skola_55rrl

Otvorenie školského roka 2023/2024

Otvorenie školského roka 2023/2024 sa uskutoční v Spojenej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v pondelok 4.septembra 2023 o 8,00 hod. vo vestibule školy.

 Každý žiak si so sebou prinesie pero a tašku na učebnice.

Žiaci 1. ročníka si so sebou ešte prinesú:

  • občiansky preukaz
  • kópiu rodného listu
  • vysvedčenie za 9. ročník ZŠ

 Potrebné učebné pomôcky upresnia žiakom vyučujúci jednotlivých predmetov na prvých vyučovacích hodinách.

Žiaci na predmete prax budú počas školského roka používať nasledovný ochranný pracovný odev:

  • biotechnológia a farmakológia – biely plášť pod kolená
  • životné prostredie – biely plášť pod kolená
  • konzervátorstvo a reštaurátorstvo (omietky a štuk. výzdoba) – biele montérky, alebo iné pracovné nohavice, pracovná mikina, pracovné topánky
  • ostatné umelecké študijné odbory – pracovný plášť

 Ing. Miroslav Jausch

riaditeľ školy

Logo vertical upr na nahlad2

Spojená škola Samuela Mikovíniho

Banskobystrický samosprávny kraj nariadením č. 50/2023 odo dňa 01.09.2023 zriaďuje v súlade s ust. § 20 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spojenú školu Samuela Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica.

Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici vzniká spojením Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica a Školy umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica. Vzniká tak jedna škola – Spojená škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica s organizačnými zložkami:

– Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho, Akademická 13, Banská Štiavnica,

– Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica.

Súčasťou Spojenej školy Samuela Mikovíniho bude Výdajná školská jedáleň.

Spojená škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici sa stáva právnym nástupcom oboch doterajších škôl a bude ďalej plniť ich úlohy. Z pohľadu žiakov a ich rodičov nedochádza k žiadnej podstatnej zmene. Sídlo školy zostáva nezmenené, takže výučba bude pokračovať v tých istých priestoroch ako doteraz a žiaci SPŠ Samuela Mikovíniho a aj Školy umeleckého priemyslu sa automaticky stávajú od 1.9.2023 žiakmi Spojenej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Ing. Miroslav Jausch
riaditeľ školy

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©