V. ročník GAUDEAMUS – NITRA

27. 9. 2017 sa naši štvrtáci pobrali do mesta pod Zoborom, aby si zodpovedne vybrali vysokú školu z naozaj pestrej ponuky.

Veľtrh je umiestnený v priestoroch výstaviska Agrokomplex Nitra a trvá dva dni. Zameraný býva na univerzitné, pomaturitné a na celoživotné vzdelávanie. Koná sa pod záštitou rektorov univerzít sídliacich v Nitre: Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa. Študenti SŠ – tretiaci a štvrtáci, výchovní poradcovia, triedni učitelia, rodičia – všetci sa zaujímali o možnosti štúdia na VŠ slovenských, českých i škandinávskych, či britských. Nerozhodní študenti sa  mohli v Testovacom centre dozvedieť o svojich predpokladoch či talente... V priemere nitriansky Gaudeamus navštívili 4800 návštevníkov. Podobné veľtrhy sa organizujú aj v ČR: v Brne sa bude konať už 24. ročník a v Prahe ročník desiaty.

Štvrtáčky Ema a Soňa (IV.B) hodnotili veľtrh veľmi vysoko. Už pri vstupe dostali návštevníci harmonogram prezentácií, ktoré väčšinou uvádzali študenti patričných VŠ. Pripravený bol aj elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. V stánkoch, ku ktorým sa často museli predierať a čakať v rade, im vysokoškoláci ochotne a najmä objektívne odpovedali na otázky. Nevyhli sa ani nedostatkom (vysoké náklady na bývanie, stravu, skriptá na niektorých školách). Boli úprimní a srdeční. Okrem toho ponúkali súťaže o tričká, mikiny a USB kľúče, riešenia hlavolamov... a pod. Prekvapilo ich, koľko VŠ zo zahraničia sa prezentovalo, dokonca  aj Karlova univerzita, ktorá patrí  v našich zemepisných šírkach patrí k prestížnym, ponúkala svoje študijné programy. Naše maturantky oceňovali precízne a profesionálne pripravené propagačné materiály. SPU a UKF poskytli záujemcom presné študijné programy (predmety v ročníkoch, hodinové dotácie, informácie o zápočtoch).

Ďakujeme p. výchovnému poradcovi Ing. Petrovi Coplákovi za zorganizovanie zájazdu na Gaudeamus.

Vďační študenti SPŠ Samuela Mikovíniho

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©