1.kolo  - 1. a 2. termín pre školský rok 2024/2025

Biotechnológia a farmakológia

Geodézia, kartografia a kataster

Životné prostredie

Vodné hospodárstvo

– 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

– 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo – odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

– 8641 M       propagačné výtvarníctvo

– 8610 M       odevný dizajn

– 8604 M      grafický dizajn

– 8603 M       grafický a priestorový dizajn