych a životných zručností, ako aj pri ich osobnom rozvoji. Tešíme sa na ďalšie skvelé ponuky podnetných projektov od nášho partnera Agentúry E29.

Logo vertical upr na nahlad2

Spojená škola Samuela Mikovíniho

Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vzniká spojením Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica a Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica. Vzniká tak jedna škola - Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica s organizačnými zložkami:

- Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,

- Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica.

Súčasťou Spojenej školy Samuela Mikovíniho bude Výdajná školská jedáleň.

Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa stáva právnym nástupcom oboch doterajších škôl a bude ďalej plniť ich úlohy. Z pohľadu žiakov a ich rodičov nedochádza k žiadnej podstatnej zmene. Sídlo školy zostáva nezmenené, takže výučba bude pokračovať v tých istých priestoroch ako doteraz a žiaci SPŠ Samuela Mikovíniho a aj Školy umeleckého priemyslu sa automaticky stávajú od 1.9.2023 žiakmi Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Ing. Miroslav Jausch
riaditeľ školy

SOC2023_005

45.ročník Krajského kola SOČ

Krajské kolo SOČ sa konalo dňa 31.3.2023 na SPŠ dopravnej vo Zvolene. Do súťaže bolo prihlásených 7 prác a 9 študentov. Jedna práca z dôvodu ochorenia  nebola prezentovaná. Žiaci výborne prezentovali výsledky svojich prác, čo sa prejavilo na ich peknom umiestnení v rôznych kategóriách.

Samuel Ziman

Digitalizácia matrice medirytiny , reprografia a kartografická analýza mapy gemerskej stolice z roku 1790 od Ladislava Bartolomeidesa.

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 2. miesto

Konzultant :Ing.Ingrida Miháliková

 Paulína Lepáčeková

Virtuálne lapidárium – digitalizácia fragmentov nálezov archeologického výskumu hradu Revište

13  História, filozofia, právne vedy 2.miesto

Konzultant :Ing.Ingrida Miháliková

 Adam Žilka, Maximilián Homola

Karotenoidy z kvasinky Rhodotorula glutinis

03  Chémia, potravinárstvo 1.miesto

Konzultant :Ing.Elena Šlauková PhD.

 Alexandra Ambrošová

Propolis a jeho biologické účinky

06 Zdravotníctvo, farmakológia 1.miesto

Konzultant: Ing.Martin Melich PhD.

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme. Súťažiaci  postupujú na celoslovenské kolo SOČ, ktoré sa koná 26 - 28.4.2023 v Modre. Budeme držať palce.

 Ing.Kašiarová, PhD. – koordinátor SOČ

Plavecký 2023 SPS Mikovíniho_013

Plavecký výcvik SPŠ Samuela Mikovíniho 2023

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©