Vyhlásenie ministra školstva

Na základe vyhlásenia ministra školstva škola prechádza od 12.10.2020 na dištančnú formu vzdelávania až do odvolania.

Vyučovanie sa realizuje prostredníctvom:

  • on-line hodín
  • zadávaním domácich úloh
  • zadávaním projektov
  • vypracovávaním testov

Všetky podklady na štúdium, informácie o on-line hodinách, komunikácia s učiteľmi bude prebiehať prostredníctvom školskej Edupage stránky.

Edupage pre SPŠ Samuela Mikovíniho

Edupage pre Školu umeleckého priemyslu

O prístup na Edupage je potrebné kontaktovať triedneho učiteľa.

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©