035_lada_kopnick__maturitn__pr_ca_2011

Fotogaléria - propagačné výtvarníctvo

dizajn037

Fotogaléria - grafický a priestorový dizajn

girl-2771936_1920

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

17. januára 2018 sa na našej škole, SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, konalo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, do ktorého postúpili víťazi školských kôl banskoštiavnických stredných škôl.
Šesťčlenná porota učiteľov angličtiny stála pred neľahkou úlohou, pretože súťaž bola vzácne vyrovnaná a až do konca vládlo v jazykových učebniach veľké napätie.
Výsledky:
Kategória: 2A 1. Miesto Richard Žember Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici
Kategória: 2B 1. Miesto Hana Čížová Gymnázium
Kategória: 2D 1. Miesto Jakub Moncman Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici
Kategória: 2C2 1. Miesto Ela Gatialová Gymnázium

Riaditeľ školy Ing. Ján Totkovič odovzdal víťazom diplomy a vecné ceny(poukážky na nákup elektroniky v hodnote 15 a 10 eur)

Víťazi postupujú do krajského kola .

IMG_20171205_113634

Vianočná Viedeň

V tento deň sa naša škola zúčastnila školského zájazdu do „vianočnej Viedne“. Všetci sme sa už veľmi tešili no počasie nám neprialo, hoci v decembri to býva všelijako. Ráno nás trochu zdržali kolóny pred Bratislavou, tak sme do Viedne „dorazili“ okolo 11:00 predpoludním. Práve trochu pršalo, takže sme zvolili v rámci nášho programu prvý bod – návštevu múzea. Mali sme šťastie, lebo práve v týchto dňoch je inštalovaná výstava Rubensa. Vidieť toľko kvalitných originálov v niekoľkých miestnostiach – paráda! Ale aj samotná budova múzea je nádherná, z vnútra vznešená, teraz aj vianočne vyzdobená.

Po takmer 2 hodinách strávených v tomto stánku kultúry sme navštívili viedenské vianočné trhy s neodmysliteľným punčom rôznych druhov, farieb a chutí. Dokonca sa na nás na pár minút aj usmialo slnko. Niektorí sme ešte stihli aj nákupy na Mariahilferstrasse.

Potom sme už uzimení nasadli do vyhriateho autobusu a tešili sa domov... Vrátili sme sa plní pekných dojmov, ktoré s radosťou pretlmočíme svojím kolegom či spolužiakom.

PhDr. Dana Bartošová

20171211_105631

Workshop - Baroková knižná väzba

V dňoch 13. až 16. novembra 2017 sa vybraní študenti odboru konzervovanie a reštaurovanie knižnej väzby a papiera preniesli do obdobia baroka, aby pod odborným vedením MgA. Ivana Kopáčika a Bc. Martiny Zychovej z Fakulty restaurování v Litomyšli vyrobili repliky barokovej knižnej väzby.
Prvý deň začal prednáškou zameranou na prezentáciu Fakulty restaurování v Litomyšli, ktorá zaujala tretiakov a štvrtákov z odborov reštaurovania, ktorí sa už rozhodujú, kam nasmerujú svoje kroky pri budovaní kariéry vo fachu reštaurátorskom. Bonusom bola možnosť konzultácií výtvarných prác a nasmerovanie študentov na úlohy prijímacích pohovorov, ktoré by ich čakali v prípade ich záujmu. Prednášku prezentovali MgA. Ivan Kopáčik a Bc. Martina Zychová. Po jej skončení zodpovedali na všetky zvedavé otázky. Nasledovala teoretická príprava na tému: Baroková knižná väzba pre vybrané študentky a prípravné práce na viazanie replík.
Na druhý deň vybrané študentky 2. a 3. ročníka začali praktické práce šitím knižného bloku a výrobou knižných dosák. Pre nich dovtedy v nepoznanom tempe.
Tretí deň začal nasadením knižných dosiek na blok a následne aplikácia usňového pokryvu a výroba mosadzného kovania. Štvrtý deň už študentky dokončovali svoje vydarené diela replík barokovej knižnej väzby.
Rýchle tempo, úžasné nasadenie dievčat, množstvo cenných rád od odborníkov ešte viac umocnili pozitívny ohlas workshopu. Workshopy a prednášky predstavujú jednu z mnohých aktivít a foriem spolupráce medzi našou školou a Fakultou restaurování v Litomyšli, kde by mali tretiačky P. Longauerová a K. Šimunová v lete absolvovať odbornú stáž. Tá by ich mala lepšie pripraviť na prijímacie pohovory alebo priamo do praxe.

Beata Chrienová, Radovan Blaho

IMG_20171205_113634

Ďakovný list pre SPŠ Samuela Mikovíniho

28. 11. 2017 prevzal pán riaditeľ Ing. JÁN TOTKOVIČ Ďakovný list na slávnostnom stretnutí pri príležitosti 25. výročia založenia Banskoštiavnicko –hodrušského baníckeho spolku, ktoré sa konalo v sále Kultúrneho centra Banskej Štiavnice. Ďakovný list bol ocenením „úspešnej dlhoročnej spolupráce a podpory spolku a za zachovanie baníckych tradícií„. Naša škola svojou pravidelnou účasťou na Salamandri, šachtágoch a iných podujatiach pomáha udržiavať tradície nášho slávneho baníckeho mesta.

ziaci v nr2017

V. ročník GAUDEAMUS – NITRA

27. 9. 2017 sa naši štvrtáci pobrali do mesta pod Zoborom, aby si zodpovedne vybrali vysokú školu z naozaj pestrej ponuky.

Veľtrh je umiestnený v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra a trvá dva dni. Zameraný býva na univerzitné, pomaturitné a na celoživotné vzdelávanie. Koná sa pod záštitou rektorov univerzít sídliacich v Nitre: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa. Študenti SŠ – tretiaci a štvrtáci, výchovní poradcovia, triedni učitelia, rodičia – všetci sa zaujímali o možnosti štúdia na VŠ slovenských, českých i škandinávskych, či britských. Nerozhodní študenti sa  mohli v Testovacom centre dozvedieť o svojich predpokladoch či talente... V priemere nitriansky Gaudeamus navštívili 4800 návštevníkov. Podobné veľtrhy sa organizujú aj v ČR: v Brne sa bude konať už 24. ročník a v Prahe ročník desiaty.

Štvrtáčky Ema a Soňa (IV.B) hodnotili veľtrh veľmi vysoko. Už pri vstupe dostali návštevníci harmonogram prezentácií, ktoré väčšinou uvádzali študenti patričných VŠ. Pripravený bol aj elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. V stánkoch, ku ktorým sa často museli predierať a čakať v rade, im vysokoškoláci ochotne a najmä objektívne odpovedali na otázky. Nevyhli sa ani nedostatkom (vysoké náklady na bývanie, stravu, skriptá na niektorých školách). Boli úprimní a srdeční. Okrem toho ponúkali súťaže o tričká, mikiny a USB kľúče, riešenia hlavolamov... a pod. Prekvapilo ich, koľko VŠ zo zahraničia sa prezentovalo, dokonca  aj Karlova univerzita, ktorá patrí  v našich zemepisných šírkach patrí k prestížnym, ponúkala svoje študijné programy. Naše maturantky oceňovali precízne a profesionálne pripravené propagačné materiály. SPU a UKF poskytli záujemcom presné študijné programy (predmety v ročníkoch, hodinové dotácie, informácie o zápočtoch).

Ďakujeme p. výchovnému poradcovi Ing. Petrovi Coplákovi za zorganizovanie zájazdu na Gaudeamus.

Vďační študenti SPŠ Samuela Mikovíniho

06_original

Geodeti na JUA 2017

Geodeti na Jesennej univerzite architektúry 2017

V dňoch 10. až 16. 9. 2017 sa žiačky 3. ročníka odboru Geodézia, kartografia a kataster Natália Melišková, Diana Rybárová, Miroslava Vicianová a Alexandra Bešinská zúčastnili  workshopu Jesenná univerzita architektúry 2017.

Jesenná univerzita architektúry 2017 (JUA 2017) bola už 7. ročníkom workshopu pre vysokoškolských študentov architektúry, histórie umenia a etnografie, ktorý organizuje Fakulta  architektúry STU v Bratislave vo Vzdelávacom a vedeckovýskumnom centre v Banskej Štiavnici. Vďaka Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD., organizátorke a duši celého workshopu, sa ho už po  štvrtýkrát mohli zúčastniť aj naši žiaci ako jediní  stredoškoláci. Témou tohto ročníka bola Ľudová architektúra v lokalite UNESCO – Banská Štiavnica a okolie.

Účastníci JUA 2017 na úvod absolvovali zaujímavú odbornú exkurziu po obciach v okolí , kde sa priamo na mieste zoznámili so zachovanými objektmi a prvkami ľudovej architektúry a urbanizmu v krajine.

V ďalších dňoch sa už študenti venovali výskumu a dokumentovaniu zachovanej ľudovej architektúry v obciach Svätý Anton, Prenčov a Beluj. Naše  geodetky dostali za úlohu geodeticky zamerať a vytvoriť 3D model evanjelickej fary v obci Beluj s jej priľahlým hospodárstvom . Po týždni sústredenia a úpornej snahy sa im podarilo cieľ splniť. Výsledok si môžete pozrieť na fotografiách. Okrem práce v teréne boli súčasťou workshopu aj večerné prednášky odborníkov na témy týkajúce sa ľudovej architektúry, jej záchrany a ochrany.

Na záver nám ostáva už len poďakovať  organizačnému tandemu Ing. arch. Kataríne Voškovej, PhD. a odbornému garantovi prof. Ing. arch. Pavlovi Gregorovi, PhD., ako aj všetkým účastníkom za príjemne a pútavo strávený týždeň, ktorý nás všetkých opäť obohatil kultúrne aj skúsenosťami.

21761878_10155603928757429_6051890591034293337_n_original

September v retrospektíve

4. september 2017:

Celé Slovensko prežíva slávnostný začiatok školského roka 2017/2018. Preplnenou aulou (vestibulom) znie hymna a po nej sa Ing. Ján Totkovič, riaditeľ školy, ujíma slova. Vo svojom príhovore privítal nových prvákov a našu novú kolegyňu .......... Vidieť, že dobrý chýr o našej škole zaletel poriadne ďaleko: od Komárna až po Košice k nám docestovali naši adepti vied výtvarných, chemických či geodetických. Prajeme im more vedomostí a zážitkov v našej úžasnej škole 🙂

8. september: Salamander

Po dvoch poobediach intenzívneho tréningu naše dievčatá a chlapci tvorili dôstojnú ozdobu čela salamandrového sprievodu. Oblečení v baníckych uniformách s bielymi rukavičkami boli neprehliadnuteľní. Okrem nich tradične dopĺňali sprievod dvaja chemici, členovia smútočného sprievodu tiež pochádzali z našich radov, ako i četníci, medveď s krásnou krotiteľkou... Veľká vďaka za reprezentáciu školy! Ďakujeme aj pedagógom, ktorí sa pričinili o nácvik, výdaj a príjem kostýmov a tých, ktorí vykonávali dozor.

8. – 16. september TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2017

Organizátor: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Spoluorganizátori: Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO

16. ročník „školy“ opustil brány metropoly SR a zavítal do nášho historického mestečka. Jedným z dôvodov, okrem fotogenickosti, sa stal aj leitmotív tohtoročnej tvorivej školy: Pocta Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles, rodákovi z Banskej Štiavnice. Bohatý program odborných seminárov, prednášok, tvorivých dielní a stretnutí s osobnosťami slovenskej kultúry prilákal aj našich pedagógov a študentov. Už v pondelok sa Mgr. art. Peter Jánošík s výtvarníkmi venoval aktivitám súvisiacich s fotografiou. V stredu sme spolu s druhákmi absolvovali zaujímavú prezentáciu, ktorú pripravil Igor Válek, šéfredaktor časopisu Slovensko: FOTOPRÍBEH o J. M. Hurbanovi (200. výročie narodenia).

Tajomstvá digitálnej fotografie sme odkrývali počas sugestívnej prednášky fotografa Romana Uhliara.

Vo štvrtok sa v našej krásne zrenovovanej posluchárni zišla pestrá societa: krajanskí novinári (15 žurnalistov z krajanských médií: z Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska), študenti Gymnázia Andreja Kmeťa so svojimi učiteľmi a my, domáci (tretiaci a druháci). Pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič prítomným zaujímavo rozprával o histórii a smerovaní našej školy. Krajanskí novinári navodili neobyčajne priateľskú atmosféru, keď predstavovali svoju prácu v rámci programu: KRAJANSKÝ FENOMÉN VÝZNAMNÝ I NEZNÁMY. Osloví mladých? Oslovil. Mimoriadne. A prekvapil. Možno aj zahanbil. Entuziazmus, s akým zachovávajú naši krajania kultúrne dedičstvo predkov, ale aj čistotu slovenského jazyka (Báčsky Petrovec), nám bude vzorom. Na záver príjemného dopoludnia predstavil svoju novú publikáciu o Dežovi Hoffmannovi fotograf a publicista Marián Pauer.

Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov: kováčstvo a tesárstvo

V dňoch 19. – 22. septembra sa siedmi žiaci 4. ročníka odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba zúčastnili horeuvedených workschopov, ktoré organizovala firma : Obnova s.r.o.

Prvý deň sme sa zaoberali kováčstvom. Neodradila nás ani nepriazeň počasia. Na dvore bývalej Centrálky sme pod prístreškom sledovali majstra kováča pri práci s vyhňou. Neskôr sme mali možnosť ukuť kramľu – pomôcku pre tesárov. Na druhý deň nás čakala freska. Odborným garantom bola Mgr. Dana Kukurová, ktorá nám všetko vysvetlila. Technika fresky nám nie je cudzia, takže sme dokázali pracovať aj samostatne. Chlapci pokračovali v kováčskom remesle a my, tri dievčatá, sme sa odhodlali na tento typ nástennej maľby.

Tretí deň bolo na rade tesárstvo. Z guľatiny sme špeciálnymi sekerami vykresali hranoly, ktoré sa neskôr použijú na stavbe. Využili sme aj vlastnoručne ukované kramle a tešili sme sa, že „padli na úžitok“. Celý kurz sa niesol v v príjemnom duchu. Posilnení kávou, čajíkom a inými dobrotami sme podávali výkony... 🙂 Nabrali sme množstvo nových skúseností a najmä mali sme možnosť vidieť prácu naozajstných majstrov.

Alex Štoselová, IV. K

dscf3522_-_copy_original

Plenér 2017

V máji, keď slnko ukázalo svoje prvé teplé lúče, sme vyrazili do romantických ulíc Banskej Štiavnice. Prijemne strávené dni so spolužiakmi a učiteľmi, kde benefitom bolo pozorovanie dychberúcej architektúry nášho úžasného mesta. Snažili sme sa zachytiť pastelom, uhlíkom alebo ceruzkou na papier nádherné pohľady. Aj keď začalo pršať, neodradilo nás to, presunuli sme sa do bezpečia našej školy a kreslili sme jej zaujímavý interiér. Niektorí uprednostnili kreslenie striech , schodov , ulíc , domov a iných zaujali okná, oblúky alebo múry poznačené zubom času. Podporu sme dostávali nielen od našich pedagógov ale aj od okoloidúcich, ktorí sa pristavili, aby nás pozorovali pri kreslení. Týždeň nezabudnuteľných zážitkov uplynul a nám zostali spomienky na tvorivý týždeň ....

Paulína Grolmusová 1.pg

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©