Silový úspech študentov

Dňa 7. mája 2015 sa študenti  SPŠ S. Mikovíniho, pod vedením ich učiteľa telesnej a športovej výchovy Martin Prokeina, zúčastnili celoštátnej Olympiády stredných škôl Gaudeamus igitur v Trnave. Účasť bola priamoúmerná dôležitosti tohto podujatia. Svoje sily si prišlo zmerať až 1200 športovcov zo všetkých krajov. Súčasťou tejto akcie boli aj MSR v silovom päťboji, na ktoré sme postúpili priamo ako víťazi okresného kola. Úlohou nášho družstva, ktoré tvorili študenti: Marcel Kšenzulák, Jiří Salzman, Lukáš Malatinec a Denis Ilavský, bolo obhájenie minuloročného tretieho miesta, čo bola už na prvý pohľad náročná úloha.

V silovom päťboji sa súťaží v nasledujúcich disciplínach: zhyb na hrazde, tlak v ľahu so 60 %  telesnej hmotnosti, bicepsový zdvih v stoji so 40 %  telesnej hmotnosti,  kľuky na bradlách a drepy s 80 % telesnej hmotnosti. To všetko na maximálny počet opakovaní.  Naši študenti počas celej súťaže podávali bojovné výkony a až do poslednej disciplíny sme figurovali na štvrtom mieste. Posledná disciplína je už dlhodobo naša najsilnejšia zbraň, čo sa prejavilo aj na konečnom výsledkom a obhájili sme skvelé tretie miesto v rámci MSR so ziskom 755 bodov.

Veľká vďaka patrí študentom našej školy za obdivuhodný  výkon a vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale aj celého mesta.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©