September v retrospektíve

4. september 2017:

Celé Slovensko prežíva slávnostný začiatok školského roka 2017/2018. Preplnenou aulou (vestibulom) znie hymna a po nej sa Ing. Ján Totkovič, riaditeľ školy, ujíma slova. Vo svojom príhovore privítal nových prvákov a našu novú kolegyňu .......... Vidieť, že dobrý chýr o našej škole zaletel poriadne ďaleko: od Komárna až po Košice k nám docestovali naši adepti vied výtvarných, chemických či geodetických. Prajeme im more vedomostí a zážitkov v našej úžasnej škole 🙂

8. september: Salamander

Po dvoch poobediach intenzívneho tréningu naše dievčatá a chlapci tvorili dôstojnú ozdobu čela salamandrového sprievodu. Oblečení v baníckych uniformách s bielymi rukavičkami boli neprehliadnuteľní. Okrem nich tradične dopĺňali sprievod dvaja chemici, členovia smútočného sprievodu tiež pochádzali z našich radov, ako i četníci, medveď s krásnou krotiteľkou... Veľká vďaka za reprezentáciu školy! Ďakujeme aj pedagógom, ktorí sa pričinili o nácvik, výdaj a príjem kostýmov a tých, ktorí vykonávali dozor.

8. – 16. september TVORIVÁ ŠKOLA ŽURNALISTIKY 2017

Organizátor: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Spoluorganizátori: Mesto Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum, SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO

16. ročník „školy“ opustil brány metropoly SR a zavítal do nášho historického mestečka. Jedným z dôvodov, okrem fotogenickosti, sa stal aj leitmotív tohtoročnej tvorivej školy: Pocta Dežovi Hoffmannovi, fotografovi Beatles, rodákovi z Banskej Štiavnice. Bohatý program odborných seminárov, prednášok, tvorivých dielní a stretnutí s osobnosťami slovenskej kultúry prilákal aj našich pedagógov a študentov. Už v pondelok sa Mgr. art. Peter Jánošík s výtvarníkmi venoval aktivitám súvisiacich s fotografiou. V stredu sme spolu s druhákmi absolvovali zaujímavú prezentáciu, ktorú pripravil Igor Válek, šéfredaktor časopisu Slovensko: FOTOPRÍBEH o J. M. Hurbanovi (200. výročie narodenia).

Tajomstvá digitálnej fotografie sme odkrývali počas sugestívnej prednášky fotografa Romana Uhliara.

Vo štvrtok sa v našej krásne zrenovovanej posluchárni zišla pestrá societa: krajanskí novinári (15 žurnalistov z krajanských médií: z Chorvátska, Kanady, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska a Srbska), študenti Gymnázia Andreja Kmeťa so svojimi učiteľmi a my, domáci (tretiaci a druháci). Pán riaditeľ Ing. Ján Totkovič prítomným zaujímavo rozprával o histórii a smerovaní našej školy. Krajanskí novinári navodili neobyčajne priateľskú atmosféru, keď predstavovali svoju prácu v rámci programu: KRAJANSKÝ FENOMÉN VÝZNAMNÝ I NEZNÁMY. Osloví mladých? Oslovil. Mimoriadne. A prekvapil. Možno aj zahanbil. Entuziazmus, s akým zachovávajú naši krajania kultúrne dedičstvo predkov, ale aj čistotu slovenského jazyka (Báčsky Petrovec), nám bude vzorom. Na záver príjemného dopoludnia predstavil svoju novú publikáciu o Dežovi Hoffmannovi fotograf a publicista Marián Pauer.

Banskoštiavnický kurz a seminár pre remeselníkov: kováčstvo a tesárstvo

V dňoch 19. – 22. septembra sa siedmi žiaci 4. ročníka odboru konzervátorstvo a reštaurátorstvo - omietky a štuková výzdoba zúčastnili horeuvedených workschopov, ktoré organizovala firma : Obnova s.r.o.

Prvý deň sme sa zaoberali kováčstvom. Neodradila nás ani nepriazeň počasia. Na dvore bývalej Centrálky sme pod prístreškom sledovali majstra kováča pri práci s vyhňou. Neskôr sme mali možnosť ukuť kramľu – pomôcku pre tesárov. Na druhý deň nás čakala freska. Odborným garantom bola Mgr. Dana Kukurová, ktorá nám všetko vysvetlila. Technika fresky nám nie je cudzia, takže sme dokázali pracovať aj samostatne. Chlapci pokračovali v kováčskom remesle a my, tri dievčatá, sme sa odhodlali na tento typ nástennej maľby.

Tretí deň bolo na rade tesárstvo. Z guľatiny sme špeciálnymi sekerami vykresali hranoly, ktoré sa neskôr použijú na stavbe. Využili sme aj vlastnoručne ukované kramle a tešili sme sa, že „padli na úžitok“. Celý kurz sa niesol v v príjemnom duchu. Posilnení kávou, čajíkom a inými dobrotami sme podávali výkony... 🙂 Nabrali sme množstvo nových skúseností a najmä mali sme možnosť vidieť prácu naozajstných majstrov.

Alex Štoselová, IV. K

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©