Európski environmentalisti na SPŠ

V rámci projektu environmentálnej výchovy fakulty prírodných vied UK v Bratislave študenti z rôznych krajín Európy - Srbska, Francúzska, Litvy, Španielska, ale aj Turecka - navštívili SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici.

Študenti si pozreli jednotlivé odbory, ktoré sa vyučujú na škole - Grafický a priestorový dizajn, Konzervovanie papiera, Biotechnológiu a farmakológiu, Geodéziu, kartografiu a kataster, Životné prostredie, - kde si vypočuli informácie o štúdiu, uplatnení študentov, súťažiach a aktivitách študentov od Mgr. Ivana Slovenčáka, Ing. Samuela Šlauku, Ing. Eleny Šlaukovej, Ing.Dalibora Kostru, Ing. Slavomíry Kašiarovej a videli obhajoby klauzúrnych prác pod vedením Mgr. Miriam Iglárovej a Ing. Anny Melichovej. Tiež si prezreli maturitné práce a postery zo SOČ, ktoré nás prezentovali alebo budú prezentovať na medzinárodných kolách tejto súťaže. Tie na nich zapôsobili svojou náročnosťou a vysokou odbornosťou natoľko, že sa pýtali, či nie sme vysoká škola. Zaujalo ich i vypletanie košíkov z papiera a všeobecne výroba úžitkových predmetov z odpadov, využiteľných v rámci environmentálnej výchovy, kde sa aktivity našej školy prelínajú s témou ich projektu. Navyše odbor životného prostredia a jeho aktivity prezentovala v anglickom jazyku študentka odboru, Slávka Hrnčiarová, pre ktorú to bola zaujímavá, ale i nemalú odvahu vyžadujúca skúsenosť.

Poobede si študenti pozreli mesto a jeho pamiatky v sprievode vyučujúcej anglického jazyka RNDr. Valentíny Vajsovej, ktorá celý odborný program aj tlmočila. Na tajchu Vodárenská sa študenti oboznámili nielen so slávnou banskou minulosťou mesta, ale sa i osviežili v jeho studenej vode . Odborný výklad bol zakončený v Botanickej záhrade, kde si študenti pozreli najvýznamnejšie dreviny.

Na sídlisku Drieňová vysadením piatich stromov pred novostavbou panelových domov pri ul. Dr. Straku symbolicky zanechali svoju stopu na životnom prostredí nášho mesta.

Na záver sa ešte chceme poďakovať všetkým vyučujúcim, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu tejto návštevy. Od vyučujúcich FPV UK v Bratislave sme následne obdržali ďakovný list :

„Chcem sa Vám v mene svojom a v mene všetkých účastníkov nášho projektu poďakovať za milé prijatie.Veľmi si ceníme, že ste si na nás našli čas. Osobitne ďakujeme pani profesorkám Kašiarovej a Vajsove, ktoré s nami zostali do samého konca.Máte vysoko kvalifikovaných vyučujúcich a šikovných študentov.Želám Vám, Vašim pedagógom aj Vašim študentom aj naďalej veľa úspechov.“
So srdecným pozdravom, Štefánia Dugovičova KJA FPV UK

Ing.Slavomíra Kašiarová PhD., RNDr.Valentína Vajsová
SPŠ.S.Mikovíniho Banská Štiavnica

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©