Kódy študijných odborov

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách, ktoré sa týkajú vyučovania umeleckých študijných odborov na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

 

Od 1.9.2020 vzniká nová stredná škola - Škola umeleckého priemyslu Banská Štiavnica, ktorá bude

sídliť v pôvodných budovách na Akademickej ulici č.13 a bude poskytovať vzdelanie v umeleckých študijných odboroch:

- 8651 M 05 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - odborné zameranie: omietky a štuková výzdoba

- 8651 M 09 konzervátorstvo a reštaurátorstvo - odborné zameranie: papier, staré tlače a knižné väzby

- 8641 M       propagačné výtvarníctvo

- 8610 M       odevný dizajn

- 8604 M      grafický dizajn

- 8603 M       grafický a priestorový dizajn

Na Akademickej ulici č.13 budú existovať dve samostatné školy. Pôvodná SPŠ Samuela Mikovíniho, ktorá už nebude prijímať žiakov na umelecké odbory a Škola umeleckého priemyslu, na ktorú budú žiaci základných škôl robiť talentové skúšky 30. apríla 2020. V prihláške je potrebné uviesť kód školy 662506.

Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho zostáva pôvodný kód školy 664506. Prijímacie pohovory pre túto školu budú 11. a 14. mája 2020 na uvedené technické študijné odbory:

- 2840 M biotechnológia a farmakológia

- 3692 M geodézia, kartografia a kataster

- 3916 M životné prostredie

Tak, ako sa nemenia priestory pre umelecké odbory, tak sa nezmenia ani jednotliví vyučujúci odborných a všeobecno – vzdelávacích predmetov. Uvedenú zmenu iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe legislatívnych zmien vo vyučovaní umeleckých odborov, ktoré sa musia vyučovať na školách umeleckého priemyslu.

Ing. Miroslav Jausch, riaditeľ školy

 

footer logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©