Ekológovia zo SPŠ Mikovíniho v teréne

V dňoch 8.-11. apríla 2013 študenti odboru Životné prostredie na SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici strávili tri dni na terénnych cvičeniach na Počúvadle. Pobytu sa zúčastnili aj žiaci základných škôl, výhercovia celoslovenskej ekologicko - literárnej a fotografickej súťaže „Svet okolo nás“, pre ktorých bol tento pobyt hlavnou cenou za umiestnenie na popredných miestach v súťaži. Túto cenu sponzorsky daroval majiteľ chaty na Počúvadle pán Peter Ernek. Terénne cvičenia viedli odborní vyučujúci Ing.M. Jausch, Ing.M. Siváková, RNDr. V. Vajsová a Ing. S .Kašiarová PhD.
Prvý deň sme si vypočuli veľmi podnetnú prednášku Prof. RNDr. Huberta Hilberta PhD, ktorý sa venoval problematike životného prostredia, bioindikácii rizikových faktorov pomocou lišajníkov, rias a siníc, čo nám ukázal priamo v teréne na podmienkach okolia jazera Počúvadlo. Venoval sa aj možnostiam využívania GIS pri modelovaní územia a jeho ohrození, hodnoteniu zdravotných rizík a vplyvoch ekonomiky a politiky na tvorbu a ochranu krajiny. Po prednáške sa študenti rozhýbali a potrápili si mozgové bunky pri ekohre, kde riešili úlohy z ekológie, botaniky, zoológie, geológie a krajinnej ekológie.
Na druhý deň sme sa rozdelili do skupín podľa tried. Študenti 1.Z a žiaci ZŠ spoznávali Banskú Štiavnicu na vychádzke s odborným sprievodom RNDr.Valentíny Vajsovej. Študenti prvého ročníka potom v rámci odbornej časti zbierali vzorky miestnych hornín, učili sa rozlišovať hlavné horniny podieľajúce sa na stavbe Štiavnických vrchoch a zdokumentovali geologický odkryv. Po odbornej časti si pozreli vystúpenie Sokoliarov ZŠ zo Štiavnických Baní. Druháci charakterizovali náučný lesnícky chodník na Počúvadle a tretiaci riešili urbanizáciu na Štiavnických Baniach a zmapovali možné zdroje kontaminácie v okolí jazera Počúvadlo.
Vo večerných hodinách, keď študenti nepracovali na príprave odborných prezentácií, mohli využívať biliard, stolný futbal a tenis, vírivku, horolezeckú stenu, bazén a saunu, ktoré patria k vybaveniu chaty a čo nám veľmi spríjemnilo náš pobyt v ešte doznievajúcom zimnom počasí na Počúvadle.
Na tretí deň sme prezentovali výsledky našej práce. Žiaci ZŠ boli ocenení za svoje fotografické a literárne práce, ale ocenené boli aj najlepšie družstvá v ekohre.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pani kuchárkam p. Bôžikovej a Koledovej za dobré jedlo, ktoré nám celé tri dni pripravovali - nikto neostal hladný, a pánovi Petrovi Ernekovi, ktorý nám umožnil stráviť už tretí rok nielen študijné, ale aj radostné chvíle v jeho zariadení “Chata pod Sitnom“ a vyšiel nám po každej stránke v ústrety.
Dúfame, že sa tam vrátime aj na budúci rok a znova sa veľa naučíme o práci ekológa v teréne a zažijeme, veselé chvíle, ktoré by sme v školských laviciach nezažili a na ktoré budeme ešte dlho so smiechom spomínať.

Napíšte nám komentárfooter logo-01
BBSK_logo-vertikal-biele-web

Kontakty

Spojená škola Samuela Mikovíniho - Banská Štiavnica

Informácie o študijných odboroch:
Ing. Peter Coplák
vychovny.poradca@mikovini.sk

Spojovateľka: 045/6911431
Email: spravca@mikovini.sk

Copyright 2017 SPŠ Samuela Mikovíniho ©