Vyhodnotenie súťaže 2017

Vyhodnotenie súťaže

Porota určila v literárnej časti súťaže za najlepšieho autora:

Matúš Uhlár - Základná škola s MŠ, Starojánska 11, 032 03 Liptovský Ján

Vo fotografickej časti súťaže porota určila za najlepšieho autora:

Ester Gažová - Základná škola, Školská 2, 908 51 Holíč

Víťazom srdečne blahoželáme.

Ako cenu získavajú 3-dňový pobyt (ubytovanie a stravovanie) formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom na Počúvadle v Štiavnických vrchoch.

V prípade, že sa žiak nemôže pobytu zúčastniť, prosíme žiaka, alebo jej rodiča, prípadne učiteľa, aby nám túto skutočnosť ihneď oznámil telefonicky na tel. č.: 0905982661, alebo mailom na sutaz@mikovini.sk . Pobyt bude následne ponúknutý ďalšiemu žiakovi v poradí.

Nádej na pobyt teda majú aj ďalší žiaci.

Pobyt sa uskutoční v termíne 25.-27.4.2017.

Do súťaže ho venoval majiteľ rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom pán Peter Ernek.

Informácie pre účastníkov pobytu

Pre účasť žiaka ZŠ na pobyte je potrebné, aby rodič žiaka (zákonný zástupca) vyplnil, vytlačil, podpísal, nechal potvrdiť ZŠ a následne zaslal NÁVRATKU na adresu:

SPŠ Samuela Mikovíniho
Akademická č.13
969 15 Banská Štiavnica

Návratku je potrebné zaslať poštou do 13.4.2017 (pečiatka pošty).

Pre rýchlejšie spracovanie údajov nám prosím zašlite vyplnenú návratku aj e-mailom na sutaz@mikovini.sk. Na váš e-mail budeme reagovať správou o doručení.

Ak váš e-mail s návratkou neobdržíme do 13.4.2017, žiak stráca nárok na účasť na pobyte a tento bude ponúknutý ďalšiemu žiakovi v poradí.

Požadované osobné údaje v návratke budú použité pre účely realizácie pobytu a pre účely poistenia žiakov počas pobytu. Poistenie zabezpečuje a hradí SPŠ Samuela Mikovíniho.

Z dôvodu, že pobyt sa uskutočňuje počas vyučovania, súhlas s pobytom potvrdzuje aj ZŠ, ktorú žiak navštevuje. Základná škola si môže overiť, či žiak získal pobyt na www.mikovini.sk . V prípade potreby pre ZŠ vydáme na konci pobytu žiakovi aj potvrdenie o absolvovaní pobytu.

Pobyt začína príchodom do rekreačného zariadenia Penzión pod Sitnom na Počúvadle (neďaleko Banskej Štiavnice) v utorok 25.4.2017.

Ubytovanie žiakov sa uskutoční v čase 9.30 – 10.00 hod.

Pobyt končí vo štvrtok 27.4.2017 o 13.00 hod. (Je možné dohodnúť aj neskorší odchod.)

Ubytovanie a stravovanie (plná penzia) je bezplatné.

Cestovné si hradí žiak (resp. jeho rodič).

Každý žiak si musí priniesť na pobyt preukaz poistenca a občiansky preukaz (ak ho už má vydaný).

Je potrebné si priniesť vhodné oblečenie, veci pre osobnú hygienu, prezuvky.

Počas pobytu využijeme aj miestnu prepravu z Počúvadla do Banskej Štiavnice a späť, čo je v podstate jediný nutný výdavok zo strany žiaka resp. jeho rodiča (suma bez zľavy 2,10 Eur).

Rekreačné zariadenie Penzión pod Sitnom sa nachádza na Počúvadle, približne 12 km od Banskej Štiavnice.

Za bezpečný príchod do rekreačného zariadenia a odchod žiakov z neho zodpovedajú rodičia (zákonní zástupcovia).

Pobyt bude realizovaný formou školy v prírode so zameraním na ekologickú a environmentálnu výchovu.

Žiakom sa budú venovať stredoškolskí učitelia, ktorí vyučujú na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici odborné predmety študijného odboru životné prostredie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na tel. č.: 0905982661 resp. e-mailom zastupca@mikovini.sk

Teší sa na vás organizačný tím v zložení:

Ing. Miroslav Jausch a RNDr. Zdenka Zupková

V rekreačnom zariadení bude k dispozícii pre žiakov aj bazén a sauna. Ak tieto zariadenia chcete využiť, nezabudnite si pribaliť plavky.

Ing. Miroslav Jausch
zástupca riaditeľa SPŠ Samuela Mikovíniho

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©