Exkurzia do Gabčíkova

Žiaci SPŠ Samuela Mikovíniho študijných odborov životné prostredie a biotechnológia a farmakológia sa v utorok 5.5.2015 so svojimi učiteľmi zúčastnili exkurzie do Gabčíkova.  Exkurzia začala ráno o 7.00 hod. odchodom autobusu z Banskej Štiavnice. Zúčastnilo sa je 42 žiakov a 3 vyučujúci.

V rámci exkurzie sme si prezreli celé vodné dielo – zdrž Hrušov, stupeň Čunovo, prívodný kanál a stupeň Gabčíkovo. V Gabčíkove sme videli 2 plavebné komory, ktoré sú súčasťou medzinárodnej plavebnej cesty Rýn - Mohan – Dunaj, ktorá spája Severné more s Čiernym morom a samotnú vodnú elektráreň, ktorá je vybudovaná na hraničnej rieke Dunaj. Má 8 vertikálnych Kaplanových turbín s inštalovaným výkonom 8 x 90 MW. Počas celej exkurzie nás sprevádzali zamestnanci štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, ktorí nám popísali prevádzku vodného diela (VD). Venovali sa aj jeho histórii s uvedením, že najskôr bolo budované ako Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Z dôvodu, že maďarská strana zastavila práce, bolo do prevádzky uvedené len VD Gabčíkovo so stupňom Čunovo, ktorý bol vybudovaný ako náhrada za VD Nagymaros. Poukázali tiež na význam VD - najmä výroba elektrickej energie, zabránenie záplavám, zlepšenie plavebných pomerov. Športovo-rekreačnú funkciu napĺňa dielo areálom Divoká voda v Čunove, ktorý sme si tiež prezreli. Prechádzkou lužnými lesmi sme sa presvedčili, že VD ich oživilo tým, že im vrátilo vodu, čo pozitívne ovplyvnilo aj živočíšstvo.

Exkurzia splnila svoj cieľ. Umožnila žiakom aj učiteľom na vlastné oči vidieť najväčšie vodné dielo na Dunaji a zároveň jeden z najväčších vodohospodárskych projektov v Európe. Žiakom pomohla utvrdiť si teoretické vedomosti, ktoré získavajú štúdiom. Veď raz vidieť je lepšie, ako 100-krát počuť. Exkurziu sme ukončili návratom do Banskej Štiavnice o 17.15 hod.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©